• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pallottinum  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Roman Brandstaetter (ur. 3 stycznia 1906 w Tarnowie, zm. 28 września 1987 w Poznaniu) − polski pisarz, poeta, dramaturg i tłumacz. Znawca Biblii.

  Pallottinumwydawnictwo i drukarnia założone w 1948 w Poznaniu, prowadzone przez pallotynów. Budynki wydawnictwa mieszczą się w przy ulicy Przybyszewskiego 30 na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Stary Grunwald na Grunwaldzie. Najbardziej znane z wydawania Biblii Tysiąclecia, a także dokumentów Kościoła, ksiąg liturgicznych i podręczników do nauki teologii (m.in. z serii AMATECA).

  Jerzy Zawieyski, do 1946 Henryk Nowicki (ur. 2 października 1902 w Radogoszczu, zm. 18 czerwca 1969 w Warszawie) – polski aktor, dramatopisarz, prozaik, eseista, redaktor "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku"; katolicki działacz polityczny, poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji (1957–1969) z ramienia Znaku, członek Rady Państwa (1957–1968).Jan Dobraczyński, ps. literackie i dziennikarskie: Eugeniusz Kurowski, j.d., J.D. (ur. 20 kwietnia 1910 w Warszawie, zm. 5 marca 1994 tamże) – polski pisarz i publicysta, uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego, generał brygady, poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej I i IX kadencji, działacz katolicki współpracujący z władzami PRL.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wydawnictwo Pallottinum rozpoczęło swoją pracę w Poznaniu w 1948, kontynuując działalność wydawniczą polskich pallotynów, zapoczątkowaną wydawaniem „Królowej Apostołów” w 1908, a potem związaną z Wydawnictwem Księży Pallotynów.

  Tadeusz Kudliński (ur. 10 listopada 1898 w Krakowie, zm. 8 października 1990 tamże) – polski krytyk teatralny, prozaik związany z Krakowem."Królowa Apostołów" - miesięcznik katolicki wydawany w latach 1908-1939, 1947-1953 i 1982-1996 przez księży pallotynów; od 1997 kontynuacją "Królowej Apostołów" jest czasopismo "Miejsca Święte".

  W okresie międzywojennym wydawanie książek i czasopism było jednym z naczelnych zadań pallotynów w Polsce. Od 1927 roku wydawnictwo, drukarnia i księgarnia mieściły się w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu 7. Tam też ukazywały się czasopisma, jak: „Przegląd Katolicki”, „Posiew”, „Rodzina Polska”, „Królowa Apostołów” oraz dziennik „Polak-Katolik”, kalendarze i wiele książek. We wrześniu 1939 roku w wyniku działań wojennych budynek drukarni spłonął doszczętnie. Po wojnie, w 1946 roku, wydawnictwo i drukarnię reaktywowano w Ołtarzewie. W międzyczasie w 1947 roku uruchomiono wydawnictwo w Poznaniu. Na początku 1948 roku oba wydawnictwa połączono w jedno (drukarnię przeniesiono do Poznania) i nadano mu nazwę Pallottinum.

  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  Przez wiele lat sytuacja bytowo-mieszkalna wydawnictwa była bardzo trudna. W 1972 r. rozpoczęto budowę domu wydawniczego i drukarni. 18 czerwca 1975 r. kard. Stefan Wyszyński dokonał poświęcenia gotowych pomieszczeń. Nowa drukarnia bardzo poprawiła warunki pracy. Dała możliwość zwiększenia produkcji zarówno pod względem ilości, jak i jakości. Zmiana sytuacji politycznej po 1989 r. umożliwiła podział prowincji Księży Pallotynów pod wezwaniem Chrystusa Króla. Powstało też wtedy oddzielne, samodzielne wydawnictwo prowincji warszawskiej - Apostolicum, zaś Pallottinum zostało w nowo utworzonej prowincji poznańskiej Zwiastowania Pańskiego.

  Gustaw Morcinek, właściwie Augustyn Morcinek (ur. 25 sierpnia 1891 w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim, zm. 20 grudnia 1963 w Krakowie) – polski pisarz związany ze Śląskiem, nauczyciel, działacz publicystyczny i poseł na Sejm PRL I kadencji (1952–1956).Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.

  W tym samym budynku, co wydawnictwo ma swoją siedzibę Zarząd pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego (Zachodniej).

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pallotyni, właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC) – katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w 1. połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim. Pallotyńskie wyższe seminarium duchowne w Polsce znajduje się w miejscowości Ołtarzew koło Warszawy, w gminie Ożarów Mazowiecki (powiat warszawski zachodni).
  Osiedle Stary Grunwald – osiedle samorządowe (jednostka pomocnicza gminy) Poznania (od 1 stycznia 2011 roku), obejmujące fragment Grunwaldu.
  Zbyszko Bednorz (ur. 11 października 1913 w Skalmierzycach, zm. 28 listopada 2010 w Opolu) – polski pisarz, poeta i działacz kulturalny. Profesor honorowy Uniwersytetu Opolskiego oraz honorowy obywatel województwa opolskiego (2004) .
  Grunwald – część miasta Poznania, w zachodnim obszarze miasta, podzielona na cztery osiedla samorządowe. Główną częścią Grunwaldu jest północny fragment ul. Grunwaldzkiej, ul. Stanisława Przybyszewskiego oraz rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
  Stefan Dusza (ur. 7 października 1936 w Gieble, zm. 21 września 2017) – polski duchowny rzymskokatolicki, dyrektor Wydawnictwa „Pallottinum” w latach 1970–2008.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Leszek Prorok, ps. Modrzew (ur. 28 kwietnia 1919 w Warszawie, zm. 9 grudnia 1984) – polski pisarz, eseista, dramaturg.Absolwent warszawskiego gimnazjum Wojciecha Górskiego oraz wydziału prawno-ekonomicznego na Uniwersytecie Poznańskim (przyszły Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Debiutował utworem Dzień nad Motławą w roku 1939. Podczas okupacji niemieckiej działacz Związku Jaszczurczego i tajnego ONR, studiował na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, współpracował z pismem Szaniec. Należał do Armii Krajowej, walczył w powstaniu warszawskim. Po zakończeniu wojny przebywał w Poznaniu gdzie został dwukrotnie aresztowany przez UB - w 1945 i 1949; współpracował ze Szczecińskim tygodnikiem kulturalno-społecznym "Ziemia i Morze", był dyrektorem Teatru Lalki i Aktora "Marcinek", uczył na UAM. Od 1964 mieszkał w Warszawie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.