• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pancerniki typu Bayern  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  SMS Sachsen był niemieckim pancernikiem typu Bayern z okresu I wojny światowej. Został zwodowany, ale nie został ukończony i włączony do służby w Kaiserliche Marine.Taran (dziób okrętu) - element konstrukcji dawnych okrętów, służący do topienia okrętów wroga przez taranowanie - uderzanie własnym okrętem w okręt wroga. Taran stosowany był pierwotnie w starożytności na okrętach wiosłowych, m.in. greckich, fenickich, asyryjskich i rzymskich. Miał on formę wydłużonego pod wodą i zaostrzonego dziobu okrętu lub zaostrzonej belki wystającej z dziobu. Taran umieszczony był na linii wodnej lub pod wodą i jego zadaniem było przebicie burty atakowanego okrętu pod wodą, co powodowało jego zatonięcie. W epoce okrętów żaglowych statki nie miały taranu z uwagi na małą przydatność tego sposobu walki na żaglowcach.

  Pancerniki typu Bayern to ostatni i najlepszy typ niemieckich pancerników generacji drednotów, z okresu I wojny światowej. Z planowanych czterech, ukończono 2 okręty tego typu, które jednak nie zdążyły wziąć udziału w głównych starciach morskich wojny.

  Projekt[ | edytuj kod]

  Przed pierwszą wojną światową Wielka Brytania i Niemcy ścigały się w zakresie zbrojeń morskich, budując przede wszystkim pancerniki nowej generacji drednotów. Brytyjskie okręty tego typu uzbrajane były w działa 305 mm, później 343 mm, a niemieckie w działa 280 mm, później 305 mm. Niemcy preferowali lżejsze działa o wystarczającej skuteczności i większej szybkostrzelności, lecz mimo to zdając sobie sprawę z konieczności wzrostu mocy ogniowej pancerników. Już w styczniu 1912 cesarz Wilhelm II zaakceptował dla uzbrojenia nowych pancerników działa kalibru 380 mm, nie wiedząc jeszcze wówczas o projektowaniu w Wielkiej Brytanii nowych "superdrednotów" typu Queen Elizabeth z porównywalnymi działami kalibru 381 mm. W przeciwieństwie do Brytyjczyków, Niemcy jednak wstrzymali się z rozpoczęciem budowy nowych okrętów do czasu opracowania i przetestowania dział dla nich, co spowodowało, że brytyjskie pancerniki z artylerią 15-calową (381 mm) weszły do służby znacznie wcześniej i w większej ilości, będąc dostępne już podczas bitwy jutlandzkiej.

  Wysokość metacentryczna - w teorii okrętu jest to odległość pozornego środka obrotu jednostki pływającej w czasie przechyłu od środka ciężkości (na rysunku odcinek GM). Wysokość metacentryczna jest podstawową wielkością określającą stateczność początkową statku.Wilhelm II (ur. 27 stycznia 1859 w Poczdamie, zm. 4 czerwca 1941 w Doorn w Holandii) – ostatni niemiecki cesarz i król Prus, przedstawiciel dynastii Hohenzollernów.

  Nowe pancerniki, określone podczas projektowania jako typ T, w dużej mierze były rozwinięciem konstrukcji poprzedniego typu König (typu S), mając podobny kadłub, wymiary i schemat opancerzenia. Zdecydowano nowe działa kalibru 380 mm rozmieścić w czterech dwudziałowych wieżach, po dwie na dziobie i rufie (typ Koenig miał pięć wież z działami 305 mm). Mimo znacznie cięższego uzbrojenia, rozmiary wzrosły nieznacznie, jedynie nieco wzrosła wyporność z powodu bardziej pełnych linii kadłuba.

  Hamburg (łac. Hammonia; dolnoniem. Hamborg [ˈhaˑmbɔːχ]), właściwie Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (niem. Freie und Hansestadt Hamburg) – miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego. Wolne miasto i zarazem związkowy kraj niemiecki (pow. 755 km², ludność 1,74 mln – drugie po Berlinie). Największy port morski kraju (75 mln ton przeładunku), wielki ośrodek przemysłowy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemysł spożywczy) i finansowy. W 2011 roku miasto to otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Czystości.F. Schichau GmbH (niem. Schichau-Werft Danzig) – stocznia w Gdańsku, funkcjonująca w latach 1891-1945, założona przez Ferdinanda Schichaua. Była jedną z najważniejszych stoczni budujących okręty w Niemczech.

