• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Papieska Akademia Języka Łacińskiego

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Salezjańskie (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko (1815-1888) w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi.Paweł VI (łac. Paulus VI, właśc. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; ur. 26 września 1897 w Concesio, zm. 6 sierpnia 1978 w Castel Gandolfo) – arcybiskup Mediolanu (1954-1963), papież i 4. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 21 czerwca 1963 do 6 sierpnia 1978, sługa Boży Kościoła katolickiego.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Papieska Akademia Języka Łacińskiego (łac. Pontificia Academia Latinitatis) – powołana 10 listopada 2012 roku na mocy motu proprio Benedykta XVI Latina lingua („Język łaciński”) w celu pielęgnowania, propagowania i regulowania użycia języka łacińskiego. Zastąpiła utworzoną 30 czerwca 1976 roku przez papieża Pawła VI Fundację Latinitas (łac. Opus Fundatum Latinitas).

  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.

  Zakładając Akademię Benedykt XVI podkreślił rolę jaką Kościół odgrywał w poznawaniu i propagowaniu języka łacińskiego, którego znajomość jest nadal nieodzowna w badaniach naukowych. W tym języku są redagowane księgi liturgiczne rytu rzymskiego, najważniejsze dokumenty Stolicy Apostolskiej i oficjalne akty biskupa Rzymu. Jednak w dzisiejszej kulturze niebezpieczeństwo coraz bardziej powierzchownej znajomości łaciny można zauważyć w kontekście powszechnego osłabienia studiów humanistycznych. (...) We współczesnym świecie, w którym nauka i technika odgrywają tak ważną rolę, odrodziło się zainteresowanie łacińską kulturą i językiem; nie tylko na tych kontynentach, na których kultura ta jest zakorzeniona w dziedzictwie grecko-rzymskim. Ta uwaga wydaje się tym bardziej znacząca, ponieważ dotyczy nie tylko sektorów akademickich i instytucjonalnych, ale również młodych ludzi i naukowców z bardzo różnych narodów i tradycji.

  Watykan, Państwo Watykańskie (wł. Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano, łac. Status Civitatis Vaticanæ) – miasto-państwo europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni.Papieska Rada ds. Kultury (łac. Pontificium Consilium de Cultura) jest jedną z dykasterii kurii rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Rada zajmuje się relacjami Kościoła ze światem kultury i nauki, promując szczególnie dialog między rożnymi kulturami współczesnego świata.

  Statut Akademii wymienia cele, metody i szczegółowe normy dotyczące działalności tej instytucji. Zwraca uwagę między innymi na konieczność wykorzystania współczesnych środków masowego przekazu do propagowania języka łacińskiego. Akademia podporządkowana została Papieskiej Radzie do Spraw Kultury..

  Latina lingua (łac. Język łaciński) − trzynaste motu proprio papieża Benedykta XVI wydane 10 listopada 2012, erygujące Papieską Akademię Języka Łacińskiego.Motu proprio (łac. z własnej inicjatywy) – list papieski o charakterze dekretu powstały z inicjatywy własnej papieża.

  Siedzibą Akademii jest Watykan. Pierwszym przewodniczącym Benedykt XVI mianował w 2012 roku prof. Ivano Dionigi. Funkcję sekretarza objął Roberto Spataro SDB. W skład Akademii weszli: Orazio Antonio Bologna, Giuseppe Caruso, Paolo D'Alessandro, Mario De Nonno, Carla Lo Cicero, Bruno Luiselli, Elena Malaspina, Antonio Manfredi, Paolo Marpicati, Luigi Miraglia, Marco Navoni, Sergio Pagano, Anna Pasquazi, Ambrogio M. Piazzoni, Bruna Pieri, Mauro Pisini, Emanuela Prinzivalli, Antonio Salvi i Manlio Sodi.

  Neologizm (z gr. νεος + λογός – nowe słowo) – środek stylistyczny; nowy wyraz utworzony w danym języku, aby nazwać nieznany wcześniej przedmiot czy sytuację lub osiągnąć efekt artystyczny w utworze poetyckim.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Pod nadzorem Akademii tworzony jest Parvum verborum novatorum léxicum („Mały leksykon nowych słów”). Zatwierdzane są w nim neologizmy, które można używać w języku oficjalnym Państwa Watykańskiego i Kościoła. Akademia wydaje przegląd swoich prac w periodyku „Latinitas”. W latach 2013-2014 ukazało się pięć jego numerów.

  Przypisy

  1. Litterae 2012 ↓, s. 1-3.
  2. Litterae 2012 ↓, s. 4-5.
  3. Pontifical Academy «Latinitatis» (ang.). The Pontifical Council for Culture. [dostęp 2014-11-22].
  4. PARVVM VERBORVM NOVATORVM LÉXICVM (łac.). Apparavit Cletus Pavanetto. [dostęp 2014-11-22].

  Bibliografia[]

 • BENEDICTUS PP. XVI: Benedictus LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE LATINA LINGUA De Pontificia Academia Latinitatis condendaa (łac.). Libreria Editrice Vaticana, 2012. [dostęp 2014-11-20]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.