• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pandoravirus dulcis

  Przeczytaj także...
  Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).Cząsteczka (molekuła) – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od cząstek (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego. Jednakże, w fizyce kwantowej, chemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.
  Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.

  Pandoravirus dulcis – jeden z największych zidentyfikowanych wirusów. Skomplikowane cząsteczki organiczne z rodzaju Pandoravirus, zostały znalezione w 2013 r. przez francuskich badaczy w Australii, w osadach słodkowodnego stawu w pobliżu Melbourne. Jest pasożytem ameb z rodzaju Acanthamoeba.

  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.

  Jego genom składa się z 1 900 000 par zasad i zawiera 1502 geny. Dla porównania wirus grypy ma tylko 10 genów, a człowiek – ok. 24 000.

  Wirus ma owalny kształt, mierzy ok. 1 μm i jest widoczny pod mikroskopem optycznym.

  Większość genów nowo odkrytego wirusa wydaje się naukowcom nieznana, podobnie jak rola białek i enzymów, które kodują. Wydaje się mieć więcej wspólnego z komórkami niż innymi wirusami. Francuscy naukowcy podejrzewają, że Pandoravirus dulcis jak i współodkryty Pandoravirus salinus, mogą reprezentować zupełnie nową formę życia.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.

  Z powodu ich unikatowości morfologiczno-genetycznej utworzono zarówno nową rodzinę Pandoraviridae, jak i rodzaj Pandoravirus.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Anna Błońska: Denne olbrzymy świata wirusów ustanowiły nowe rekordy. kopalniawiedzy.pl, 2013-07-19.
  2. N. Philippe, M. Legendre, G. Doutre, Y. Couté i inni. Pandoraviruses: amoeba viruses with genomes up to 2.5 Mb reaching that of parasitic eukaryotes. „Science”. 341 (6143), s. 281-6, Jul 2013. DOI: 10.1126/science.1239181. PMID: 23869018. 
  3. CT. Kåhrström. Viral biology: Pandora's box goes viral. „Nat Rev Microbiol”, Jul 2013. DOI: 10.1038/nrmicro3094. PMID: 23893104. 
  4. Andy Coghlan. My so-called viral life: is discovery new life form. „New Scientist”. 219 (2927), s. 14, 2013. DOI: 10.1016/S0262-4079(13)61844-8. 
  5. Naukowcy odkryli potężne wirusy o nieznanym pochodzeniu. interia.pl, 2013-07-19.
  Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów. Termin mylony jest z genotypem, czyli całością informacji genetycznej zawartej w chromosomach organizmu.Melbourne (wym. [ˈmelbən] lub [ˈmɛlbərn]) – w latach 1901–1927 stolica Australii, największe miasto stanu Wiktoria oraz drugie pod względem wielkości w Australii (po Sydney), z liczbą ludności wynoszącą 4,8 mln mieszkańców. Uznane przez czasopismo „The Economist” za „Najlepsze miasto do życia na świecie” w latach 2011–2017. W Melbourne – obok Sydney – znajduje się największe skupisko polonijne Australii. Siedziba konsula honorowego Polski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pandorawirusy rodzaj wirusów DNA. W chwili odkrycia w 2013 tylko 7 % ich genów było podobne do dotychczas znanych genów z innych organizmów, stąd odkrywcy, spodziewający się zaskakujących odkryć, nazwali je od puszki Pandory . Ich DNA zawiera ok 2 mln. zasad . Są to największe wirusy o rozmiarach 1 × 0,5 mikrometrów, większe nie tyko od wielu bakterii, ale także od niektórych pasożytniczych komórek eukariotycznych . W 2013 odkryto dwa gatunki: w osadach u wybrzeży Chile P. salinus z ponad 2,5 tysiącem genów i P. dulcis z około 1,5 tys. genów odkryty w mule w stawie w Australii . Ich żywicielami są Acanthamoeby .
  Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, nie mające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (wirusy RNA) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej.
  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Mikroskop optyczny – rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu wykorzystywane jest światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych.
  Mikrometr (symbol: μm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jest to jedna milionowa metra, czy inaczej, jedna tysięczna milimetra. Jeden mikrometr równa się zatem 10 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-6 m oznaczający 0,000001 × 1 m.
  Pandoravirus salinus – jeden z największych zidentyfikowanych wirusów. Skomplikowane cząsteczki organiczne z rodzaju Pandoravirus, zostały znalezione w 2013 r. przez francuskich badaczy w osadach przybrzeżnych przy ujściu rzeki Tunquen, w środkowym Chile. Jest pasożytem ameb z rodzaju Acanthamoeba.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.