• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Papirus Matematyczny Rhinda

  Przeczytaj także...
  Amenemhat III - faraon, władca starożytnego Egiptu z XII dynastii, z okresu Średniego Państwa. Syn Senusereta III i królowej Sebekszedit Neferu. Panował od 1853 roku p.n.e. przez kilka miesięcy z ojcem, później do 1807 roku p.n.e. - samodzielnie, po czym do 1806 roku p.n.e wraz z synem Amenemhatem IV.Brooklyn Museum (Muzeum w Brooklynie) – muzeum sztuk pięknych położone w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn przy 200 Eastern Parkway. Jedno z najstarszych i największych muzeów sztuki w Stanach Zjednoczonych. Powierzchnia całkowita wynosi 52 025 m² (drugie co do wielkości muzeum Nowego Jorku).
  Papirus (gr. pápyros →, łac. papyrus) – materiał pisarski otrzymywany z tzw. trzciny papirusowej (pl. Cibora papirusowa, łac. Cyperus papyrus) rosnącej na bagnistych terenach strefy podzwrotnikowej. Długość jej łodyg dochodzi do 3 metrów. Roślina ta niegdyś powszechnie występowała w delcie Nilu, obecnie rzadko spotykana.
  Papirus Matematyczny Rhind

  Papirus Matematyczny Rhind (oznaczony symbolem katalogowym RMP lub pBM10058 lub BM 10057) – papirus zawierający obliczenia matematyczne, którego nazwa pochodzi od nazwiska szkockiego adwokata i egiptologa-amatora – Aleksandra Henriego Rhinda. Został odnaleziony w wyniku nielegalnych prac wykopaliskowych w Ramesseum lub w jego okolicach, zakupiony przez Rhinda w 1858 roku w Luksorze.

  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.Starożytny Egipt (egip. Kemet, Czarna Ziemia) – wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.

  Datowany na czasy Drugiego Okresu Przejściowego, egipski papirus zawiera rozważania matematyczne. Napisany w hieratyce przez pisarza Ahmose, prawdopodobnie stanowi kopię wcześniejszego, obecnie zaginionego lub już nieistniejacego dokumentu z czasów Amenemhata III, z czasów XII dynastii. Jego szerokość wynosi 33 centymetry, a długość 5 metrów. Obecnie znajduje się w Muzeum Brytyjskim, do którego trafił, sprzedany przez pełnomocnika Rhinda - Davida Bremnera w 1865 roku. Niewielkie jego fragmenty znajdują się także w Brooklyn Museum w Nowym Jorku.

  Ramesseum (XIX dynastia) – kompleks świątyń pobudowanych przez Ramzesa II w Tebach Zachodnich. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko ruiny. Na fasadzie przedsionka znajdują się filary z przylegającymi do nich posągami Ramzesa w tzw. postawie Ozyrysa. Na dziedzińcu zachował się tors posągu Ramzesa II, jeden z dwóch posągów w postawie siedzącej, znajdujących się dawniej u wejścia do świątyni. Ściany pokryte są reliefami o tematyce batalistycznej, odnoszącej się do zwycięskich wojen z Azjatami oraz związane z postacią boga urodzaju. Do nietypowej dekoracji należy przedstawienie na ścianach przedsionka wizerunków dzieci Ramzesa II – synowie i córki stoją w dwóch rzędach, zgodnie z prawem do sukcesji.XII dynastia – dynastia władców starożytnego Egiptu, rezydujących, początkowo w Tebach, następnie w Iczi-taui. Dynastia panowała w latach 1976-1794 p.n.e.

  Obok Moskiewskiego Papirusu Matematycznego stanowi dowód wysokiej wiedzy matematycznej, jaką osiągnięto w starożytnym Egipcie już w czasach Średniego Państwa.

  Zawiera 87 zadań popartych przykładami i rozwiązaniami: z algebry, geometrii, postępu arytmetycznego, miar i wag oraz odwrotności, spisane na obydwu stronach: awersie i rewersie.

  Luksor (arab. الأقص, el-Uksur) – miasto w południowym Egipcie, na prawym brzegu Nilu, w miejscu południowej części starożytnych Teb, oddzielone kanałem od części północnej, zwanej obecnie Karnak. W starożytności zwane egip. Ipet-resejet – "Harem Południowy".Aleksander Henry Rhind (ur. 1833 w Wick w Szkocji, zm. 1863) – szkocki adwokat i egiptolog amator. Studiował prawo na University of Edinburgh. W 1855 roku, dla poprawienia swego słabego zdrowia, wyjechał po raz pierwszy do Egiptu, gdzie uległ fascynacji starożytną kulturą i sztuką. Prowadził prace w Tebach i Qurna. Wiele ze znalezisk odnalezionych w czasie tych prac wzbogaciło kolekcję The Royal Museum of Scotland w Edynburgu. Następnie rozpoczął gromadzenie materiałów dotyczących nekropoli tebańskich, co zaowocowało wydaniem w 1862 roku pracy pod tytułem „Thebes, its Tombs and their Tenants”. Zorganizował własną ekspedycję archeologiczną, z którą przez dwa lata prowadził wykopaliska na terenie nekropolii tebańskich. W wyniku tych prac muzea w Edynburgu i w Londynie wzbogaciły się o wiele cennych, starożytnych zabytków egipskich. Najsłynniejsze z nich to dokumenty: Skórzany Zwój Rhind, Papirus Matematyczny Rhind i Papirus Bremner-Rhind. Wszystkie te dokumenty zostały sprzedane do Muzeum Brytyjskiego przez pełnomocnika Rhind’a – Davida Bremner’a w 1865 roku i obecnie tamże się znajdują.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hieratyka (gr. hiereus "kapłan") - jedna z form starożytnego pisma egipskiego, służąca przeważnie do zapisywania świętych tekstów na papirusie. Znaki tego pisma nie miały już obrazkowego charakteru hieroglifów i były często łączone. Pismo to pojawiło się już w czasach I dynastii. Około 660 r. p.n.e. hieratyka zaczęła ustępować demotyce, ale jeszcze przez kilka stuleci była używana przez kapłanów.
  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.