• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pamięć tylko do odczytu

  Przeczytaj także...
  DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.Programator – elektroniczne urządzenie przeznaczone do programowania układów elektronicznych. Dane, które mają być zaprogramowane (program lub inne informacje) są dostarczane do programatora z innego urządzenia, np. komputera PC za pośrednictwem interfejsu, np. szeregowego RS-232. Programator następnie przekształca te dane (poszczególne bity) na odpowiednie wielkości elektryczne, np. napięcie elektryczne o określonej wartości, które trwa przez określony czas rzędu np. milisekund. Układ programowany ma też zazwyczaj wejście służące do uaktywnienia programowania. Jeśli to wejście jest aktywne i na wejściu programowalnym jest ustawione odpowiednie napięcie przez odpowiednio długi czas, to wtedy zostaje zaprogramowany 1 bit. Sytuację powtarza się kolejno, aż wszystkie bity zostaną przesłane do programatora, a z niego dalej do układu programowanego.
  EEPROM (ang. Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) – rodzaj nieulotnej pamięci komputerowej. Oznaczana równeż jako E²PROM.

  Pamięć tylko do odczytu, ROM (od ang. read-only memory) – pamięć półprzewodnikowa urządzenia elektronicznego, w szczególności komputera, z której dane można tylko odczytywać, natomiast zapis jest niemożliwy albo może wymagać dodatkowych czynności lub sprzętu (na przykład programatora). W tego typu pamięciach przechowywane są dane, które muszą być zachowane po odłączeniu urządzenia od zasilania.

  PROM (ang. Programmable read-only memory) - pamięć komputerowa jednokrotnego zapisu, zbudowana w postaci układu scalonego.Szkło kwarcowe (szkło krzemionkowe) – szkło o bardzo wysokiej zawartości czystego ditlenku krzemu (krzemionki). Szkło kwarcowe różni się od krystalicznego kwarcu brakiem uporządkowania dalekiego zasięgu. Jest jednak materiałem o względnie niewielkiej zawartości fazy amorficznej w stosunku do fazy krystalicznej, czym różni się od krzemionki topionej, która zawiera prawie wyłącznie fazę amorficzną.

  Określenie ROM stosowane jest również w stosunku do niepółprzewodnikowych, niekasowalnych nośników danych, między innymi CD-ROM, DVD-ROM.

  Rodzaje pamięci ROM[]

  Ze względu na metodę zapisu najpopularniejsze rodzaje pamięci ROM to:

 • ROM (MROM) – pamięć tylko do odczytu programowana w trakcie produkcji. Czasami ROM jest określana jako MROM (mask-programmable ROM).
 • PROM (ang. programmable ROM) – programowalna pamięć jednokrotnego zapisu. Pierwsze pamięci tego typu były programowane przez przepalenie cieniutkich drucików wbudowanych w strukturę (tak zwane przepalanie połączeń), które zazwyczaj przeprowadza się w programatorach.
 • EPROM (ang. erasable programmable ROM) – kasowalna pamięć tylko do odczytu, do której zaprogramowania potrzebne jest specjalne urządzenie, zwane programatorem PROM (PROM programmer lub PROM burner). Pamięć tego typu do powtórnego zaprogramowania wymaga kasowania, które przeprowadza się przez naświetlanie ultrafioletem. Pamięci te montowane są zazwyczaj w obudowie ceramicznej z „okienkiem” ze szkła kwarcowego, umożliwiającym skasowanie.
 • EEPROM (ang. electrically erasable programmable ROM) – pamięć kasowalna elektrycznie, wykonywana w różnych postaciach, różniących się sposobem organizacji kasowania i zapisu.
 • flash EEPROM – rodzaj pamięci EEPROM, w których kasowanie odbywa się jednocześnie dla określonej w danym modelu części pamięci. Przy zapisywaniu dane są gromadzone w buforze i zapisywane razem. Zwykle minimalny rozmiar obszaru pamięci, który musi być jednocześnie skasowany (w tym przypadku ustawiony na logiczne 1), i obszar, który musi być jednocześnie zapisany, są różne od siebie i pierwszy jest wielokrotnością drugiego.
 • Zobacz też[]

 • firmware
 • Pamięć flash (ang. flash memory) – rodzaj pamięci EEPROM, pozwalającej na zapisywanie lub kasowanie wielu komórek pamięci podczas jednej operacji programowania. Jest to pamięć trwała (nieulotna) – po odłączeniu zasilania nie traci zapisanych w niej danych.Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) — poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej jak na swoje czasy pojemności, niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się popularnym medium do zapisywania danych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  EPROM (ang. Erasable Programmable Read-Only Memory) – rodzaj pamięci cyfrowej w postaci układu scalonego, przechowującej zawartość także po odłączeniu zasilania. Wykorzystuje specjalnie skonstruowany tranzystor MOS z dwiema bramkami: sterującą, normalnie połączoną elektrycznie z resztą układu i bramką pamiętającą, odizolowaną od reszty układu.
  Firmware – oprogramowanie wbudowane w urządzenie, zapewniające podstawowe procedury obsługi tego urządzenia. Nowsze urządzenia posiadają często możliwość aktualizacji tego oprogramowania, dzięki zapisaniu go na przykład w pamięciach typu flash lub EEPROM.
  Bufor to obszar pamięci służący do przechowywania danych do komunikacji pomiędzy dwoma systemami, np. bufor karty sieciowej przechowuje pakiety, które mają zostać wysłane, a bufor karty graficznej – to co ma zostać wyświetlone na ekranie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.