• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pakiet internetowy

  Przeczytaj także...
  Pakiet programów – zbiór programów komputerowych, zazwyczaj aplikacji i oprogramowania związanego funkcjonalnością, często mają więcej lub mniej wspólnego interfejsu użytkownika i zdolność by sprawnie wymieniać dane między sobą.Widżet – podstawowy element graficznego interfejsu użytkownika (np. okno, pole edycji, suwak, przycisk). Termin ten jest szczególnie popularny wśród użytkowników systemów operacyjnych z rodziny UNIX, natomiast użytkownicy systemów MS Windows używają w tym kontekście terminu kontrolka lub element kontrolny. W produktach firmy Microsoft (Visual Studio, .NET, Office itp.) używana jest nazwa formant. W pewnych kontekstach synonimem widżetu jest okno.
  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

  Pakiet internetowypakiet powiązanych programów komputerowych służących do korzystania z usług internetowych.

  Składniki[ | edytuj kod]

  Nieodzownym składnikiem pakietu internetowego jest przeglądarka stron WWW. Pozostałe składniki poszczególnych pakietów internetowych są zróżnicowane. Najczęściej występującymi dodatkowymi składnikami pakietów internetowych są: klient poczty elektronicznej (wraz z czytnikiem kanałów oraz książką adresową), klient Usenetu, klient IRC, menedżer pobierania plików.

  Pakiet biurowy – zbiór programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych, czy obsługa baz danych, które są sprzedawane jako jeden zintegrowany produkt.Porównanie klientów poczty elektronicznej. Poniższe tabele porównują ogólne oraz niektóre techniczne informacje na temat programów klienta poczty elektronicznej. W dalszej części artykułu, na określenie klienta poczty elektronicznej używana będzie nazwa program pocztowy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego programu, proszę skorzystać z dedykowanego artykułu.

  Dodatkowymi składnikami mogą być również: edytor HTML, komunikator internetowy, klient BitTorrent, środowisko dla widżetów, notes elektroniczny, czy zewnętrzna aplikacja do słuchania radia przez Internet.

  Przykłady[ | edytuj kod]

 • Arachne
 • Cyberdog
 • Cyberjack
 • Gnuzilla
 • IceApe
 • Netscape Navigator, Netscape Communicator, Netscape
 • Minuet
 • Mozilla Application Suite, SeaMonkey
 • Opera
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pakiet biurowy
 • pakiet graficzny
 • porównanie przeglądarek internetowych
 • porównanie klientów poczty elektronicznej
 • Newsreader – program używany do czytania artykułów z usenetowych grup dyskusyjnych. Inne używane w Polsce nazwy newsreaderów to czytnik niusów, czytnik news, czytnik grup dyskusyjnych bądź czytnik grup nowości.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
  Warto wiedzieć że... beta

  Netscape Navigator, później Netscape Communicator, następnie Netscape i znowu Netscape Navigator to przeglądarka internetowa wyprodukowana przez amerykańskie przedsiębiorstwo Netscape Communications Corporation. Pierwsza wersja programu pojawiła się w roku 1994, ostatnia, 9. wersja programu ukazała się w 2007. 28 grudnia 2007 AOL (właściciel marki) ogłosił wstrzymanie prac nad rozwojem aplikacji internetowych (przeglądarka i klient poczty elektronicznej oraz grup dyskusyjnych), pierwotnie poprawki bezpieczeństwa miały być wypuszczane do 2 lutego 2008 r., jednak zostały przedłużone do 1 marca 2008 r.
  Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.
  BitTorrent – protokół wymiany i dystrybucji plików przez Internet, którego celem jest odciążenie łączy serwera udostępniającego pliki. Jego największą zaletą w porównaniu do protokołu HTTP jest podział pasma pomiędzy osoby, które w tym samym czasie pobierają dany plik. Oznacza to, że użytkownik w czasie pobierania wysyła fragmenty pliku innym użytkownikom.
  Arachne - nazwa jedynej wciąż rozwijanej przeglądarki internetowej (z programem pocztowym) przeznaczonej do systemu operacyjnego DOS. Obecnie trwają także prace nad wersją przeznaczoną dla użytkowników systemu Linux.
  SeaMonkey – pakiet programów składający się z przeglądarki internetowej, klienta poczty i grup dyskusyjnych, edytora stron HTML oraz klienta IRC.
  Mozilla – nazwa przeglądarki internetowej, pakietu programów, a także całego projektu powołanego w celu jej stworzenia.
  Przeglądarka internetowa lub przeglądarka WWW (ang. web browser) – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych wtyczkami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.