  Pierwsze dwa okręty zamówiono w ramach programu rozbudowy floty na lata 1913/1914, trzeci – na lata 1914/1915 i czwarty w ramach nadzwyczajnego programu wojennego. W Niemczech typ oznaczono jako Bayern, w literaturze spotyka się też oznaczenie Baden z uwagi na to, że pancernik "Baden" zamówiono dwa dni wcześniej (1 kwietnia wobec 3 kwietnia 1913 roku) i wcześniej rozpoczęto jego budowę.

  Drednot (ang. Dreadnought) – określenie generacji pancerników (okrętów liniowych) budowanych od 1906 roku do 1922 roku. Nazwa pochodzi od nazwy brytyjskiego pancernika HMS "Dreadnought", który wszedł do służby w grudniu 1906 roku jako pierwszy okręt zbudowany według nowych koncepcji. W stosunku do wcześniejszych pancerników (zwanych przeddrednotami lub predrednotami), drednoty charakteryzowały się:Kaiserliche Marine (niem. Cesarska Marynarka Wojenna) − marynarka wojenna Cesarstwa Niemieckiego, powstała w 1871 roku z przekształconej floty Związku Północnoniemieckiego. Początkowo była przewidywana głównie do obrony własnych wybrzeży i szlaków handlowych, wkrótce została zaangażowana we wspieranie niemieckich interesów imperialnych, a od lat 90 XIX wieku była sukcesywnie rozbudowywana. Wielkie zasługi dla jej rozwoju położył admirał Alfred von Tirpitz, od 1897 roku minister marynarki. W wyniku promowanych przez niego, a wspieranych przez cesarza Wilhelma II programów rozbudowy floty, Kaiserliche Marine stała się w latach poprzedzających I wojnę światową drugą potęgą morską świata, ustępując jedynie Royal Navy.

  Okręty[ | edytuj kod]

  Typ składał się z 4 okrętów:

 • SMS "Baden" – budowany w stoczni Schichau w Gdańsku (ówczesnym Danzig), zwodowany 30 października 1915 roku, ukończony w lutym 1917 roku.
 • SMS "Bayern" – budowany w stoczni Howaldtswerke w Kilonii, zwodowany 18 lutego 1915 roku, ukończony 30 czerwca 1916 roku.
 • SMS "Sachsen" – budowany w stoczni AG Vulcan w Hamburgu, zwodowany 20 czerwca 1917 roku, nie został ukończony.
 • SMS "Württemberg" – budowany w stoczni Germaniawerft w Kilonii, zwodowany 21 września 1917 roku, nie został ukończony.
 • Stępki trzech okrętów położono w 1913 roku, "Baden" pod koniec roku 1912. Ostatnie dwa zostały zwodowane, ale nie ukończono ich ze względu na koniec I wojny światowej i zostały złomowane w stoczniach około 1921 roku.

  Barbeta – nieruchoma, opancerzona, niska, cylindryczna osłona na okrętach wojennych, stanowiąca podstawę wieży artyleryjskiej, która obracała się na łożysku na barbecie. Barbeta chroniła mechanizmy i elementy mocowania dział, zwłaszcza przy większych kątach podniesienia lufy, gdy tylna część działa przemieszczała się w dół wewnątrz barbety. Chroniła również mechanizmy zasilania w amunicję oraz obsługę dział. Barbety stosowano przy działach większych kalibrów (z reguły od 150 mm), przede wszystkim na dużych pancernych okrętach artyleryjskich – pancernikach i krążownikach.Wieża artyleryjska – element konstrukcji okrętów wojennych, służący do obrotowego mocowania dział oraz ochrony ich mechanizmów i obsługi przed ogniem nieprzyjaciela lub wpływami atmosferycznymi. Przez zamocowanie obrotowe w wieży działa uzyskują duży kąt ostrzału w poziomie. W celu ochrony dział i obsługi przed ogniem nieprzyjaciela, wieże stosowane w historycznych klasach okrętów artyleryjskich (głównie pancerniki i krążowniki) były opancerzone.

