• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Panki

  Przeczytaj także...
  Gmina Panki – gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w południowo-zachodniej części powiatu kłobuckiego. Kształt gminy zbliżony jest do prostokąta o dłuższej osi północ–południe. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.Droga wojewódzka nr 494 (DW494) - droga wojewódzka długości ok. 73 km łącząca Częstochowę z drogą krajową 45 w Bierdzanach. Droga jest ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym północną część województwa śląskiego i Opolszczyznę.
  Adrian Mikołaj Głębocki (ur. 8 września 1833 w Pankach, zm. 15 maja 1905 w Warszawie), polski malarz, rysownik, litograf i pedagog.

  Pankiwieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Panki. Miejscowość jest siedzibą gminy Panki.

  Miejsce jednej z potyczek powstania styczniowego 26 lutego 1863 roku.

  Historia[ | edytuj kod]

  Panki leżą w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym. W okresie staropolskim i XIX wieku działała w Pankach huta, jedna z największych w kraju. W pierwszej połowie XVII odlewała ona działa między innymi dla klasztoru Jasnogórskiego. W XIX wieku był to zakład wielkopiecowy. Nawiązuje do niej herb gminy. Od 1927 do 1928 roku w Pankach działa kopalnia odkrywkowa rud żelaza „Krystyna”. W latach 1934–1940 w Pankach funkcjonowała kopalnia rud żelaza „Krystyna” należące do kopalni podziemnych firmy „Modrzejów-Hantke” Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. w Konopiskach.
  W okresie międzywojennym stacjonowały w miejscowości: Komisariat Straży Granicznej „Panki” oraz Placówka Straży Granicznej II linii „Panki”.
  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.

  Zygmunt Rybicki (ur. 15 maja 1925 w Pankach k. Częstochowy, zm. 1 maja 1989 w Warszawie) – polski prawnik, działacz państwowy.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Transport[ | edytuj kod]

  Przez Panki przebiega droga wojewódzka nr 494. Z Panek można dostać się do Katowic, Tarnowskich Gór i Wielunia, ponieważ leżą na trasie kolejowej WieluńKatowice. Na stacji kolejowej Panki zatrzymują się pociągi osobowe i przejeżdżają przez nią pociągi towarowe.

  Komisariat Straży Granicznej „Panki” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1929–1939. Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Sport[ | edytuj kod]

  We wsi działa klub sportowy KS Panki. Klub rozpoczął działalność w 1935 roku. Obecnie drużyna piłkarska występuje w rozgrywkach częstochowskiej ligi okręgowej. Mecze drużyny KS Panki rozgrywane są na stadionie przy ulicy Częstochowskiej 15.

  Sławni ludzie urodzeni w Pankach[ | edytuj kod]

 • Zbigniew Blukacz – malarz, grafik, profesor ASP w Katowicach
 • Adrian Głębocki – malarz i pedagog
 • Beata Janiszewska – prawnik, dr habilitowany, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego
 • Zygmunt Rybicki – prawnik
 • Krzysztof Stopka – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kalendarz z szematyzmem funkcjonariuszy Straży Celnej na rok 1927, Nakładem Zarządu Internatu imienia dra Władysława Rasińskiego dla Dzieci Funkcjonariuszy Straży Celnej, 1927, s. 164.
  2. Skarb – KS Panki (pol.). 90minut.pl. [dostęp 2012-06-23].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Dawne Żarki: Górnictwo rud żelaza w Żarkach i najbliższej okolicy
 • Barbara Herba, Dzieje Konopisk i okolic, 2004
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Panki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VII: Netrebka – Perepiat, Warszawa 1886, s. 842.
 • Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Częstochowski Obszar Rudonośny lub Częstochowskie Zagłębie Rudonośne lub Częstochowski Okręg Rudny – złoża rud żelaza ciągnące się od Zawiercia po Wieluń na długości około 120 kilometrów, przy szerokości złoża od 2 do 20 kilometrów, powstały w środkowym okresie ery mezozoicznej (jura środkowa, dogger).
  Warto wiedzieć że... beta

  Panki – stacja kolejowa w Pankach, w województwie śląskim, w Polsce. Stacja położona jest na linii kolejowej nr 181.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Krzysztof Jan Stopka (ur. 1958 w Pankach) – polski historyk i armenista, profesor UJ, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
  Placówka Straży Granicznej II linii „Panki” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.
  Bitwa pod Pankami – jedna z ok. 1200 bitew i potyczek powstania styczniowego, stoczona pod Pankami 26 lutego 1863 pomiędzy oddziałem powstańczym dowodzonym przez płk. Teodora Cieszkowskiego a formacją wojsk rosyjskich dowodzoną przez płk. Alenicza.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.