• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Palacz

  Przeczytaj także...
  Piec przemysłowy to urządzenie do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw lub elektrycznie.Lokomotywa parowa (również parowóz) – lokomotywa napędzana maszyną parową lub rzadziej turbiną parową. Para pochodzi z kotła opalanego węglem, rzadziej drewnem, ropą czy mazutem, a w parowozach bezogniowych z zasobnika pary.
  Parowiec – statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS).
  Współczesny palacz przy pracy

  Palacz – pracownik obsługujący palenisko pieca lub kotła. Tradycyjne określenie pracownika obsługującego na kolei parowóz oraz palacza w kotłowniach miejskich.

  Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego.
  Palacze na dawnym okręcie parowym

  Lista zawodów[]

 • Palacz kotłów c.o. gazowych
 • Palacz kotłów c.o. wodnych rusztowych
 • Palacz kotłów parowych
 • Palacz pieców zwykłych • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.