  "Bayern" i "Baden" zwodowane zostały w 1915 roku i nie wzięły udziału w bitwie jutlandzkiej, a po wejściu do służby także nie brały zbyt intensywnego udziału w wojnie. "Bayern" został uszkodzony przez miny w Zatoce Ryskiej 12 października 1917 roku podczas Operacji "Albion", w trakcie której ostrzeliwał rosyjskie baterie nabrzeżne na Półwyspie Sworbe. Okręt nabrał wiele wody i po 19 dniach z wielkimi kłopotami został doprowadzony do Kilonii. Po kapitulacji Niemiec "Bayern" i "Baden" przepłynęły do Scapa Flow i tam wraz z resztą niemieckiej floty zostały zatopione przez własne załogi 21 czerwca 1919 roku. Jedynie "Baden" został przez Brytyjczyków uratowany przed zatonięciem i był dokładnie badany przez naukowców i projektantów. Został zatopiony jako cel przez pancerniki brytyjskie w sierpniu 1921 roku.

  SMS Bayern był niemieckim pancernikiem typu Bayern służącym w Kaiserliche Marine, który został zwodowany w 1915 i wszedł do służby w 1916. Jego głównym uzbrojenie stanowiło 8 dział 380 mm umieszczonych w 4 wieżach. Pancerniki typu König – typ czterech niemieckich pancerników z okresu I wojny światowej. Na początku I wojny światowej okręty tego typu były najpotężniejszymi jednostkami Kaiserliche Marine. Wzięły udział w bitwie jutlandzkiej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bitwa jutlandzka (w historiografii niemieckiej zwana bitwą na Skagerraku) – bitwa morska stoczona 31 maja i 1 czerwca 1916 roku na Morzu Północnym w pobliżu Półwyspu Jutlandzkiego i Skagerraku, pomiędzy zespołami flot: brytyjskiej Royal Navy i niemieckiej Kaiserliche Marine. Była to największa bitwa morska I wojny światowej i jedyne w tym konflikcie starcie flot liniowych.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Śródokręcie – środkowa część kadłuba jednostki pływającej znajdująca się pomiędzy częścią dziobową oraz rufową. Jest to rejon w okolicy połowy długości jednostki. Stanowi największy przedział kadłuba. Może być podzielony na szereg pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. W większości jednostek pływających obszar ten wypełniają pomieszczenia mieszkalne.
  Bismarck – niemiecki pancernik z okresu II wojny światowej. Główna jednostka liczącego dwa okręty typu Bismarck. Został zatopiony podczas swego pierwszego rejsu bojowego.
  SMS Baden był niemieckim pancernikiem typu Bayern służącym w Kaiserliche Marine, który został zwodowany w 1916 i został uratowany przez Brytyjczyków w czasie samozatopienia Hochseeflotte w Scapa Flow przez wyrzucenie go na mieliznę. Później zatopiony w czasie intensywnych testów artyleryjskich przez Royal Navy w 1921.
  Kazamata – na dawnych okrętach wojennych – zamknięte opancerzone pomieszczenie, w którym znajdowało się działo wraz z obsługą. Kazamaty pojawiły się wkrótce po wprowadzeniu pancerza do konstrukcji okrętów, w latach 60. XIX wieku i umieszczone były na burtach lub w nadbudówkach okrętu. Działa umieszczone w kazamatach miały zwykle niewielki kąt ostrzału w płaszczyźnie poziomej (do kilkudziesięciu stopni), oraz jeszcze mniejszy kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej. Mogły więc one prowadzić ogień tylko w jednym sektorze, w kierunku celów znajdujących się po stronie burty, czasem także w kierunku dziobu albo rufy, zależnie od rozmieszczenia kazamat.
  SMS „Württemberg” – niemiecki pancernik typu Bayern z okresu I wojny światowej. Został zwodowany, ale nie został ukończony i włączony do służby w Kaiserliche Marine. Nazwa pochodzi od Królestwa Wirtembergia (ten pancernik był drugim okrętem noszącym tę nazwę w niemieckiej flocie).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.