• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pandemia COVID-19  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Leki przeciwwirusowe – grupa leków stosowanych w chorobach wywoływanych przez wirusy. Są to substancje mające zdolność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowej. Leki przeciwwirusowe mogą wpływać na następujące procesy:

  Pandemia COVID-19pandemia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Rozpoczęła się jako epidemia 17 listopada 2019 w mieście Wuhan, w prowincji Hubei, w środkowych Chinach, a 11 marca 2020 została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię.

  W okresie od listopada 2019 do stycznia 2020 zachorowania pojawiały się głównie w mieście Wuhan, w środkowych Chinach, ale już w połowie stycznia wirus rozprzestrzenił się w całych Chinach. W drugiej połowie lutego ogniska zakażeń z setkami chorych wybuchły w Korei Południowej, we Włoszech oraz w Iranie. Od 4 marca 2020 są notowane zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. 13 marca 2020 WHO podała, że epicentrum pandemii koronawirusa stała się Europa. Chorzy zarejestrowani zostali na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.

  Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).

  Do 6 listopada 2020 odnotowano blisko 49,18 mln przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w 189 państwach i terytoriach, w tym blisko 1,24 mln zgonów i blisko 35,01 mln ozdrowień. Jako liczbę aktywnych przypadków podaje się blisko 12,86 mln.

  W skali międzynarodowej zostały podjęte działania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zachorowań. Ograniczono podróże, wprowadzono kwarantanny i godziny policyjne, odroczono lub odwołano szereg wydarzeń sportowych, religijnych i kulturalnych. W Chinach i w Korei Południowej wprowadzono środki policyjne. Część państw zamknęła granice lub wprowadziła ograniczenia ruchu granicznego, w tym przylotów pasażerów, oraz restrykcje wobec osób przekraczających granice. Wprowadzono kontrole na lotniskach i dworcach kolejowych. W związku z wybuchem pandemii w 177 państwach na poziomie krajowym lub lokalnym zostały zamknięte szkoły i uniwersytety, co w wymiarze globalnym w szczycie dotknęło blisko 1,27 miliarda uczniów i studentów (72,4%).

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Gabinet – kolegialny organ władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii, w skład którego wchodzi brytyjski premier oraz najważniejsi ministrowie - łącznie ok. 20 osób. Gabinet wywodzi swe uprawnienia od Tajnej Rady Wielkiej Brytanii.

  Pandemia spowodowała globalne zakłócenia społeczne i gospodarcze, w tym największą światową recesję od czasów wielkiego kryzysu. Doprowadziła do opóźnienia lub odwołania wydarzeń(ang.) sportowych(ang.), religijnych(ang.), politycznych(ang.) i kulturalnych(ang.), powszechnych braków w zaopatrzeniu(ang.), które pogłębiły się w wyniku panicznych zakupów, oraz do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych(ang.). W internecie i mediach zaczęły szerzyć się teorie spiskowe oraz dezinformacja dotyczące wirusa. Odnotowano szereg przypadków ksenofobii i rasizmu wobec Chińczyków i innych mieszkańców Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

  Reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją, reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą, RT-PCR (od ang. reverse-transcription polymerase chain reaction lub reverse-transcriptase polymerase chain reaction) – reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR), w której pierwszy etap jest przeprowadzany przez odwrotną transkryptazę, a jako matryca służy cząsteczka RNA. Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Epidemiologia[ | edytuj kod]

  Instytucje służby zdrowia w Wuhanie w Hubei (Chiny) poinformowały 31 grudnia 2019 o grupie przypadków wirusowego zapalenia płuc o nieznanej przyczynie, a na początku stycznia 2020 wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Przypadki te miały głównie związek z Huananan Seafood Wholesale Market i dlatego uważa się, że wirus ten ma pochodzenie odzwierzęce. Wirus, który spowodował wybuch epidemii, znany jest jako SARS-CoV-2, nowo odkryty wirus blisko spokrewniony z koronawirusami nietoperzy i łuskowców oraz z SARS-CoV. Zgodnie z konsensusem naukowym wirus SARS-CoV-2 jest pochodzenia naturalnego.

  OPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową z siedzibą w Wiedniu. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych.Kuwejt, Państwo Kuwejt (Daulat al Kuwajt دولة الكويت) – państwo położone w południowo-zachodniej Azji, na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej. Graniczy z Irakiem (242 km) i Arabią Saudyjską (222 km) – łączna długość granic lądowych wynosi 464 km, ponadto 499 km wybrzeża morskiego.

  Liczba przypadków[ | edytuj kod]

  źródło danych do wykresu:

  Liczba przypadków odnosi się do liczby osób, które zostały przebadane na obecność COVID-19, i których test został uznany za dodatni zgodnie z oficjalnymi procedurami. Wiele krajów na początku przyjęło oficjalną politykę, aby nie przeprowadzać testów wśród osób mających jedynie łagodne objawy. W analizie wczesnej fazy wybuchu epidemii trwającej do 23 stycznia oszacowano, że 86% zakażeń COVID-19 nie zostało wykrytych, a te nieudokumentowane zakażenia były źródłem 79 procent udokumentowanych przypadków. W kilku innych badaniach, z wykorzystaniem różnych metod, oszacowano, że liczba zakażeń w wielu krajach może być znacznie większa niż liczba odnotowanych przypadków.

  Teoria spiskowa – Stojące w opozycji do oficjalnie uznanej wersji, wyjaśnienie zaistniałego faktu, rodzące się z przeświadczenia o istniejącym spisku, którego celem jest zatajenie prawdy przed opinią publiczną.Konsensus naukowy to powszechna ocena, stanowisko lub opinia środowiska naukowego w konkretnej dziedzinie badań. Konsensus oznacza ogólną zgodę, jednak nie zawsze jednomyślność.

  Liczba zgonów[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Zmarli na COVID-19.
 • Mapa świata pokazująca liczbę zgonów na 1 milion mieszkańców

 • Liczba zgonów na 100 000 mieszkańców, Europa

 • Liczba zgonów na 100 zidentyfikowanych osób zakażonych, Europa

 • Historia[ | edytuj kod]

  Pierwsze przypadki nowej choroby wywołującej zapalenie płuc odnotowano w połowie grudnia 2019 roku wśród mieszkańców związanych z rynkiem zwierząt i owoców morza w Wuhanie. Następnie chińscy naukowcy zidentyfikowali nowego koronawirusa, który okazał się podobny pod względem sekwencji genetycznej do wirusa SARS wywołującego ciężki ostry zespół oddechowy (SARS). Wirus ten najprawdopodobniej pochodził od zwierzęcia sprzedawanego na lokalnym rynku spożywczym, tak zwanym mokrym targu.

  Diamond Princess (ang. Diamentowa księżniczka) – zarejestrowany w Wielkiej Brytanii i zwodowany w 2004 roku wycieczkowy statek pasażerski. Choroba Heinego-Medina (łac. poliomyelitis anterior acuta, ostre nagminne porażenie dziecięce, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, H14) – wirusowa choroba zakaźna wywoływana przez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego), przenoszona drogą fekalno-oralną. Nazwa tej choroby wywodzi się od nazwisk dwóch uczonych, którzy tę chorobę opisali: Jakob Heine (w roku 1840 jako porażenie dziecięce) i Karl Oskar Medin (w roku 1890 jako ostrą chorobę zakaźną). Do XIX w. występowała sporadycznie, później nastąpiła pandemia, obejmująca głównie półkulę północną. Liczba zachorowań drastycznie spadła po wynalezieniu skutecznych szczepionek. W 2001 WHO uznała Europę za wolną od tej choroby (wcześniej były plany eradykacji do tegoż roku, później data została przesunięta do roku 2005). Obecnie w związku z tymi planami należy informować służby sanitarne danego kraju i WHO o każdym przypadku. Aby rozpoznać polio, należy wyizolować i zidentyfikować wirusa, czy jest to szczep dziki, czy to zakażenie poszczepienne wirusem po rewersji do pełnej wirulencji.
  Mapa zakażeń według państw
  Mapa zakażeń według prowincji Chin

