• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Państwowy Rejestr Muzeów

  Przeczytaj także...
  Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – muzeum historii literatury powstało w 1950, działalność rozpoczęło w 1952.Zamek w Międzyrzeczu – otoczona fosą średniowieczna twierdza obronna wzniesiona ok. 1350 przez Kazimierza Wielkiego w miejscu grodu warownego z drugiej połowy IX wieku, zlokalizowana na niewielkim pagórku w widłach dwóch rzek - Obry i Paklicy. Wchodzi w skład Międzyrzeckiego zespołu muzealno-zamkowo-parkowego.
  Łazienki Królewskie w Warszawie – zespół pałacowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, założony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całe założenie było zrealizowane przez architektów królewskich: Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera i Jana Chrystiana Szucha.

  Państwowy Rejestr Muzeówrejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.

  Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (MHPO), muzeum historii techniki w Opatówku, założone w 1981, otwarte w 1991, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (nr 45) w 1998; dokumentuje historię kalisko-mazowieckiego okręgu przemysłowego.Rada do Spraw Muzeów – organ opiniodawczo-doradczy polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działający na mocy art. 7 ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (tekst ujednolicony po zmianach z 2012 roku). Zakres prac Rady obejmuje kwestie zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie polskiego muzealnictwa. W sposób szczególny, na mocy ustawy, opinia Rady jest wymagana przy skreśleniach obiektów z inwentarzy muzealnych oraz przy łączeniu instytucji muzealnych. Rada jest powoływana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na trzyletnią kadencję. Składa się z 21 członków, przy czym 10 wskazuje minister a 11 jest wybieranych na zjeździe muzeów rejestrowanych (patrz Państwowy Rejestr Muzeów).

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwołuje zjazdy delegatów muzeów rejestrowanych; zjazd wyłania spośród delegatów 11 członków do składu Rady do Spraw Muzeów, która składa się z 21 członków; kadencja Rady do Spraw Muzeów trwa 3 lata.

  Muzeum spełniające warunki określone w ustawie musi realizować określone cele, na przykład katalogować i naukowo opracowywać zgromadzone muzealia, przechowywać je w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, zabezpieczać i konserwować zbiory, urządzać wystawy, organizować i prowadzić badania i ekspedycje naukowe. Bardzo ważne jest także przekonanie organu decyzyjnego o tym, że muzealia są skarbem nie tylko dla mieszkańców danej miejscowości czy regionu, ale dla całego kraju.

  Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) – muzeum sztuki w Poznaniu, narodowa instytucja kultury, założone w 1919 jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, od 1950 nosi obecną nazwę; wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (nr 80) w 2005.Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach to muzeum w Kartuzach zajmujące się gromadzeniem eksponatów związanych z Kaszubami i zamieszkującą je grupą etniczną. Placówka ta jest wpisana do Państwowego Rejestru Muzeów.

  Wykaz muzeów rejestrowanych:

