• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paedophryne amauensis

  Przeczytaj także...
  Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra – kręg) – najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Dotychczas opisano około 58 000 gatunków kręgowców, co stanowi około 5% opisanych gatunków zwierząt. Wielkość współcześnie żyjących kręgowców waha się od 7,7 mm u żab Paedophryne amauensis do 33,9 m u płetwala błękitnego. Cechują się obecnością tkanki kostnej, mają dwuboczną symetrię ciała z dobrze wyodrębnioną głową. Szkielet wewnętrzny stanowi podporę dla tkanek i narządów w trakcie rozwoju, umożliwiając osiąganie dużych rozmiarów. Charakterystyczną cechą kręgowców jest posiadanie czaszki, kręgosłupa i dwóch par kończyn. Układ mięśniowy składa się z dwóch mas mięśni położonych równolegle po bokach kręgosłupa. Ruch odbywa się dzięki skurczom mięśni, przyczepionych do kości lub chrząstek.Paedocypris progenetica – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), zaliczany do najmniejszych kręgowców świata, gatunek typowy rodzaju Paedocypris.
  Papua-Nowa Gwinea (Papua New Guinea, Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei – Independent State of Papua New Guinea) – państwo w Oceanii, w Melanezji, położone w większości na wyspie Nowa Gwinea oraz dodatkowo na około 2800 wyspach. Lądowo graniczy jedynie z Indonezją, ale w najbliższym otoczeniu leżą również Australia i Wyspy Salomona. Papuę-Nową Gwineę oblewają wody Oceanu Spokojnego, Morza Nowogwinejskiego oraz Morza Koralowego.

  Paedophryne amauensisgatunek płaza bezogonowego z rodziny wąskopyskowatych (Microhylidae) występujący na Papui-Nowej Gwinei. Został odkryty w sierpniu 2009 i formalnie opisany w styczniu 2012. Mierzący 7,7 mm długości, jest najmniejszym na świecie znanym kręgowcem.

  Amerykanie – pluralistyczna wspólnota narodowo-państwowa pochodzenia imigracyjnego, kształtująca się w Stanach Zjednoczonych, licząca około 300 mln osób. W związku ze specyficzną, migracyjną historią swojego powstania, posiada pochodzenie mieszane, przede wszystkim europejskie i afrykańskie. Mniejszość stanowią osoby pochodzenia azjatyckiego oraz rdzenni Amerykanie – Indianie Ameryki Północnej. Skutkiem tradycyjnej wielonarodowości Stanów Zjednoczonych jest fakt, że wielu Amerykanów identyfikuje się zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i – raczej sentymentalnie – z krajem pochodzenia swoich przodków (np. Amerykanie włoskiego czy irlandzkiego pochodzenia – Italian Americans, Irish Americans).Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Odkrycie[ | edytuj kod]

  P. amauensis został odkryty w sierpniu 2009 przez dwóch amerykańskich herpetologów Christophera Austina i jego doktoranta Erica Rittmeyera z Louisiana State University, podczas ich wyprawy naukowej do Papui-Nowej Gwinei. Amerykanie odkryli miniaturowego płaza w tropikalnych lasach nieopodal wioski Amau, od której nazwy przyjęto epitet gatunkowy zwierzęcia. O swoim odkryciu naukowcy poinformowali na początku stycznia 2012 w czasopiśmie naukowym PLOS ONE.

  Herpetologia (z gr. herpeton – "pełzać" i logos "nauka" czyli nauka o zwierzętach pełzających) – dział zoologii badający płazy i gady.Bezkręgowce (Invertebrata) – zespół wszystkich grup zwierzęcych o rozmaitych planach budowy i różnym pochodzeniu, przeciwstawiany potocznie kręgowcom (Vertebrata). Jest to sztuczna jednostka systematyczna grupująca zwierzęta wielokomórkowe (Metazoa), wyodrębniane na podstawie negatywnej cechy diagnostycznej – braku szkieletu wewnętrznego (osiowego) w postaci kręgosłupa i czaszki. Pozostałe cechy, którymi określa się bezkręgowce nie są jednoznaczne. Do bezkręgowców należy 97–99% współcześnie występujących zwierząt. Liczba opisanych gatunków przekracza 1 milion.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Zdjęcie rentgenowskie Paedophryne amauensis

  P. amauensis jest nie tylko najmniejszym płazem bezogonowym świata, ale i najmniejszym znanym kręgowcem. Osiąga średnio 7,7 mm długości i jest o milimetr mniejsza od poprzedniego kręgowca-rekordzisty – osiągającej 7,9–10,3 mm długości ryby Paedocypris progenetica z sąsiedniej Indonezji. Natomiast tytuł „najmniejszej żaby świata” należał dotychczas do brazylijskiej Brachycephalus didactylus, mierzącej nieco mniej niż 1 cm.