       Potwierdzone 1–9

       Potwierdzone 10–99

       Potwierdzone 100–499

       Potwierdzone 500–999

       Potwierdzone 1000–9999

  Grupa siedmiu najbardziej wpływowych państw świata (ang. Group of Seven), G7 – forum polityczno-gospodarcze zrzeszające państwa: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Stany Zjednoczone (G6, od 1975) i Kanada (G7, od 1976). Na szczyty G7 zapraszany bywa także Przewodniczący Komisji Europejskiej, który jest przedstawicielem Unii Europejskiej. Przywódcy państw G7 spotykają się na corocznych szczytach gospodarczych i politycznych. Szczyty te są okazją do protestów organizowanych przez alterglobalistów. Lokalizacja szczytu zmieniała się rotacyjnie według następującej kolejności: Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, Włochy, Kanada.Mycie rąk jest czynnością higieniczną czyszczenia rąk najczęściej przy użyciu wody lub innego płynu, często z dodatkiem mydła, w celu usunięcia chemikaliów, brudu, i mikroorganizmów z powierzchni skóry.

       Potwierdzone ≥10000

  Mapa zakażeń według państw Europy

       Potwierdzone 10–99

       Potwierdzone 10–99

       Potwierdzone 100–999

       Potwierdzone 1000–9999

       Potwierdzone 10 000–99 999

  Iran (pers. ايران – Irān), (dawniej znany powszechnie na Zachodzie jako Persja) pełna nazwa: Islamska Republika Iranu (pers. جمهوری اسلامی ايران – Dżomhuri-je Eslāmi-je Irān) – państwo na Bliskim Wschodzie, leżące nad Morzem Kaspijskim, Zatoką Perską i Zatoką Omańską.Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.

       Potwierdzone ≥100 000

  Wirus rozprzestrzenił się na inne chińskie prowincje w pierwszej połowie stycznia 2020. Rozwój zakażeń ułatwiało przemieszczanie się ludności podczas chińskiego nowego roku. 13 stycznia potwierdzono pierwszą osobę zakażoną wirusem SARS-CoV-2 poza granicami Chin, w Tajlandii. 20 stycznia zgłoszono gwałtowny wzrost liczby przypadków w Chinach (prawie 140 nowych pacjentów), w tym u dwóch osób w Pekinie i jednej w Shenzhen. Premier Li Keqiang wezwał do podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań w celu zapobiegania i kontroli epidemii zapalenia płuc spowodowanej przez nowego koronawirusa.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Twitter – darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania umożliwiającą użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczająca 140 znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na stronie użytkownika oraz dostarczana pozostałym użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Serwis umożliwia również tagowanie (znak # przed słowem stanowiącym treść wpisu czyni je tagiem) oraz odpowiadanie użytkownikom (@nazwa_użytkownika: odpowiedź). Użytkownicy mogą dodawać krótkie wiadomości do swojego profilu z poziomu strony głównej serwisu, wysyłając SMS-y lub korzystając z zewnętrznych aplikacji.

  Początkowo Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła nie uznawać epidemii za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO uprzednio ostrzegła, że możliwe jest dalsze szerzenie się choroby.

  24 stycznia potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia w Europie. Zakażenie zdiagnozowano u dwóch osób: jednej w Paryżu, a drugiej w Bordeaux. 27 stycznia Mongolia zamknęła granicę lądową z Chinami do 2 marca. Zamknięto także szkoły i uniwersytety oraz zabroniono organizacji imprez masowych.

  28 stycznia 2020 liczba zmarłych z powodu wirusa przekroczyła 100. 30 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia uznała zachorowania za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, powołując się na 7711 przypadków głównie w Chinach i 83 przypadki w 18 innych państwach. Linie lotnicze, takie jak Air France, Lufthansa czy United Airlines, ograniczyły połączenia z Chinami.

  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.Kraj Chabarowski, ros. Хабаровский край - jest jednostką administracyjną w Rosji. Graniczy: od północy z obwodem magadańskim, od zachodu z Jakucją i obwodem amurskim, na południu z żydowskim obwodem autonomicznym, Chinami i Krajem Nadmorskim a od wschodu oblewają go wody Morza Ochockiego.

  W trzech regionach Rosji zamknięto przejścia graniczne z Chinami. Ograniczenia dotyczą Żydowskiego Obwodu Autonomicznego, obwodu amurskiego i Kraju Chabarowskiego. 30 stycznia premier Rosji Michaił Miszustin tymczasowo ograniczył ruch na 16 z ogółem 25 przejść granicznych z Chińską Republiką Ludową.