  1. Zamek Królewski w Warszawie
  2. Muzeum Narodowe w Krakowie
  3. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
  4. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
  5. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
  6. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
  7. Muzeum Niepodległości w Warszawie
  8. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
  9. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
  10. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  11. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  12. Muzeum Narodowe w Warszawie
  13. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
  14. Państwowe Muzeum na Majdanku
  15. Państwowe Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
  16. Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki - Kraków
  17. Muzeum Zamkowe w Malborku
  18. Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie
  19. Państwowe Muzeum Zamkowe w Pszczynie
  20. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
  21. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
  22. Lubuskie Muzeum Wojskowe z siedzibą w Drzonowie
  23. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  24. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  25. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  26. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
  27. Zamek Górków w Szamotułach
  28. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  29. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  30. Muzeum Stutthof w Sztutowie
  31. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  32. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
  33. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
  34. Muzeum Okręgowe w Toruniu
  35. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
  36. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
  37. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
  38. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
  39. Muzeum Chełmskie w Chełmie
  40. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim
  41. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
  42. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
  43. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
  44. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
  45. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
  46. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
  47. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  48. Muzeum Zamek w Łańcucie
  49. Muzeum Lubelskie w Lublinie
  50. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  51. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  52. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
  53. Muzeum Sztuki w Łodzi
  54. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
  55. Muzeum w Grudziądzu
  56. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
  57. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  58. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
  59. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
  60. Muzeum w Łowiczu
  61. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
  62. Muzeum Narodowe w Kielcach
  63. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  64. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
  65. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
  66. Muzeum Warszawy
  67. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
  68. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
  69. Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
  70. Prywatne Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
  71. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich
  72. Muzeum Okręgowe w Tarnowie
  73. Muzeum w Wałbrzychu
  74. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
  75. Muzeum Podkarpackie w Krośnie
  76. Muzeum Narodowe w Gdańsku
  77. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
  78. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
  79. Muzeum Mazowieckie w Płocku
  80. Muzeum Narodowe w Poznaniu
  81. Muzeum Powstania Warszawskiego
  82. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
  83. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
  84. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  85. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
  86. Muzeum Śląskie w Katowicach
  87. Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
  88. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
  89. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  90. Muzeum Archeologiczne w Krakowie
  91. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
  92. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
  93. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  94. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
  95. Muzeum-Zamek w Oporowie
  96. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
  97. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
  98. Muzeum Okręgowe w Lesznie
  99. Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
  100. Muzeum w Koszalinie
  101. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
  102. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
  103. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
  104. Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
  105. Muzeum Narodowe w Szczecinie
  106. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
  107. Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
  108. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  109. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży
  110. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  111. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
  112. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
  113. Muzeum Narodowe we Wrocławiu
  114. Muzeum Zamojskie w Zamościu
  115. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
  116. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
  117. Muzeum Architektury we Wrocławiu
  118. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
  119. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  120. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
  121. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
  122. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
  123. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

  Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz. U. z 2008 r. Nr 91, poz. 567).
  2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987).

  Linki zewnętrzne[]

 • Wykaz muzeów rejestrowanych na stronie MKiDN
 • Warszawskie Muzeum Etnograficzne – jedno z najstarszych muzeów tego typu w Polsce mieszczące się w Warszawie przy ulicy Kredytowej 1.Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce założone po drugiej wojnie światowej. Położone jest na terenie Białej Góry, części dzielnicy Wójtostwo na prawym brzegu Sanu, u podnóża Białej Góry w paśmie Gór Sanocko-Turczańskich. Park etnograficzny zajmuje powierzchnię 38 ha. Muzeum otwarte jest przez cały rok.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zajmuje kilka sal w zamku. Sala pierwsza: Rolnictwo (uprawa ziemi i hodowla zwierząt). Sala druga: Zajęcia pozarolnicze. Te zajęcia nie stanowiły głównego źródła utrzymania, jak np. rzemiosła wiejskie, ale były wykonywane jako dodatkowe obok rolnictwa i chowu zwierząt. Zbiór eksponatów dotyczy: rybołówstwa, pszczelarstwa, zbieractwa i łowiectwa. Sala trzecia i czwarta: Rzemiosła wiejskie. Sala piąta: Plecionkarstwo i tkactwo. Sala szósta: Wyposażenie wnętrza domowego. Wiele eksponatów związanych jest z Kaszubami. Pierwsze piętro - wystawy o charakterze artystyczno-historycznym. Sala pierwsza: wystawa sztuki sakralnej. Sala druga: wystawa myśliwska. Sala trzecia i czwarta: wystawy czasowe. Sala piąta: portrety książąt pomorskich. Drugie piętro - sala wystaw czasowych. Baszta młyńska
  Muzeum w Wałbrzychu – muzeum założone w roku 1908. W budynku Pałacu Albertich w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja. Uroczyste otwarcie muzeum dla publiczności nastąpiło w 1947.
  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
  Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, Dom nad łąkami – muzeum biograficzne w Wołominie w województwie mazowieckim, utworzone w 1992 r., poświęcone Wacławowi Nałkowskiemu i jego córce Zofii.
  Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – muzeum poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Zostało założone w 1912 roku przez kanonika Eugena Brachvogla. Pierwsza sala wystawowa powstała na Wzgórzu Katedralnym w tzw. Wieży Kopernika. Po II wojnie światowej muzeum ponownie zaistniało 5 września 1948 roku, kiedy w kanoniach wewnętrznych otwarto ekspozycję muzealną Kopernikowi. Odbudowa muzeum trwała do roku 1973. W tym też roku w przyziemiu dawnej dzwonnicy katedralnej powstało planetarium. W roku 1975 muzeum uzyskało samodzielność.
  Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.069 sek.