• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pandoravirus salinus

  Przeczytaj także...
  Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).Cząsteczka (molekuła) – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od cząstek (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego. Jednakże, w fizyce kwantowej, chemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.
  Chile (Republika Chile, hiszp. República de Chile) – państwo w Ameryce Południowej, ciągnące się długim pasem na zachodnim wybrzeżu kontynentu nad Oceanem Spokojnym. Stolicą Chile jest Santiago. Graniczy z Peru, Boliwią i Argentyną. Do Chile należą liczne wyspy przybrzeżne i wyspy na otwartym oceanie (w sumie ok. 3 tys.): Juan Fernández, Wyspa Wielkanocna (najbardziej oddalona od innych wysp i lądów zamieszkana wyspa na świecie), Sala y Gómez, San Ambrosio, San Félix, Chiloé, Campana, Santa Inés, Chonos.

  Pandoravirus salinus – jeden z największych zidentyfikowanych wirusów. Skomplikowane cząsteczki organiczne z rodzaju Pandoravirus, zostały znalezione w 2013 r. przez francuskich badaczy w osadach przybrzeżnych przy ujściu rzeki Tunquen, w środkowym Chile. Jest pasożytem ameb z rodzaju Acanthamoeba.

  Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.

  Jego genom składa się z 2 470 000 par zasad i zawiera około 2556 genów. Dla porównania wirus grypy ma tylko 10 genów, a człowiek – ok. 24 000.

  Wirus ma owalny kształt, mierzy ok. 1 μm i jest widoczny pod mikroskopem optycznym.

  Ponad 90% genów wirusów zaliczanych do Pandoravirus nie jest znana z dotychczas zbadanych genomów innych wirusów oraz bakterii i organizmów eukariotycznych. Są to nowe geny dla nauki Podobnie nie jest znana rola białek, które kodują. Pandoravirus salinus wydaje się mieć więcej wspólnego z komórkami niż innymi wirusami. Francuscy naukowcy podejrzewają, że Pandoravirus salinus jak i odkryty przez ten sam zespół Pandoravirus dulcis, mogą reprezentować zupełnie nową formę życia.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair) - w biologii molekularnej - komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA.

  Z powodu ich unikatowości morfologiczno-genetycznej utworzono zarówno nową rodzinę Pandoraviridae, jak i rodzaj Pandoravirus.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Anna Błońska: Denne olbrzymy świata wirusów ustanowiły nowe rekordy. kopalniawiedzy.pl, 2013-07-19.
  2. Andy Coghlan. My so-called viral life: is discovery new life form. „New Scientist”. 219 (2927), s. 14, 2013. DOI: 10.1016/S0262-4079(13)61844-8. 
  3. Naukowcy odkryli potężne wirusy o nieznanym pochodzeniu. interia.pl, 2013-07-19.
  4. N. Philippe, M. Legendre, G. Doutre, Y. Couté i inni. Pandoraviruses: amoeba viruses with genomes up to 2.5 Mb reaching that of parasitic eukaryotes. „Science”. 341 (6143), s. 281-6, Jul 2013. DOI: 10.1126/science.1239181. PMID: 23869018. 
  Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów. Termin mylony jest z genotypem, czyli całością informacji genetycznej zawartej w chromosomach organizmu.Pandorawirusy rodzaj wirusów DNA. W chwili odkrycia w 2013 tylko 7 % ich genów było podobne do dotychczas znanych genów z innych organizmów, stąd odkrywcy, spodziewający się zaskakujących odkryć, nazwali je od puszki Pandory . Ich DNA zawiera ok 2 mln. zasad . Są to największe wirusy o rozmiarach 1 × 0,5 mikrometrów, większe nie tyko od wielu bakterii, ale także od niektórych pasożytniczych komórek eukariotycznych . W 2013 odkryto dwa gatunki: w osadach u wybrzeży Chile P. salinus z ponad 2,5 tysiącem genów i P. dulcis z około 1,5 tys. genów odkryty w mule w stawie w Australii . Ich żywicielami są Acanthamoeby .  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, nie mające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (wirusy RNA) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej.
  Pandoravirus dulcis – jeden z największych zidentyfikowanych wirusów. Skomplikowane cząsteczki organiczne z rodzaju Pandoravirus, zostały znalezione w 2013 r. przez francuskich badaczy w Australii, w osadach słodkowodnego stawu w pobliżu Melbourne. Jest pasożytem ameb z rodzaju Acanthamoeba.
  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Mikroskop optyczny – rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu wykorzystywane jest światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych.
  Mikrometr (symbol: μm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jest to jedna milionowa metra, czy inaczej, jedna tysięczna milimetra. Jeden mikrometr równa się zatem 10 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-6 m oznaczający 0,000001 × 1 m.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.