  2 lutego 2020 zmarł pierwszy chory poza granicami Chin – przybyły w styczniu z Wuhanu na Filipiny. 4 lutego 2020 liczba zakażonych według oficjalnych komunikatów przekroczyła 20 tysięcy (zmarło do tego czasu 427 osób, a wyzdrowiało 667). 10 lutego 2020 liczba zakażonych w Chinach przekroczyła 40 tys., a następnego dnia liczba zmarłych przekroczyła 1000. Liczba 2000 ofiar wirusa została przekroczona 19 lutego 2020 i tego samego dnia liczba zdiagnozowanych zakażonych osiągnęła liczbę 75 tys., a liczba zakażonych poza Chinami kontynentalnymi przekroczyła 1000.

  Pandemia (gr. pan „wszyscy”, demos „lud”) – nazwa epidemii o szczególnie dużych rozmiarach, na dużym obszarze, obejmującej kraje, a nawet kontynenty. Li Keqiang (chiń. upr.: 李克强; chiń. trad.: 李克強; pinyin: Lǐ Kèqiáng, ur. 1 lipca 1955 w Dingyuan, prowincja Anhui), narodowość Han – chiński polityk, od 2012 r. drugi rangą członek Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh. W latach 2008-2013 pierwszy wicepremier ChRL, od 15 marca 2013 roku premier Chin. Reprezentuje piątą generację polityków ChRL.

  19 lutego Rosja zdecydowała się zamknąć granicę z Chinami.

  W drugiej połowie lutego pojawiać zaczęły się większe ogniska zakażeń poza granicami Chin. Od 5 do 22 lutego liczba zdiagnozowanych przypadków zakażenia na wycieczkowcu „Diamond Princess” wzrosła z 25 do 634. W Korei Południowej w ciągu kilku dni liczba przypadków wzrosła do 23 lutego z kilkudziesięciu do ponad 600. We Włoszech, gdzie przed 21 lutego znane były 3 przypadki zakażenia, w ciągu dwóch kolejnych dni zdiagnozowano 152 osoby zakażone i stwierdzono 3 zgony. W tym czasie choroba wykryta została w południowo-zachodniej Azji – w Libanie, Izraelu i Iranie, przy czym w tym ostatnim w ciągu kilku dni do 23 lutego stwierdzono 8 przypadków śmierci i co najmniej 43 osoby zakażone. 25 lutego ogólna liczba zakażonych przekroczyła 80 tys., przy czym w Chinach znacząco udało się ograniczyć liczbę nowych zakażeń. Niejasna sytuacja panuje w Iranie, gdzie kwestionowane jako zaniżone są dane podawane oficjalnie o ofiarach i liczbie zakażonych.

  Chlorki benzalkoniowe (chlorki benzylodimetyloalkiloamoniowe, łac. Benzalkoni chloridum) – organiczne związki chemiczne z grupy czwartorzędowych soli amoniowych, w których do atomu azotu przyłączona jest grupa benzylowa, dwie grupy metylowe oraz łańcuch alkilowy o parzystej liczbie atomów węgla i długości 8–18 atomów. Są związkami powierzchniowo czynnymi. Stosowane jako biocydy, katalizatory przeniesienia fazowego i surfaktanty kationowe.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  23 lutego Iran zamknął przejścia graniczne z Afganistanem, Turkmenistanem, Turcją i Pakistanem, natomiast Irak i Kuwejt zawiesiły loty do Iranu. Tego samego dnia premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił plan awaryjny związany z kryzysem sanitarnym, natomiast w Korei Południowej ogłoszono „najwyższy alert sanitarny”. Następnego dnia w Iranie zamknięto szkoły i granicę Iranu z Armenią. Unia Europejska zapowiedziała, że na powstrzymanie koronawirusa przeznaczy 230 mln euro. Cudzoziemcy przybywający do Korei Północnej poddawani są kwarantannie.

  Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.Pandemia COVID-19 w Stanach Zjednoczonych – pandemia zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych. Na dzień 28 marca 2020, Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu pod względem liczby zakażonych osób oraz na szóstym miejscu pod względem ofiar śmiertelnych. 25 marca tego samego roku 56% wszystkich potwierdzonych przypadków zdiagnozowano na terenie stanu Nowy Jork.

  26 lutego Arabia Saudyjska zagroziła Rosji zerwaniem porozumienia dotyczącego ropy naftowej. W związku z epidemią rząd Litwy ogłosił sytuację nadzwyczajną. Departament Stanu USA oskarżył Rosję o prowadzenie w Internecie kampanii dezinformacji w sprawie koronawirusa. 27 lutego władze Arabii Saudyjskiej zabroniły pielgrzymek do Mekki i Medyny; tego samego dnia w Japonii zamknięto do końca kwietnia wszystkie szkoły. Odwołano wspólne manewry wojskowe Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych w Seulu. Linie lotnicze WizzAir odwołały część lotów do Włoch. 28 lutego w Singapurze zastosowano test serologiczny do śledzenia drogi zakażnia, organizacji imprez masowych zabroniono w Szwajcarii oraz we Francji. W Skandynawii linie lotnicze ograniczyły rejsy po Europie. Państwa grupy G7 zapowiedziały, że wesprą finansowo walkę z koronawirusem. Władze Nepalu zabroniły mieszkańcom kraju wyjazdów do krajów zakażonych koronawirusem. W Indiach odwołano ćwiczenia morskie w Zatoce Bengalskiej. 4 marca władze Arabii Saudyjskiej zabroniły pielgrzymek do Mekki i Medyny. Następnego dnia w Wielkiej Brytanii upadła brytyjska linia lotnicza Flybe, co przyśpieszyć miał spadek przewozów pasażerskich wiązany z obawami przed zachorowaniem na COVID-19. Firma Sony zamknęła biura w Wielkiej Brytanii, Francji i w Polsce. 6 marca w Betlejem w Izraelu zamknięto Bazylikę Narodzenia Pańskiego, natomiast UEFA odsunęła włoskich sędziów od prowadzenia meczów w pucharach. 7 marca w Słowenii minister zdrowia Ales Sabre zakazał organizacji imprez masowych.

  Choroby odzwierzęce, zoonozy – zakaźne lub pasożytnicze choroby zwierząt, bądź przez zwierzęta tylko roznoszone, przenoszące się na człowieka poprzez kontakt bezpośredni lub surowce pochodzenia zwierzęcego, rzadziej drogą powietrzną (np. toksoplazmoza, bruceloza, wścieklizna, ptasia grypa i inne).Sony – japońskie przedsiębiorstwo założone 7 maja 1946 roku przez Masaru Ibukę i Akio Moritę w Tokio jako Tokyo Telecommunications Engineering Company, obecnie jeden z największych światowych producentów elektroniki użytkowej. Spółka publiczna notowana na giełdach tokijskiej (TSE) i nowojorskiej (NYSE) (NYSE: SNE).

  27 lutego zakażeni zarejestrowani byli już niemal w 50 państwach na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Liczba nowych zachorowań poza Chinami przekroczyła liczbę takich przypadków w Chinach, gdzie systematycznie ich liczba malała. 28 lutego WHO oceniła ryzyko rozprzestrzeniania się i wzrostu zagrożeń związanych z chorobą COVID-19 jako bardzo wysokie.

  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.Mokry targ – rodzaj targowiska, na którym sprzedawane są świeże produkty, określenie używane jest głównie w stosunku do targowisk w niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej. Niekiedy trzymane, zabijane i sprzedawane są tam żywe zwierzęta, jednak nie na wszystkich mokrych targach takie praktyki mają miejsce.

  2 marca przekroczona została liczba 3 tysięcy ofiar śmiertelnych wirusa, liczba zakażonych przekroczyła 90 tys. w sumie w 76 państwach. W ciągu poprzedzającej doby liczba nowych zachorowań w różnych państwach poza Chinami była już 9-krotnie większa od liczby nowych przypadków w Chinach. 6 marca przekroczona została liczba 100 000 zarejestrowanych zachorowań w całym świecie.

