• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paliwo rakietowe

  Przeczytaj także...
  Monometylohydrazyna (MMH) – organiczny związek chemiczny, lotna pochodna hydrazyny o wzorze sumarycznym CH3N2H3. Wykorzystywana jako paliwo hipergolowe w silnikach rakietowych. W śladowych ilościach występuje w pieczarce dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus) oraz w piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta).Silnik rakietowy – rodzaj silnika odrzutowego, czyli wykorzystującego zjawisko odrzutu substancji roboczej, który nie pobiera w trakcie pracy żadnej substancji z otoczenia. Substancją roboczą mogą być produkty spalania (gazy spalinowe) powstałe przy utlenianiu paliwa (chemiczny silnik rakietowy), przy czym zarówno paliwo rakietowe jak i utleniacz znajdują się w zbiornikach napędzanego urządzenia (tlen nie jest pobierany z atmosfery), dzięki czemu silnik może pracować w dowolnych warunkach, np. w przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Mogą nią być też jony rozpędzane elektromagnetycznie (silnik jonowy), plazma, także rozpędzana elektromagnetycznie (silnik plazmowy) lub strumień fotonów gamma (silnik fotonowy). Stosowany najczęściej w rakietach i promach kosmicznych oraz pociskach rakietowych.
  Borowodory (borany) – nieorganiczne związki chemiczne złożone z wodoru i boru. Monomeryczny BH3 znany jest w postaci kompleksów ze związkami nukleofilowymi (np. z pirydyną, C6H5N:BH3), a w stanie wolnym dimeryzuje. Dwa najprostsze stabilne borany są gazami (B2H6 i B4H10), cięższe cieczami np. (B5H9, B5H11, B6H10, B6H12), a B10H14 (dekaboran) jest ciałem stałym.

  Paliwo rakietowepaliwo wykorzystywane jako materiał pędny silników rakietowych.

  Główny podział paliw rakietowych wynika z ich stanu skupienia;

 • ciekłe paliwo rakietowe, przykłady ciekłych paliw rakietowych:
 • UDMH
 • nafta, RP-1
 • ciekły wodór
 • Hydyne (MAF-4)
 • Aerozine 50
 • hydrazyna
 • MMH
 • borowodory
 • stałe paliwo rakietowe
 • Ze względu na liczbę składników paliwa rakietowe dzieli się na:

 • jednoskładnikowe
 • dwuskładnikowe
 • wieloskładnikowe
 • Do spalania w silnikach rakietowych używa się utleniacze: ciekły tlen, tetratlenek diazotu, nadtlenek wodoru 98%, dymiący kwas azotowy.

  Ciekły tlen (LOX, LOx, Lox z ang. Liquid oxygen) − pierwiastkowy tlen w stanie ciekłym. Ma bladoniebieski kolor i silne właściwości paramagnetyczne. Ciekły tlen ma gęstość 1,141 g/cm³ i jest przechowywany w naczyniach kriogenicznych (temperatura wrzenia O2 wynosi -182 °C) pod normalnym ciśnieniem 101,325 kPa (760 mmHg). Ciekły tlen ma wiele zastosowań przemysłowych i medycznych. Ciekły tlen jest otrzymywany (obok ciekłego azotu) przez destylację frakcyjną skroplonego powietrza.Pikrynian sodu – organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu pikrynowego. Zapalony, nawet w niedużych ilościach, ma tendencję do rozkładu wybuchowego; wybucha od uderzenia. W roztworze o odczynie alkalicznym po ogrzaniu przechodzi w pikraminian sodu.

  Do niektórych paliw dodaje się dodatki np. pikrynian sodu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • balistyt
 • paliwo hipergolowe
 • materiał pędny
 • stałe paliwo rakietowe
 • Warto wiedzieć że... beta

  Aerozyna 50 (ang. Aerozine 50) – dwuskładnikowe ciekłe paliwo rakietowe. Składa się hydrazyny, N2H4, i 1,1-dimetylohydrazyny, (CH3)2N−NH2, w stosunku masowym 1:1. Stosowana jako reduktor w paliwach hipergolowych, np. do napędu silników modułu księżycowego LM w programie Apollo.
  Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.
  Balistyt – proch bezdymny wyprodukowany z użyciem trudno lotnego rozpuszczalnika, opracowany przez Alfreda Nobla w 1888 r.
  Hydyne (MAF-4) – dwuskładnikowe ciekłe paliwo rakietowe. Złożone z 60% niesymetrycznej dimetylohydrazyny i 40% dietylenotriaminy (masowo).
  Tetratlenek diazotu, N2O4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na IV stopniu utlenienia. Jest dimerem ditlenku azotu.
  1,1-Dimetylohydrazyna (UDMH, ang. unsymetrical dimethylhydrazine) – organiczny związek chemiczny, pochodna hydrazyny. Występuje pod postacią bezbarwnej, oleistej cieczy o zapachu amoniaku. Posiada silne zdolności redukujące. Jest higroskopijna. Stosowana między innymi jako jeden ze składników paliwa rakietowego, w produkcji pestycydów (daminozyd) oraz jako pochłaniacz kwaśnych gazów.
  Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.