• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Papieska Akademia Kościelna

  Przeczytaj także...
  Rafael Merry del Val y Zulueta (ur. 10 października 1865 w Londynie, zm. 26 lutego 1930 w Watykanie) – Sługa Boży, hiszpański duchowny katolicki, dyplomata watykański, sekretarz stanu, kardynał.Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Klemens XIII (łac. Clemens XIII, właśc. Carlo della Torre Rezzonico; ur. 7 marca 1693 w Wenecji, zm. 2 lutego 1769 w Rzymie) – papież w okresie od 6 lipca 1758 do 2 lutego 1769.

  Papieska Akademia Kościelna (łac. Pontificia Academia Ecclesiastica) – instytut Kościoła katolickiego z siedzibą w Rzymie, będący miejscem formacji duchownych przygotowujących się do przystąpienia do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej.

  Papieska Akademia Kościelna nie nadaje stopni naukowych. Prowadzi specjalistyczne wykłady z dziedziny dyplomacji i kursy języków obcych dla stałej liczby około 30 alumnów. Kandydaci są przyjmowani na podstawie polecenia swojego ordynariusza i muszą posiadać przynajmniej stopień naukowy licencjata jednego z kierunków kościelnych. Kandydaci bez wymaganego wykształcenia są zobowiązani do przeprowadzenia przewodu doktorskiego na jednym z rzymskich uniwersytetów. Okres studiów trwa dwa lata.

  Paweł VI (łac. Paulus VI, właśc. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; ur. 26 września 1897 w Concesio, zm. 6 sierpnia 1978 w Castel Gandolfo) – arcybiskup Mediolanu (1954-1963), papież i 4. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 21 czerwca 1963 do 6 sierpnia 1978, sługa Boży Kościoła katolickiego.Kuria Rzymska – organ, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi działami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie. Oprócz stałych urzędów papież może zwoływać konsystorze Kolegium Kardynalskiego w celu wyjaśnienia szczególnie trudnych kwestii. Powołano w szczególności Komisję Kardynalską ds. Organizacji i Problemów Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się zarządzaniem finansami Watykanu. Kuria stanowi osobisty personel papieża i jej organizacja zależy całkowicie od niego.

  Historia[]

  Założona jako Accademia dei Nobili Ecclesiastici w Rzymie w roku 1701, przez opata Pietro Garagniego, a za zgodą papieża Klemensa XI. Jej pierwsza siedziba mieściła się w Palazzo Gabrielli a Monte Giordano. 2 czerwca 1706 roku została przeniesiona do swej obecnej lokalizacji przy Piazza della Minerva, do Palazzo Severoli. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną jej działalność została zawieszona przez Klemensa XIII w roku 1764. Ponownie otwarta w roku 1775 papież Piusa VI. Brewe z 17 grudnia 1777 roku Pius VI przekazał Akademii majątek należący do Zakonu Kanoników Regularnych św. Antoniego z Wiednia. W związku z tą donacją św. Antoni został ogłoszony patronem Akademii. W latach 1798-1803 jej działalność została ponownie zawieszona w związku wydarzeniami mającymi miejsce w czasie wojen napoleońskich. Akademia przechodziła kolejny trudny okres w końcu lat 40 XIX wieku, kiedy doszło do wybuchu rewolucji w Rzymie i tzw. „wojny ludowej” we Włoszech. Działalność Akademii została utwierdzona przez Piusa IX i kolejnych papieży, a jej profil został dostosowany do potrzeb kształcenia kapłanów mających służyć w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, a także w Sekretariacie Stanu i Kurii Rzymskiej.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

  Wśród absolwentów Akademii znajdowali się między innymi późniejsi papieże: Klemens XIII, Leon XII, Leon XIII, Benedykt XV i Paweł VI.