  Rasizm, dyskryminacja rasowa (z fr. le racisme od la race – ród, rasa, grupa spokrewnionych) – zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne (ten pogląd znany jest w jęz. ang. jako racialism).Wizz Air Hungary Legikozlekedesi Kft. nazwa skrócona Wizz Air – węgierskie tanie linie lotnicze, obsługujące Europę Środkowo-Wschodnią, Europę Zachodnią, Gruzję, Izrael i Turcję. Pierwszy samolot firmy wystartował 19 maja 2004 z Katowic; do kwietnia 2007 z usług Wizz Air skorzystało ponad 6 milionów pasażerów.

  11 marca dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus określił rozwój choroby jako „pandemię”.

  13 marca przekroczona została liczba 5 tys. zgonów spowodowanych koronawirusem przy ok. 140 tys. zarejestrowanych zakażeń w 135 państwach (ponad 70 tys. z nich to osoby już wyleczone). 18 marca przekroczona została liczba 8 tys. zgonów i 200 tys. zakażeń zarejestrowanych (ozdrowieńców było tego dnia ponad 80 tys.). 19 marca dzienna liczba zmarłych przekroczyła po raz pierwszy liczbę tysiąca (w sumie liczba zmarłych sięgnęła 10 tysięcy). 21 marca liczba zarejestrowanych zakażonych przekroczyła 300 tys. Trzy dni później zakażonych było ponad 400 tys., a dzienna liczba ofiar przekroczyła dwa tysiące. 25 marca przekroczona została liczba 20 tys. ofiar zakażenia wirusem, a następnego dnia liczba zakażonych przekroczyła 0,5 miliona osób. W ostatnich dniach marca krajem z największą liczbą zakażonych stały się Stany Zjednoczone, gdzie 27 marca ich liczba przekroczyła 100 tys.

  Izolacja w medycynie oznacza różne środki ochronne podejmowane, aby zapobiec przenoszeniu się biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących choroby zakaźne od osób chorych, zakażonych i podejrzanych o zakażenie na inne osoby, w tym na innych pacjentów, pracowników służby zdrowia i odwiedzających. Istnieją różne formy izolacji, od takich, w których dozwolony jest kontakt z innymi pacjentami i odwiedzającymi przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności do całkowitego odosobnienia.Kwarantanna – czasowe odosobnienie (dawn. 40-dniowe z łac. quarantena czyli 40) ludzi, zwierząt, roślin lub towarów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych.

  2 kwietnia liczba potwierdzonych zmarłych na całym świecie przekroczyła 50 tys., a zarejestrowanych zakażonych milion. W tym czasie co czwarty przypadek COVID-19 potwierdzano w USA, gdzie 4 kwietnia oficjalnie przekroczono 300 000 zachorowań. 8 kwietnia potwierdzonych zachorowań było już 1,5 miliona, a dwa dni później liczba zmarłych przekroczyła 100 tys. 15 kwietnia 2020 została przekroczona liczba dwóch milionów zarejestrowanych zachorowań. 25 kwietnia liczba zarejestrowanych zmarłych z powodu COVID-19 przekroczyła 200 tys., a dwa dni później potwierdzone zachorowania przekroczyły 3 miliony przypadków. Najwięcej zachorowań potwierdzono w USA: 28 kwietnia przekroczono ich tam milion (z tego najwięcej w stanie Nowy Jork – 295 tys.) przy 58,3 tys. zgonów; kolejne były Hiszpania z 232 tys. oraz Włochy z ok. 200 tys. zachorowań.

  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.Gazeta.pl – jeden z największych polskich portali internetowych, w jego skład wchodzą serwisy tematyczne m.in. Wiadomości, Gospodarka, Edukacja, Gry, Kobieta, eDziecko.pl, a także serwisy lokalne największych polskich miast (np.: Krakow.Gazeta.pl, Warszawa.Gazeta.pl, czy Wroclaw.Gazeta.pl). Serwisy grupy Gazeta.pl odwiedza miesięcznie 11,92 mln użytkowników.

