• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Roman Jakimowicz (ur. 30 kwietnia 1889 w Juriewie Polskim, zm. 2 stycznia 1951 w Toruniu) – polski archeolog, doktor habilitowany (1934), od 1946 profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; w latach 1924–1939 redaktor „Wiadomości Archeologicznych”, organizator i pierwszy dyrektor (1928–1939) Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.Zygmunt Gloger herbu Prus II, pseud. Pruski, Prus, Ziemianin, Sąsiad, Hreczkosiej (ur. 3 listopada 1845 w Tyborach-Kamiance, zm. 16 sierpnia 1910 w Warszawie) – polski historyk, archeolog, etnograf, folklorysta, krajoznawca.
  Zbiory Działu Neolitu na parterze
  Fragment ekspozycji na pierwszym piętrze (zbiory Działu Wczesnego Średniowiecza)
  Osada w Biskupinie

  Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA) – muzeum archeologiczne w Warszawie, narodowa instytucja kultury założona w 1928 w oparciu o zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych (1920), od 1958 siedzibą muzeum jest Arsenał Królewski w Warszawie; od 1929 muzeum wydaje „Wiadomości Archeologiczne” (1873), od 1951 „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”.

  Józef Przyborowski (ur. 7 marca 1823 w Gałęzewie, zm. 13 maja 1896 w Warszawie) – filolog, archiwista, bibliotekarz, numizmatyk i archeolog.Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Działalność PMA
 • 3 Działy
 • 4 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzemionki, znane także jako Krzemionki Opatowskie – rezerwat archeologiczny, chroniący zespół neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego. Położony jest on pomiędzy wsiami Sudół i Magonie w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim, 5 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego.
  Anna Bitner-Wróblewska - (ur. 21 lipca 1957 roku w Grudziądzu), polski naukowiec, doktor archeologii, specjalizująca się w archeologii okresu rzymskiego i wędrówek ludów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Bałtów, ich relacjami z sąsiadami oraz kontaktami w basenia Morza Bałtyckiego. Jest autorką kilku publikacji ksiażkowych oraz ponad 70 artykułów.
  Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
  Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.
  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
  Wojciech Gerson (ur. 1 lipca 1831 w Warszawie, zm. 25 lutego 1901 tamże) – polski malarz, pejzażysta, przedstawiciel realizmu, historyk sztuki, pedagog.
  Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne - periodyk wydawany nieregularnie przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. W latach 1951-1969 nosiło nazwę Materiały Wczesnośredniowieczne, w latach 1956-1968 Materiały Starożytne. Ponownie wychodzi od 1971. zamieszcza artykuły naukowe z zakresu archeologii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.