  Rektorzy[]

  Wejście do siedziby Akademii od strony Piazza della Minerva
 • Matteo Gennaro Sibilia (1701-1704)
 • Francesco Giordanini (1704-1720)
 • Pellegrino De Negri (1721-1728)
 • Tommaso Giannini (1729-1739)
 • Girolamo Formaliani (1739-1742)
 • Angelo Granelli (1742-1744)
 • Pier Matteo Onorati (1744-1762)
 • Innocenzo Gorgoni (1763-1764)
 • Paolo Antonio Paoli (1775-1798)
 • Vincenzo Brenciaglia (1802-1814)
 • Giovanni Giacomo Sinibaldi (1814-1843)
 • Giovanni Battista Rosani (1843-1847)
 • Giuseppe Cardoni (1850-1873)
 • Venanzio Mobili (1873-1875)
 • Odoardo Agnelli (1875-1878)
 • Placido Schiaffino (1878-1884)
 • Domenico Ferrata (1884-1885)
 • Luigi Sepiacci (1885-1886)
 • Francesco Satolli (1886-1891)
 • Augusto Guidi (1892-1894)
 • Filippo Castracane degli Antelminelli (1895-1898)
 • Rafael Merry del Val y Zulueta (1898-1903)
 • Francesco Sogaro (1903-1912)
 • Giovanni Maria Zonghi (1912-1941)
 • Paolo Savino (1941-1951)
 • Giacomo Testa (1959-1962)
 • Gino Paro (1962-1969)
 • Salvatore Pappalardo (1969-1970)
 • Felice Pirozzi (1970-1975)
 • Domenico Enrici (1974-1975) – p.o. rektora
 • Cesare Zacchi (1975-1985)
 • Justin Francis Rigali (1985-1990)
 • Karl-Josef Rauber (1990-1993)
 • Gabriel Montalvo Higuera (1993-1998)
 • Georg Zur (1999-2000)
 • Justo Mullor García (2000-2007)
 • Beniamino Stella (2007-2013)
 • Giampiero Gloder (od 2013)
 • Zobacz też[]

 • Papieski Uniwersytet Gregoriański
 • Papieski Uniwersytet Laterański
 • Papieski Uniwersytet Urbaniana
 • Papieski Uniwersytet Salezjański
 • Papieski Instytut Biblijny
 • Papieski Instytut Orientalny
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona uczelni (wł.)
 • Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.Papieski Uniwersytet Urbaniana – papieska uczelnia założona 1627 r. w Rzymie przez Urbana VIII jako Atheneum Papieskie Propaganda Fide. Pius XI, w 1923 przeniósł siedzibę uczelni na wzgórze Janikulum. W 1962 Jan XXIII na mocy motu proprio Fidei Propagandae podniósł uczelnię do rangi Uniwersytetu Papieskiego. Uczelnia ma wyraźny charakter misjologiczny, kształci misjonarzy oraz kler pochodzący z krajów misyjnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dyplomata lub przedstawiciel dyplomatyczny (ang. diplomatic representative, fr. représentant diplomatique, niem. diplomatischer Vertreter) – oficjalny przedstawiciel państwa za granicą, czyli zatrudniony w dyplomacji.
  Benedykt XV (łac. Benedictus XV, właśc. Giacomo della Chiesa; ur. 21 listopada 1854 w Genui, zm. 22 stycznia 1922 w Rzymie) – papież w okresie od 3 września 1914 do 22 stycznia 1922.
  Justo Mullor García (ur. 8 maja 1932 w Los Villares) – hiszpański duchowny katolicki, arcybiskup, nuncjusz apostolski.
  Dyplomacja – negocjowanie umów między państwami, w celu zawarcia korzystnych umów handlowych oraz pozyskania wsparcia wojskowego dla reprezentowanego kraju. Dyplomacja wiąże się też z rozwiązywaniem w pokojowy sposób problemów między państwami. Dwa tysiące lat temu wielki rzymski prawnik i filozof, Cyceron powiedział: „Istnieją dwa sposoby rozstrzygania sporów: jeden przy pomocy argumentów, drugi przy użyciu siły; a ponieważ pierwszy z nich jest właściwy człowiekowi, a drugi dzikim zwierzętom, należy uciec się do drugiego sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyć pierwszego”. Inaczej mówiąc, siła argumentów, a nie argument siły – oto kwintesencja dyplomacji.
  Domenico Ferrata (ur. 4 marca 1847 w Gradoli, zm. 10 października 1914 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, dyplomata, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.
  Leon XII (łac. Leo XII, właśc. Annibale Sermattei della Genga; ur. 22 sierpnia 1760 w Genga, zm. 10 lutego 1829 w Rzymie) – papież w okresie od 28 września 1823 do 10 lutego 1829.
  Pius IX (łac. Pius IX, właśc. Giovanni Maria Mastai Ferretti; ur. 13 maja 1792 w Senigallia, zm. 7 lutego 1878 w Watykanie) − papież w okresie od 16 czerwca 1846 do 7 lutego 1878, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.