• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paradoks szklanki wody

  Przeczytaj także...
  Paradoks (gr. parádoksos – nieoczekiwany, nieprawdopodobny) – twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. Sprzeczność ta może być wynikiem błędów w sformułowaniu twierdzenia, przyjęcia błędnych założeń, a może też być sprzecznością pozorną, sprzecznością z tzw. zdrowym rozsądkiem, np. paradoks hydrostatyczny, czy paradoks bliźniąt.

  Paradoks szklanki wodypozorna sprzeczność dwóch zdań orzekających, z których każde z osobna wydaje się prawdziwe, a dotyczących szklanki wody napełnionej do połowy swojej objętości.

  O tak napełnionej szklance możemy z całą pewnością stwierdzić, że:

  (1) Szklanka jest w połowie pełna.

  (2) Szklanka jest w połowie pusta.

  Jednocześnie analizując zakres znaczeniowy słów, którymi dwa powyższe zdania się różnią, możemy stwierdzić, że:

  (3) Pusty jest przeciwieństwem pełnego.

  Zarówno zdanie (1) jak i (2) wydają się w oczywisty sposób prawdziwe. Zdanie (3) również nie budzi wątpliwości. Jednocześnie wnioskiem, jaki możemy wysnuć z tych trzech zdań jest stwierdzenie, że zdania (1) i (2) są ze sobą sprzeczne, przypisują bowiem temu samemu przedmiotowi przeciwstawne atrybuty, różnią je bowiem wyłącznie słowa o przeciwstawnych znaczeniach.

  W jaki zatem sposób mogą istnieć dwa zdania prawdziwe, będące jednocześnie ze sobą sprzeczne?

  Rozwiązanie[ | edytuj kod]

  Paradoks ten ma charakter językowy i jego rozwiązanie zależy od zrozumienia podstawowego sensu jaki kryje się za zdaniami (1) oraz (2). Pozornie orzekają one o tym samym przedmiocie – o szklance, która jest podmiotem obydwu zdań. W rzeczywistości jednak stwierdzenie, że szklanka jest w połowie pusta orzeka nie tyle o szklance, lecz o połowie tej szklanki. Zdanie to jest równoznaczne ze zdaniem: Połowa szklanki jest pusta. Jeżeli przeciwstawimy temu stwierdzeniu zdanie Połowa szklanki jest pełna, wówczas łatwo zrozumieć, że oba zdania odnoszą się do różnych połówek szklanki: pierwsze – do połówki górnej, która jest pusta, drugie – do połówki dolnej, która jest pełna.

  Zatem kluczem do rozwiązania pozornej sprzeczności obu zdań jest zauważenie, że faktyczny przedmiot o którym każde ze zdań orzeka jest w istocie dwoma różnymi przedmiotami, zatem bez trudu możemy zaakceptować sytuację w której jeden z przedmiotów posiada atrybut przeciwstawny atrybutowi drugiego przedmiotu.

  W tym przypadku pewna szczególna konstrukcja językowa zakamuflowała faktyczny przedmiot o którym powyższe dwa zdania orzekają, stwarzając pozór, że określają one atrybut szklanki, a nie jednej z jej połówek.

  Podejście procesualne:

  Stan, w którym szklanka jest pełna/pusta do połowy, może powstać tylko na dwa sposoby, przez proces nalewania do niej wody lub wylewania. Albo do pustej szklanki nalewamy do połowy wody, albo z pełnej szklanki połowę wody odlewamy, co daje nam stan pełności/pustości szklanki do połowy. Tak więc liczy się zmiana, akcja, poruszenie.

  Ten, kto do pustego nalał wody, „zyskał” szklankę wody do połowy pełną. Było „nic” a teraz jest tam „coś”. Ten, kto miał pełną szklankę, a połowę wody odlał, ten wodę „stracił” i ma obecnie szklankę do połowy pustą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.