• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Padlinożercy

  Przeczytaj także...
  Nekrofagia (gr. nekrós – martwy, phageín – pożerać) – odżywianie się padliną, zjadanie martwych ciał osobników własnego i innych gatunków.Hieny (Hyaeninae) – wyróżniana przez część systematyków, na podstawie różnic w uzębieniu, podrodzina dużych ssaków drapieżnych z rodziny hienowatych obejmująca gatunki:
  Padlina – określenie zwierzęcych zwłok, które przeszły w stan rozpadu gnilnego. Określenia tego nie używa się w stosunku do zwłok ludzkich.
  Sępy jedzące padlinę

  Padlinożercy, nekrofagiorganizmy cudzożywne wyspecjalizowane w odżywianiu się padliną. Do padlinożerców zaliczają się np. raki, hieny czy sępy. Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku destruentów, są ogniwem łańcucha pokarmowego, umożliwiając tym samym obieg materii w przyrodzie.

  Rakowate (Astacidae) - rodzina skorupiaków (Crustacea) z rzędu dziesięcionogów (Decapoda). Należą do nadrodziny Astacoidea, w skład której wchodzą rodziny Astacidae i Cambaridae (rak pręgowaty).Drapieżnictwo – sposób odżywiania się organizmów, polegający na wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia i w odróżnieniu od pasożytnictwa prowadzący do śmierci ofiary. Jest jedną z form oddziaływań antagonistycznych, korzystną dla drapieżnika, a niekorzystną dla ofiary; może mieć charakter międzygatunkowy lub wewnątrzgatunkowy (kanibalizm).

  Mimo że padlinożercy są wyspecjalizowani w odżywianiu się padliną, większość padlinożerców jest jednocześnie oportunistami i jeżeli sytuacja będzie tego wymagać lub też nadarzy się łatwa okazja, będą polować, czyli zachowywać się jak drapieżniki.

  Zobacz też[]

 • nekrofagia
 • nekrofauna

 • Heterotrofizm, cudzożywność (gr. héteros - inny. różny + gr. trophikós - odżywczy) – jeden z dwóch podstawowych (obok autotrofizmu) sposobów odżywiania się organizmów. Heterotrofy (organizmu cudzożywne) odżywiają się ma związkami organicznymi.Łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny – szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa (ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej. Wiążą one ze sobą producentów, konsumentów i reducentów w poszczególnych biocenozach. Łańcuchy troficzne tworzą sieć zależności pokarmowych. Dzięki nim możliwy jest obieg materii i przepływ energii w ekosystemach (zob. struktura ekosystemu).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nekrofauna (gr. - gatunki zasiedlające martwe zwierzęta, padlinę, zwłoki), termin używany głównie w odniesieniu do bezkręgowców. "Nekrofauna" odnosi się do siedliska życia oraz jest terminem określającym zgrupowanie. Do nekrofauny należą liczne owady: chrząszcze (np. z rodziny omarlicowatych: omarlica, grabarz żółtoczarny, ścierwiec), liczne muchówki, a także krocionogi. Do nekrofauny zaliczane są głównie nekrofagi, ale mogą występować także i inne grupy troficzne (np. saprofagi).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.