  9 maja liczba zarejestrowanych chorych osiągnęła 4 miliony osób. 20 maja WHO poinformowała o ponad 5 milionów potwierdzonych zakażeń, przy 2,7 mln aktywnych infekcji, ponad 325 tys. zgonów i prawie 2 mln wyzdrowień; najwięcej zachorowań rozpoznano w USA, Rosji i Brazylii, szybko rosła liczba zakażeń w Ameryce Południowej. 26 maja (dzień później rozpoznane przez Uniwersytet Johna Hopkinsa) liczba potwierdzonych zmarłych w USA przekroczyła 100 tys. osób przy ponad 1,725 mln zachorowań, a liczba potwiedzonych zgonów na świecie przekroczyła 350 000. 28,6% tych zgonów rozpoznano w USA, 10,5% (ponad 37 000) w Zjednoczonym Królestwie i 9,4% (prawie 33 000) we Włoszech.

  Arabia Saudyjska (arab. السعودية As-Su’udijja), Królestwo Arabii Saudyjskiej (arab. المملكة العربيّة السّعوديّة Al-Mamlaka al-Arabijja as-Su’udijja) – państwo położone w zachodniej Azji, na Półwyspie Arabskim. Graniczy z Irakiem, Jordanią, Kuwejtem, Omanem, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Jemenem. Stolica znajduje się w Rijadzie. Arabia Saudyjska jest jednym z państw założycielskich Ligi Państw Arabskich.Ksenofobia (stgr. ξένος ksenós - obcy, stgr. φόβος phóbos - strach, czyli strach przed obcymi) - niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pandemia COVID-19 w Rosji – pandemia zachorowań na terenie Rosji na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2.
  Koronawirusy to rodzaje wirusów, należących do podrodziny Coronaviridae. Koronawirusy posiadają otoczkę oraz pojedynczą nić RNA o symetrii helikalnej i dodatniej polarności. Rozmiar genomu koronawirusów mieści się w zakresie od 16 do 31 knt, co jest wartością niezwykle dużą jak na wirusy RNA. Nazwa "koronawirus" wywodzi się z łac. corona, oznaczającego koronę, jako że otoczki wirusów w mikroskopii elektronowej wydają być ukoronowanymi przez pierścień małych, przypominających żarówki struktur. Klasa Baltimore: IV
  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.
  SARS (od ang. Severe Acute Respiratory SyndromeZespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej) – rodzaj nietypowego zapalenia płuc, które po raz pierwszy pojawiło się w końcu 2002 roku w prowincji Guangdong, na południu Chin. Informacje o tej nowej chorobie pojawiły się dopiero wtedy gdy zachorowali pierwsi pacjenci w Hongkongu i Wietnamie. Pierwotnym żywicielem SARS jest łaskun chiński. Pierwszy raz rozpoznał chorobę lekarz WHO, Carlo Urbani, który diagnozował 48-letniego biznesmena z nieznanym schorzeniem wyglądającym na zapalenie płuc, sam zaraził się od niego i zmarł 29 marca 2003 roku w Tajlandii. Po pewnym czasie choroba rozprzestrzeniła się drogą podróży lotniczych na inne kraje świata. Do chwili obecnej śmiertelność w przypadku zachorowania na SARS jest oceniana na około 7%.
  Obwód amurski (ros. Амурская область) - jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, zlokalizowana około 8,000 km na wschód od Moskwy i położona w zlewisku rzek Amur i Zeja. Na północy graniczy z Republiką Sacha, na wschodzie z Krajem Chabarowskim i Żydowskim Obwodem Autonomicznym, na południu z Chinami, natomiast na zachodzie z Krajem Zabajkalskim.
  Podchloryn sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu podchlorawego o wzorze chemicznym NaOCl. Posiada o pH od 12 do 13 (czyli jest silnie alkaliczny) oraz charakterystyczny ostry zapach chloru.  Sam w sobie, jest bardzo niestabilny i dlatego głównie stosuje się go w roztworach wodnych. Jest substancją odkażającą (np. wodę w basenach), ponieważ wykazuje silne właściwości utleniające.
  Chlorheksydyna – organiczny związek chemiczny; syntetyczny antyseptyk, pochodna biguanidu. Stosowana w postaci glukonianu lub octanu działa silnie na bakterie Gram-dodatnie, natomiast słabiej na Gram-ujemne. Jest używana głównie jako środek odkażający skórę, błony śluzowe, rany oraz narzędzia chirurgiczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.331 sek.