• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji

  Przeczytaj także...
  Droga Neokatechumenalna lub Neokatechumenat – katolicka fundacja dóbr duchowych, której statutowym celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu soboru watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie to dokonuje się poprzez praktykowanie przez wierzących tzw. trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie Słowa Bożego, sakramenty, wspólnota.Towarzystwo Salezjańskie (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko (1815-1888) w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi.
  Henryk Seweryniak (ur. 20 września 1951 w Budach Kozickich k. Gostynina) – polski duchowny Kościoła rzymskokatolickiego, prałat, profesor teologii fundamentalnej.

  Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji (łac. Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione Promovenda) jest jedną z dykasterii Kurii Rzymskiej działających przy Stolicy Apostolskiej. Zadaniem Rady jest promowanie odnowionej ewangelizacji w krajach, które już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i gdzie od wieków istnieją Kościoły, lecz teraz doświadcza się "postępującej sekularyzacji społeczeństwa i swoistego zaniku wrażliwości na Boga". Zajmuje się studiowaniem możliwości używania nowych form komunikacji jako instrumentów "nowej ewangelizacji". Na mocy motu proprio Fides per doctrinam Papieska Rada ds. nowej Ewangelizacji:

  José Octavio Ruiz Arenas (ur. 21 grudnia 1944 w Bogocie) – kolumbijski duchowny katolicki, sekretarz Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji .Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.

  § 1. jest odpowiedzialna za krzewienie formacji religijnej wiernych każdego wieku i stanu;

  § 2. posiada uprawnienia do wydawania odpowiednich norm, aby nauczanie katechezy było prowadzone w odpowiedni sposób, zgodnie z niezmienną tradycją Kościoła;

  § 3. jej zadaniem jest czuwanie, aby formacja katechetyczną była prowadzona prawidłowo, zgodnie z celami i metodologią, według wskazań Magisterium Kościoła;

  § 4. udziela wymaganego zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej dla katechizmów i innych pism dotyczących katechezy, za zgodą Kongregacji Nauki Wiary;

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Kuria Rzymska – organ, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi działami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie. Oprócz stałych urzędów papież może zwoływać konsystorze Kolegium Kardynalskiego w celu wyjaśnienia szczególnie trudnych kwestii. Powołano w szczególności Komisję Kardynalską ds. Organizacji i Problemów Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się zarządzaniem finansami Watykanu. Kuria stanowi osobisty personel papieża i jej organizacja zależy całkowicie od niego.

  § 5. pomaga biurom katechetycznym w obrębie w Konferencji Episkopatów, śledzi ich inicjatywy dotyczące formacji religijnej oraz wydarzeń o charakterze międzynarodowym, koordynuje ich działania i ewentualnie udziela im niezbędnego wsparcia.

  Od 2010 roku funkcję prefekta pełni abp Rino Fisichella.

  Historia[ | edytuj kod]

  Papież Benedykt XVI ogłosił powstanie Rady w czerwcu 2010. W październiku 2010 na mocy motu proprio Ubicumque et Semper Rada została oficjalnie erygowana. W styczniu 2013 Benedykt XVI listem apostolskim w formie motu proprio Fides per doctrinam przeniósł katechezę z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Przeniósł również do niej Międzynarodową Radę ds. Katechezy.

  Międzynarodowa Rada ds. Katechezy – wchodzi w skład aparatu administracyjnego Kurii Rzymskiej. Podlega Papieskiej Radzie ds. Nowej Ewangelizacji i kieruje nią przewodniczący tej rady a członkiem z urzędu jest sekretarz tej dykasterii. Od momentu powstania w 1973 do stycznia 2013 podlegała Kongregacji ds. Duchowieństwa.Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").

  Obecny zarząd kongregacji[ | edytuj kod]

 • Przewodniczący: abp Rino Fisichella
 • Sekretarz: abp José Octavio Ruiz Arenas
 • Podsekretarz: ks. prał. Graham Bell
 • Konsultorzy:
 • ks. Fernando Ocariz, wikariusz generalny Opus Dei
 • Kiko Argüello, inicjator Drogi Neokatechumenalnej
 • ks. Julián Carrón, Comunione e Liberazione
 • ks. Pascual Chávez, generał Salezjanów, przewodniczący obu unii przełożonych generalnych zakonów męskich
 • ks. François-Xavier Dumortier, jezuita
 • Pierangelo Sequeri, prof. teologii, Włochy
 • Sara Butler, prof. teologii, USA
 • s. Mary Lou Wirtz, matka generalna Zgromadzenia Córek Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
 • Chiara Amirante, stowarzyszenie "Nowe Horyzonty"
 • Lucetta Scaraffia, prof. sztuki współczesnej
 • Ks. prof. Henryk Seweryniak, kierownik Katedry Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej UKSW oraz Sekcji Teologii Fundamentalnej UKSW w Warszawie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Pope battles secularization, 'eclipse of the sense of God' (ang.). USA Today, 2010-06-29. [dostęp 2011-01-23].
  2. Zmiany kompetencji w Watykanie (pol.). gosc.pl. [dostęp 2013-02-10].
  3. Papieski motu proprio o instytucjonalnym podporządkowaniu spraw seminariów i katechezy (pol.). radiovaticana.org. [dostęp 2013-02-10].
  4. Members of the Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization (ang.). novaevangelizatio.va. [dostęp 2016-04-22].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Krótka nota na Catholic-hierarchy.org (ang.) [dostęp 2011-01-23]
 • Pontifical Council for Promoting the New Evangelization (ang.). novaevangelizatio.va. [dostęp 2016-04-22].
 • Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.Julián Carrón (ur. w Navaconcejo, 25 lutego 1950) – to hiszpański ksiądz katolicki, teolog. Od śmierci Luigi Giussani, stoi na czele katolickiego ruchu Comunione e Liberazione.
  Warto wiedzieć że... beta

  Comunione e Liberazione (CL, Komunia i Wyzwolenie) – katolicki ruch kościelny, założony we Włoszech przez Luigiego Giussaniego w 1954.
  Fernando Ocariz (ur. 27 października 1944 w Paryżu) – jest Wikariuszem Generalnym Opus Dei. Jest katolickim teologiem, autorem kilku książek oraz konsultorem Kongregacji Nauki Wiary.
  USA Today - amerykański dziennik, o zasięgu ogólnokrajowym, największy pod względem nakładu wśród amerykańskich gazet. Należy do Gannett Company. Główna siedziba znajduje się w McLean stanu Wirginia.
  Francisco (Kiko) José Eduardo Argüello (urodzony 9 stycznia 1939 w León w Hiszpanii), wraz z Carmen Hernandez, jest inicjatorem Drogi Neokatechumenalnej, którą obecnie kierują wraz z księdzem Mario Pezzi. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie. W 1959 Argüello otrzymał Nagrodę Narodową za zasługi dla sztuki. W 2009 roku otrzymał doktorat honoris causa Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie. W 2013 Kiko otrzymał doktorat honoris causa KUL. Kiko nigdy nie był uczniem Picassa, jak błędnie podaje wiele źródeł.
  Rino Fisichella (urodzony jako Salvatore Fischella 25 sierpnia 1951) to włoski prałat Kościoła katolickiego, arcybiskup tytularny. Były przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. Od 2010 przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Motu proprio (łac. z własnej inicjatywy) – list papieski o charakterze dekretu powstały z inicjatywy własnej papieża.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.659 sek.