• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pamięć komputerowa  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gęstość zapisu (ang. computer storage density) jest miarą ilości informacji (wyrażonej w liczbie bitów), którą można zapisać na określonej długości ścieżki, jednostce powierzchni lub objętości nośnika danych. Generalnie większa gęstość jest bardziej pożądana, gdyż umożliwia zapisanie większej ilości informacji w ramach tej samej dostępnej fizycznej przestrzeni. Wpływa ona bezpośrednio na pojemność nośnika danych, a pośrednio także na jego wydajność oraz cenę.Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.
  Podział pamięci komputerowej[]

  Szeroko pojętą pamięć komputerową można podzielić ze względu na:

 • Ulotność:
 • pamięci ulotne przechowujące dane tak długo, jak długo włączone jest ich zasilanie;
 • pamięci nieulotne zachowujące dane także po odłączeniu zasilania.
 • Możliwość zapisu i odczytu:
 • tylko do odczytu (zapis odbywa się w fazie produkcji);
 • jednokrotnego zapisu;
 • wielokrotnego zapisu, ale długotrwałego, utrudnionego i ograniczoną liczbę razy;
 • wielokrotnego zapisu trwającego porównywalnie z czasem odczytu, łatwego i nieograniczoną liczbę razy;
 • wielokrotnego zapisu, lecz wymagającą kasowania przed ponownym zapisem danych.
 • Nośnik:
 • półprzewodnikową (układy scalone);
 • optyczną (płyty CD, DVD itp.);
 • magnetyczną (w tym pamięci ferrytowe);
 • magnetooptyczną;
 • polimerową (np. Millipede);
 • papierową (np. karty dziurkowane);
 • z linią opóźniającą (np. pamięci rtęciowe).
 • Łatwość (możliwość) przeniesienia wraz z zapisem do innego urządzenia
 • Miejsce w konstrukcji komputera:
 • rejestry procesora;
 • pamięć podręczną, czyli cache;
 • pamięć operacyjną, dostępną bezpośrednio przez procesor, w tym RAM;
 • pamięć zewnętrzną, dostępną dla procesora jako urządzenie zewnętrzne, w tym pamięci USB, masową (stacje dysków, taśm itp.);
 • pamięć roboczą podzespołów (np. rejestry stanu urządzenia, bufory w kartach sieciowych, bufor wysyłanego lub odebranego znaku w łączu szeregowym, pamięć obrazu w kartach graficznych).
 • Sposób dostępu do informacji:
 • pamięć o dostępie swobodnym − po wybraniu adresu bezpośrednio dostępna jest dowolna komórka pamięci;
 • pamięć o dostępie szeregowym (cyklicznym) − dostęp do danych wymaga odczytania ich po kolei (rejestry przesuwne, pamięć taśmowa);
 • pamięć skojarzeniową (asocjacyjną) − miejsce dostępu do niej jest zależne od zawartości innej pamięci;
 • pamięć wielopoziomową − pamięć o dostępie szeregowym w obrębie szeregowym, z możliwością wyboru sektorów.
 • Nośniki pamięci komputerowej[]

  O znaczeniu historycznym:

  Rejestry procesora to komórki pamięci o niewielkich rozmiarach (najczęściej 4/8/16/32/64/128 bitów) umieszczone wewnątrz procesora i służące do przechowywania tymczasowych wyników obliczeń, adresów lokacji w pamięci operacyjnej itd. Większość procesorów przeprowadza działania wyłącznie korzystając z wewnętrznych rejestrów, kopiując do nich dane z pamięci i po zakończeniu obliczeń odsyłając wynik do pamięci.Karta magnetyczna – karta, w której nośnikiem danych jest pasek magnetyczny. Odczyt danych odbywa się przez przeciągnięcie karty w czytniku reagującym na zmiany pola magnetycznego. Karty magnetyczne stosowane są od 1972 roku.
 • karty i taśmy dziurkowane;
 • bębny;
 • dyskietki (magnetyczne "dyski miękkie").
 • Współcześnie stosowane:

 • taśmy magnetyczne na szpulach i w kasetach (stosowane jeszcze w streamerach);
 • karty magnetyczne (wypierane przez karty chipowe);
 • karty pamięci (pamięć flash);
 • dyski twarde (magnetyczne);
 • dyski optyczne:
 • CD-ROM, CD-R, CD-RW;
 • DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM;
 • HD DVD;
 • BD-ROM, BD-R, BD-RE;
 • DMD
 • EVD
 • HVD
 • dyski magnetooptyczne
 • Uniwersalny dysk holograficzny (ang. Holographic Versatile Disc - HVD) – technologia nośników optycznych nowej generacji, mogąca teoretycznie pomieścić 3,9 TB danych na płycie jednowarstwowej.DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  EVD, Enhanced Versatile Disc, format dysku optycznego wydany 18 listopada 2003 roku przez chińską agencję informacyjną Xinhua w odpowiedzi na popularny standard Video DVD i wysokie koszty jego licencjonowania. Zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu istniejących nośników oraz odtwarzania wysokiej jakości danych video HDTV.
  Pamięć podręczna procesora (ang. CPU cache) - jest pamięcią typu SRAM (pamięć statyczna) o krótkim czasie dostępu. Zlokalizowana jest często bezpośrednio w jądrze procesora. Zastosowanie wielopoziomowej hierarchii pamięci podręcznej pozwala, korzystając z zasady lokalności przestrzennej i czasowej na zapewnienie złudzenia posiadania szybkiej i pojemnej pamięci głównej, a więc zmniejsza średni czas dostępu do pamięci głównej.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  Stronicowanie jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu zewnętrznej fragmentacji polegającym na dopuszczeniu nieciągłości rozmieszczenia logicznej przestrzeni adresowej procesu w pamięci fizycznej. Zostało użyte przez polskiego inżyniera Jacka Karpińskiego w architekturze komputera K-202.
  CD-RW (ang. Compact Disc – ReWritable) jest to płyta kompaktowa z możliwością wielokrotnego nagrywania (ok. 1000 razy) za pomocą odpowiedniej nagrywarki komputerowej.
  Karta graficzna – karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.
  Napęd taśmowy (ang. streamer) – urządzenie do przenoszenia danych z systemów komputerowych na taśmę magnetyczną w celu archiwizacji. Obecnie najbardziej popularne napędy wykorzystują taśmy umieszczone w specjalnych kasetach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.