  Binominalne nazewnictwo gatunków, nazewnictwo binominalne, nazewnictwo dwuimienne – zasada naukowego oznaczania nazwy gatunku biologicznego z wykorzystaniem dwu członów – pierwszym członem nazwy jest nazwa rodzajowa w formie rzeczownika, a drugim tzw. epitet gatunkowy, czyli nazwa gatunkowa, najczęściej w formie przymiotnikowej.PLOS ONE (do 2012 „PLoS ONE”) – recenzowane internetowe czasopismo naukowe wydawane przez Public Library of Science na zasadach otwartego dostępu. Publikowane w nim prace dotyczą niemal wszystkich dziedzin nauki. Wszystkie treści umieszczone w „PLOS ONE” publikowane są na wolnej licencji Creative Commons w wersji 2.5 z uznaniem autorstwa (CC-BY-2.5). Teksty indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, PubMed, PubMed Central i MEDLINE.

  P. amauensis jest zdolny do wykonywania skoków mierzących trzydziestokrotność długości jego ciała. Żywi się małymi bezkręgowcami.

  Męskie osobniki wydają dźwięki o wysokiej częstotliwości 8400–9400 Hz.

  Siedlisko[ | edytuj kod]

  Podobnie jak wszystkie znane do tej pory gatunki Paedophryne, przedstawiciele P. amauensis żyją wśród martwych liści w lasach deszczowych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Żaba wielkości muchy. Płazi rekord świata (pol.). 13 stycznia 2012.
  2. Anna Błońska: Nowy najmniejszy kręgowiec świata (pol.). 12 stycznia 2012.
  3. Eric N. Rittmeyer, Allen Allison, Michael C. Gründler, Derrick K. Thompson i inni. Ecological Guild Evolution and the Discovery of the World's Smallest Vertebrate. „PLoS ONE”. 7 (1), s. 1-11, 11 stycznia 2012. University of Arkanas. DOI: 10.1371/journal.pone.0029797 (ang.). 
  4. Christine Dell'Amore: World's Smallest Frog Found—Fly-Size Beast Is Tiniest Vertebrate (ang.). nationalgeographic.com, 11 stycznia 2012. [dostęp 21 stycznia 2012].
  PLOS ONE (do 2012 „PLoS ONE”) – recenzowane internetowe czasopismo naukowe wydawane przez Public Library of Science na zasadach otwartego dostępu. Publikowane w nim prace dotyczą niemal wszystkich dziedzin nauki. Wszystkie treści umieszczone w „PLOS ONE” publikowane są na wolnej licencji Creative Commons w wersji 2.5 z uznaniem autorstwa (CC-BY-2.5). Teksty indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, PubMed, PubMed Central i MEDLINE.Paedophryne – rodzaj płazów bezogonowych z rodziny wąskopyskowatych (Microhylidae), obejmujący gatunki występujące na izolowanych stanowiskach w górach południowo-wschodniej Nowej Gwinei i pobliskich wysp d’Entrecasteaux. Wszystkie gatunki z tego rodzaju charakteryzują się niezwykle małymi rozmiarami, nieprzekraczającymi 12 milimetrów długości, zredukowanymi elementami kończyn i długim, taśmowatym językiem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Płazy bezogonowe (Anura) – rząd płazów obejmujący zwierzęta przypominające żabę. Obejmuje cztery podrzędy, do których zalicza się ok. 30 rodzin, w tym również żyjące w Polsce: żabowate, ropuchowate, ropuszkowate, rzekotkowate i grzebiuszkowate.
  Zdjęcie rentgenowskie - jedno z podstawowych badań diagnostycznych w medycynie polegające na rejestracji obrazu powstającego podczas przenikania wiązką promieniowania rentgenowskiego organów badanego.
  Indonezja – wyspiarskie państwo położone w Azji Południowo-Wschodniej oraz w Oceanii, którego stolicą jest Dżakarta z 8,4 mln mieszkańców.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Wilgotny las równikowy, las strefy równikowej, puszcza tropikalna, las deszczowy, las tropikalny, las higromegatermiczny (zwany także dżunglą choć termin ten ma w niektórych ujęciach też węższe znaczenie) – wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej. Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna. Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew (na 1 hektarze lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew, podczas gdy w lesie strefy umiarkowanej dziesięciokrotnie mniej), wielowarstwowy układ drzewostanu oraz obfitość lian i epifitów. Drzewa mają proste, wysokie (do 80 m) pnie, dość pospolite jest zjawisko kauliflorii (kwiaty wyrastają bezpośrednio z pnia). Wnętrze lasu jest bardzo cieniste, wskutek czego słabo wykształca się warstwa krzewów i runa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.804 sek.