• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Papieski Instytut Biblijny


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Krytyka biblijna – krytyka tekstu biblijnego, czyli odtwarzanie oryginalnej wersji poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu z zastosowaniem metody porównywania istniejących kopii. W szerszym rozumieniu, dziedzina biblistyki zajmująca się badaniem ksiąg wchodzących w skład Biblii, formy i okoliczności ich powstania w celu formułowania obiektywnych i prawdziwych wniosków na ich temat.
  Biblioteka Watykańska (Bibliotheca Apostolica Vaticana) – biblioteka znajdująca się na terenie państwa Watykan. Jedna z najstarszych i najbardziej znanych bibliotek.
  Siedziba Instytutu przy Piazza della Pilotta w Rzymie.

  Papieski Instytut Biblijny, Biblicum (Pontificio Istituto Biblico, Pontifical Biblical Institute) – katolicki instytut naukowy o prawach szkoły wyższej, prowadzony przez jezuitów, mający swą siedzibę w Rzymie i podległy kanonicznie bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Od samego początku Instytut prowadzony jest przez jezuitów.

  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Instytut został powołany do istnienia 7 maja 1909 przez papieża Piusa X jako centrum zaawansowanych badań nad Pismem Świętym. Biblia jako przedmiot badań podlega, zgodnie z wolą założyciela, analizie i badaniom opartym o najnowsze i najbardziej efektywne możliwości nauki. Instytut dzieli się na 2 wydziały: biblijny i orientalistyczny. Badania prowadzone przez Instytut dotyczą wszystkich dziedzin biblistyki, czyli m.in. egzegezy, hermeneutyki, analizie krytycznej tekstu, itp. Instytut wydaje własne serie czasopism naukowych.

  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.Biblistyka – grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii. W ich skład wchodzi: introdukcja biblijna, egzegeza biblijna (Starego i Nowego Testamentu) oraz teologia biblijna.

  Początkowo PIB przygotowywał uczniów do egzaminu w Papieskiej Komisji Biblijnej. Listem Apostolskim Cum Biblia Sacra 15 sierpnia 1916 papież Benedykt XV nadał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego licencjatu w imieniu PCB. Poprzez motu proprio Quod maxime z dnia 30 września 1928, Pius XI powierzył PIB naukową niezależność od PCB, umożliwiając Instytutowi nadawanie stopnia doktora.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Carlo Maria Martini (ur. 15 lutego 1927 w Turynie, zm. 31 sierpnia 2012 w Gallarate) − włoski duchowny katolicki, jezuita, arcybiskup Mediolanu (1979-2002), kardynał.

  Od 1928 roku Instytut jest stowarzyszony z Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim i Papieskim Instytutem Wschodnim.

  Rektorzy[ | edytuj kod]

 • Leopold Fonck – od 1909 do 1930
 • Augustin Bea – od 1930 do 1949
 • Ernest Vogt – od 1949 do 1963
 • Roderick A. MacKenzie – od 1963 do 1969
 • Carlo Maria Martini – od 1969 do 1978
 • Maurice Gilbert – od 1978 do 1984
 • Albert Vanhoye – od 1984 do 1990
 • Klemens Stock – 1990 do 1996
 • Robert F. O'Toole – od 1996 do 2002
 • Stephen Pisano – od 2002 do 2008
 • José María Abrego de Lacy – od 2008 do 2014
 • Michael Kolarcik – od 2014
 • Biblioteka[ | edytuj kod]

   Zapoznaj się również z: Biblioteka Papieskiego Instytutu Biblijnego.

  Wraz z Instytutem została założona biblioteka, która uważana jest za nieodłączną część Instytutu. Pierwszy jej zbiór powstał z duplikatów Biblioteki Watykańskiej. Następnie był on systematycznie rozwijany. Dziś jest on ceniony przez badaczy z całego świata. Biblioteka specjalizuje się w studiach biblijnych i orientalistycznych: egzegeza biblijna i nauki pokrewne (filologia semicka i grecka), historia egzegezy chrześcijańskiej i judaistycznej, archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • École biblique et archéologique française de Jérusalem
 • Studium Biblicum Franciscanum
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Biblioteca Pontificio Istituto Biblico, biblioteca.biblico.it [dostęp 2016-02-09].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona
 • Portal wydawnictwa GBPress.net
 • Augustin Bea (ur. 28 maja 1881 w Riedböhringen, zm. 16 listopada 1968 w Rzymie) – niemiecki duchowny katolicki, jezuita, kardynał, działacz ekumeniczny.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pius X (łac. Pius X, właśc. Giuseppe Melchiorre Sarto; ur. 2 czerwca 1835 w Riese, w prowincji Treviso, zm. 20 sierpnia 1914 w Rzymie) – papież w okresie od 4 sierpnia 1903 do 20 sierpnia 1914, święty Kościoła katolickiego.
  Hermeneutyka biblijna – nauka teologiczna zajmująca się odczytywaniem tekstów biblijnych, zwłaszcza ich sensu duchowego. Jedna z form hermeneutyki stosowanej.
  Papieska Komisja Biblijna (łac. Pontificia Commissio Biblica) – komisja złożona z kardynałów i naukowców, która decyduje o stanowisku Kościoła Rzymskokatolickiego wobec Biblii i nauk biblijnych. Komisja wchodzi w skład Kurii Rzymskiej.
  Papieski Uniwersytet Gregoriański – uczelnia Kościoła Katolickiego z siedzibą w Rzymie. Pielęgnuje różne dziedziny z zakresu nauk humanistycznych, a w sposób szczególny nauki teologiczne i filozoficzne. Jest najstarszym uniwersytetem papieskim.
  Papieski Instytut Wschodni w Rzymie (Pontificio Istituto Orientale) - instytut specjalizuje się w studiach chrześcijańskiego wschodu. Istnieją dwa fakultety: Wschodnich Studiów Kościelnych i Wschodniego Prawa kanonicznego. Został utworzony przez papieża Benedykta XV 15 października 1917 r.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Licencjat naukowy (kanoniczny, kościelny, rzymski) – stopień naukowy nadawany na wydziałach teologii katolickiej uczelni wyższych działających na prawie papieskim. Jest częścią tzw. rzymskiego systemu stopni naukowych i nie jest tożsamy z tytułem zawodowym licencjata uczelni nieteologicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.832 sek.