• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pakiet instalacyjny

  Przeczytaj także...
  RPM Package Manager (dawniej też Red Hat Package Manager, skrót RPM) – program służący do zarządzania (instalacji, aktualizacji, usuwania) pakietami zawierającymi oprogramowanie lub dane, oraz nazwa tych pakietów (ponieważ mają one rozszerzenie .rpm). Pakiety RPM zawierają skompresowane (we wczesnych wersjach gzipem, w nowszych bzipem2 albo LZMA) archiwum cpio zawierające dane. Posiadają także dodatkowe informacje na temat zawartości, m.in. zależności (ang. dependencies) - czyli spis programów (bibliotek) lub pakietów, które są wymagane do zainstalowania i poprawnej pracy pakietu (działa to także w druga stronę - pakiety później zainstalowane wymagające danego pakietu, uniemożliwiają jego odinstalowanie), a także sugestie dotyczące współpracy z innymi pakietami.System uniksopodobny – mianem tym określa się system operacyjny zbliżony budową do systemu Unix, jednakże niewywodzący się bezpośrednio lub pośrednio z kodu BSD lub System V. Oznacza to, że kod źródłowy systemu został napisany od zera lub został zaczerpnięty z innego systemu niebędącego systemem Unix. System taki posiada interfejs programistyczny i interfejs użytkownika zbliżony do standardów używanych przez systemy Unix lub oparty jest na standardach POSIX.
  Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.

  Pakiet instalacyjny (ang. software package, zwany też pakietem programowym) – pakiet zawierający oprogramowanie, umożliwiający jego łatwą oraz szybką instalację, aktualizację lub dezinstalację. Stosowany jest w systemach uniksopodobnych.

  Innym typem pakietu programowego jest plik lub pliki programu wraz z instrukcją instalacji. Mogą to być pakiety programowe sprzedawane w sklepach komputerowych, takie jak edytor tekstu. Użytkownik kupuje program, następnie instaluje go według załączonej instrukcji.

  Cel istnienia[ | edytuj kod]

  Technologia pakietów instalacyjnych została stworzona w celu łatwego dystrybuowania, instalowania, odświeżania i usuwania programów. W tym celu pakiet zawiera binarną wersję danej aplikacji, co pozwala uniknąć czasochłonnego procesu kompilacji oprogramowania w momencie instalacji. Ponadto umożliwia w prosty i elegancki sposób rozpowszechniać oprogramowanie, dla którego kod źródłowy nie jest ogólnie dostępny (np. zamknięte oprogramowanie komercyjne).

  Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

  Zalety pakietu[ | edytuj kod]

  Pakiet taki posiada pełną informację o zależnościach (ang. dependencies) pomiędzy instalowanym programem a używanymi przez niego bibliotekami (czy innymi programami), dzięki czemu instalując nową aplikację ma się pewność, że nie będzie ona w konflikcie z innymi programami i nie odmówi pracy z powodu braku któregoś ze składników wymaganych przez nią do działania.

  deb – format pakietu instalacyjnego używanego przez dystrybucję systemu operacyjnego Linux Debian GNU/Linux. Wszystkie pakiety w tym formacie posiadają rozszerzenie .deb. Jest to skrót od "Deborah" (inaczej: "Debora"), imienia byłej żony twórcy Debiana, Iana Murdocka.Instalacja programu (oprogramowania) lub krótko instalacja – w informatyce proces polegający na skopiowaniu plików aplikacji na dysk komputera użytkownika z jednoczesnym dostosowaniem parametrów instalowanego programu do potrzeb i warunków sprzętowych oraz środowiska systemu operacyjnego, a także zwykle odpowiednią modyfikację parametrów tego środowiska.

  Wady pakietu[ | edytuj kod]

  Wiele pakietów budowanych jest z myślą o konkretnych dystrybucjach, co sprawia, iż w innych mogą sprawiać problemy w działaniu.

  Budowa pakietu[ | edytuj kod]

  Pakiety zawierają skompresowane archiwum zawierające oprogramowanie. Często są to skompresowane pojedyncze katalogi, zawierające wiele specjalnych plików informujących o zawartości oraz zależnościach.

  Sposób wykorzystania[ | edytuj kod]

  Za instalację, odświeżanie i usuwanie pakietów instalacyjnych odpowiada program służący do instalacji i zarządzania pakietami zwany "menadżerem pakietów".

  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.Biblioteka (w informatyce) – zbiór klas, funkcji (i ew. innych konstrukcji programistycznych), z których korzystają różne programy.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • deb
 • RPM
 • Warto wiedzieć że... beta

  System zarządzania pakietami to zestaw narzędzi służących do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Korzystanie z zarządcy pakietów różni się od instalowania pojedynczych pakietów ręcznie tym, iż zarządca zwykle obsługuje zależności i potrafi ściągnąć z Internetu wymagane pakiety. Termin ten jest najczęściej stosowany w odniesieniu do systemów typu Unix.
  Dystrybucja Linuksa – termin oznaczający uniksowy kompletny system operacyjny zbudowany na bazie jądra Linux. W skład dystrybucji, oprócz samego jądra, wchodzą podstawowe programy i usługi takie, jak powłoka, skrypty startowe, narzędzia konfiguracyjne, a także często duży zestaw aplikacji użytkowych. W obrębie dystrybucji używana jest jednolita organizacja plików konfiguracyjnych oraz wspólny mechanizm instalowania nowych aplikacji. Niekiedy terminem dystrybucja określa się także systemy zbudowane na bazie jąder innych niż Linux (np. GNU Hurd); szczególnie można tutaj wyróżnić klony dystrybucji uniksowych (np. Debian).
  Edytor tekstu – program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności od zastosowań, edytory tekstu nie mają w ogóle możliwości zajmowania się wyglądem i formatowaniem tekstu, skupiając się tylko na wprowadzaniu samych znaków, lub też mają te możliwości bardzo ograniczone.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.66 sek.