• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Para  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Para homologiczna - w genetyce para chromosomów o tej samej długości, niosącej te same geny i posiadającej centromer w tej samej pozycji.Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.

  Spis treści

 • 1 Język, mowa
 • 2 Miejsca geograficzne
 • 3 Matematyka
 • 4 Chemia
 • 5 Termodynamika
 • 6 Mechanika
 • 7 Technika
 • 8 Fizyka cząstek elementarnych
 • 9 Elektryka
 • 10 Historia
 • 11 Antropologia
 • 12 Biologia
 • 13 Geologia
 • 14 Zobacz też
 • Język, mowa[]

  Para – grupa złożona z dwóch dopełniających się elementów, np.

 • dwa osobniki, najczęściej płci odmiennej (np. para małżeńska, związek, diada)
 • dwa narządy spełniające jednakową funkcję (np. para rąk, para oczu)
 • dwa przedmioty stanowiące pewną całość, komplet (np. para butów, para pończoch)
 • jeden przedmiot składający się z dwóch części, mający nazwę w liczbie mnogiej (np. para spodni, para drzwi, para okularów).
 • W wyrazach złożonych jednak przedrostek para- (od greckiego pará – poza-, obok) oznacza: obok, niby, prawie, wyrażający zaprzeczenie lub osłabienie podobieństwa do tego, co jest określane drugą częścią złożenia (z greki), np.

  Para (ros. пара, turecka para, perska pāre پاره), była jednostką monetarną w Imperium Osmańskim, Turcji, Jugosławii (Czarnogórze, Albanii oraz Serbii). Jako dawna moneta osmańska i turecka, stanowiła 1/40 kurusza (kuruş) lub dawniej, 3 akcze (akçe), co równało się 1/100 liry tureckiej. Obecnie lira turecka dzieli się tylko na kurusze. W Serbii, para stanowiła 1/100 dinara od XIX w.; w 2008 roku wycofano z obiegu ostatnie monety 50 para. W Księstwie Czarnogóry perper dzielił się na 100 para, podczas swojego krótkiego istnienia od 1906 do 1918 roku. W Albanii, para była używana jako waluta przed wprowadzeniem albańskiego leku w 1926. W językach albańskim, greckim, bułgarskim, macedońskim, rumuńskim, serbskim i tureckim, para (lub lb.mn. παράδες, pari, pare, parale, paraja, paralar) oznacza ogólnie "pieniądze".Substancja – materia składająca się z obiektów (cząstek, atomów) posiadających masę spoczynkową. Substancją nie jest zatem np. fala lub pole fizyczne (grawitacyjne, elektryczne).
 • zaprzeczenie (paranormalność, parapsychologia)
 • obok, blisko (paragraf)
 • podobieństwo (np.: paramedycyna, paramilitarny, parafraza).
 • Natomiast dla wyrażenia dwoistości (podwójności) stosowane są przedrostki:

 • dwu- np. dwubój
 • bi- np. bigamia
 • di- np. dipol
 • du- np. duodioda, dualizm, dubeltówka, dubler, dublet


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Małżonkowie – osoby, które zawarły małżeństwo: mąż (mężczyzna) lub żona (kobieta). W legislacjach wszystkich państw małżonków mogą stanowić jeden mężczyzna i jedna kobieta (małżonkowie monogamiczni). W niektórych państwach zalegalizowano małżeństwo osób tej samej płci (małżeństwo jednopłciowe, małżeństwo homoseksualne). W niektórych krajach legalne są również małżeństwa poligamiczne i wówczas małżonków stanowią: jeden mąż z wieloma żonami (wielożeństwo, poligynia) lub rzadziej jedna żona z wieloma mężami (wielomęstwo, poliandria).
  Półprzewodniki − najczęściej substancje krystaliczne, których konduktywność (przewodnictwo właściwe) może być zmieniana w szerokim zakresie (np. 10 do 10 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlenie bądź inne czynniki. Przewodnictwo typowego półprzewodnika plasuje się między przewodnictwem metali i dielektryków.
  Para mokra to mieszanina pary nasyconej i cieczy nasyconej. Ma temperaturę równą temperaturze parowania cieczy przy danym ciśnieniu, czyli temperaturze nasycenia. Przykładem pary mokrej jest para wydobywająca się z czajnika.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Para przegrzana (para nienasycona) to para sucha mająca temperaturę wyższą niż temperatura wrzenia cieczy przy danym ciśnieniu. Otrzymywana przez przegrzanie pary nasyconej w przegrzewaczu. Zastąpienie pary mokrej parą przegrzaną podniosło sprawność maszyn parowych i turbin.
  Oka (ros. Ока), rzeka w Rosji, prawy (najdłuższy) dopływ Wołgi o długości 1498,6 km i powierzchni dorzecza 245 tys. km².
  Duet – kompozycja przeznaczona dla dwóch śpiewaków lub utwór muzyczny na dwa głosy wokalne, będący samodzielnym dziełem lub częścią jednej z wielkich form muzycznych: opery, operetki, kantaty, oratorium. Duety wokalne często mają charakter pedagogiczny, wówczas występują pod łacińską nazwą bicinium.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.