• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Panel

  Przeczytaj także...
  Panel krosowniczy (ang. patch panel) – pasywny element sieci komputerowych i telekomunikacyjnych. Montowany jest w szafach krosowniczych i składa się z szeregu (najczęściej 12, 16, 24 lub 48) gniazd 8P8C. Stanowi on zakończenie okablowania strukturalnego. Z tyłu na stałe przyłączane są do niego przewody prowadzące do gniazdek 8P8C w budynku. Z przodu przy pomocy kabli krosowych gniazda te (a przez to i urządzenia będące na drugim końcu kabla) przyłączane są do urządzeń sieciowych.Badania panelowe metoda badań socjologicznych polegająca na tym, że wcześniej badane osoby lub populacje zostają poddane kolejnym badaniom, pomiarom (obserwacji, badaniom ankietowym) po pewnym odstępie czasu na tej samej próbie, tym samym narzędziem. Celem badań jest uchwycenie dynamiki zmian. Zmiany te to np. zmiana preferencji wyborczych członków jakiejś zbiorowości, zmiana postaw politycznych studentów w czasie studiów. Bardzo istotne przy stosowaniu tej metody jest to, by danemu badaniu poddane były zawsze te same osoby lub zbiorowości np. kluby sportowe (jednostki badawcze).
  Próżniowy panel izolacyjny (ang. Vacuum Insulated Panel, VIP) – nowoczesny materiał izolacyjny, wykorzystujący wysokie właściwości termoizolacyjne próżni, stosowany w izolacji termicznej w budownictwie. Dzięki wykorzystaniu w swojej budowie wysokiej próżni uzyskano materiał termoizolacyjny o dużo wyższych parametrach ochronnych niż klasyczne materiały takie jak styropian, czy wełna mineralna.

  Automatyka[ | edytuj kod]

 • panel sterowniczy
 • Energetyka[ | edytuj kod]

 • panel słoneczny
 • kolektor słoneczny
 • ogniwo słoneczne
 • Materiałoznawstwo[ | edytuj kod]

 • w budownictwie prostokąt dowolnego materiały (drewno, kompozyt, metal itp) jako materiał wykończeniowy, izolacyjny
 • panel próżniowy
 • panel SIP
 • Informatyka[ | edytuj kod]

 • panel administracyjny
 • panel dotykowy
 • panel krosowniczy
 • panel sterowania
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • badanie panelowe – w skrócie panel
 • dyskusja panelowa – w skrócie panel
 • Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).Dyskusja panelowa - sposób wymiany poglądów i dochodzenia do rozwiązania problemu w drodze rozmów, których cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch gremiów: dyskutującego (eksperci - panel) i słuchającego (audytorium - uczący się).
  Warto wiedzieć że... beta

  Panel sterowniczy (operatorski) (ang. Human Machine Interface – HMI) – to urządzenie elektryczne umożliwiające kontrolę innych urządzeń elektrycznych, realizujących pewne procesy, np. technologiczne lub produkcyjne.
  Panel administracyjny – miejsce, w którym administrator danego serwisu, komputera lub usługi może wprowadzić zmiany dotyczące działania aplikacji, jej konfiguracji czy dostępności. Najczęściej spotykany w aplikacjach internetowych.
  Ogniwo słoneczne, ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo fotoelektryczne, fotoogniwo – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów o energii większej, niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (zob. nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.
  Panel sterowania − aplikacja systemowa w systemach operacyjnych Microsoft Windows, gromadząca w jednym miejscu narzędzia do ustawiania i zmiany parametrów systemu operacyjnego.
  Panel SIP (z ang. Structural Insulated Panel – izolacyjny panel strukturalny) – materiał budowlany będący połączeniem warstwy osłonowej przez izolacyjny rdzeń ze sztywnej pianki polimerowej lub innego twardego izolatora. Dzięki połączeniu dwóch struktur otrzymywany jest sztywny, wysoce odporny na działania mechaniczne materiał w postaci panela typu „sandwich”. Najczęściej stosowane okładziny to płyta OSB, sklejka, MFP, płyta MgO Green, pianka to poliuretany lub odmiany polistyrenu.
  Touchpad, trackpad (po polsku - gładzik lub panel dotykowy) – urządzenie wskazujące często spotykane w laptopach, zastępujące mysz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.