• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Koszary przy ul. Mickiewicza w Sanoku – byłe koszary wojskowe w Sanoku położone przy ulicy Adama Mickiewicza w dzielnicy Śródmieście.45 Galicyjski Pułk Piechoty Arcyksięcia Józefa Ferdynanda (niem. Galizisches Infanterie Regiment „Erzherzog Joseph Ferdinand” Nr. 45) – od roku 1905, do roku 1904 księcia Friedricha Augusta Herzog zu Sachsen, do roku 1884 arcyksięcia Sigmunda.

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku – publiczna uczelnia zawodowa w Sanoku, która została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2001 roku. Kształcenie rozpoczęła od roku akademickiego 2001/2002. Uczelnia funkcjonuje pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej.

  Dąb czerwony (Quercus rubra L.) – gatunek drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae). Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej,w której jest najpospolitszym gatunkiem dębu. W Polsce jest gatunkiem introdukowanym, ok. XIX w. został sprowadzony przez leśników jako gatunek pielęgnacyjny i ochronny. Zaliczany jest do roślin inwazyjnych - niebezpiecznych dla rodzimej flory i jako taki powinien być usuwany z obszarów chronionych, a także z lasów podczas przebudowy drzewostanu. Rozprzestrzenia się samorzutnie, obecnie występuje już na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Wypiera rodzime gatunki dębów i inne drzewa. Status gatunku we florze Polski: kenofit, agriofit.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Patronem uczelni jest Jan Grodek, sanoczanin żyjący w XVI wieku, w latach 1540-1552 dziesięciokrotnie rektor Uniwersytetu Krakowskiego.

  Spis treści

 • 1 Budynki
 • 2 Władze uczelni
 • 3 Wykładowcy i współpracownicy
 • 4 Struktura uczelni
 • 5 Kierunki kształcenia
 • 6 Działalność akademicka
 • 7 Wyróżnienia
 • 8 Upamiętnienia
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Budynki[]

  Uczelnia znajduje się w dzielnicy Śródmieście. Siedzibę i pomieszczenia szkoły ulokowano w budynkach dawnych koszar wojskowych, umiejscowionych w obrębie ulicy Adama Mickiewicza, Fryderyka Szopena oraz Żwirki i Wigury. Budynki powstały w 1912 roku i pierwotnie stacjonował w nich 45 Pułk Piechoty Austro-Węgier, po zakończeniu I wojny światowej, w listopadzie 1919 ulokował się w nich ochotniczy 3 Batalion Strzelców Sanockich, a następnie w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) 2 Pułk Strzelców Podhalańskich, zaś po II wojnie światowej Wojsko Polskie.

  Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (ur. 11 maja 1963 w Jarosławiu, zm. 21 marca 2008 w Warszawie) – polski polityk, poseł na Sejm I kadencji, senator IV, VI i VII kadencji.Andrzej Skiba (ur. 17 marca 1948 w Wesołej) – duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, archiprezbiter, proboszcz i dziekan w Sanoku.

  Pod koniec XX wieku zdecydowano o zagospodarowaniu obiektów. Obiekty zlokalizowane pod adresem ul. Mickiewicza 21 samorząd lokalny przekazał je na rzecz powstałej uczelni PWSZ. Budynki zostały odremontowane i na nowo dostosowane dla potrzeb dydaktycznych. Jeden z nich, położony przy ulicy Mickiewicza 23, przejął Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej i ulokował w nim Placówkę Straży Granicznej w Sanoku. Na rzecz powstania uczelni działał m. in. senator Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz.

  Państwowe wyższe szkoły zawodowe – zawodowe szkoły wyższe powstałe na mocy ustawy o wyższych szkołach zawodowych z 1997. Są uczelniami nowego typu, które kształcą na poziomie zawodowym licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Pierwszy rok akademicki PWSZ został rozpoczęty 6 października 2001 i przystąpiło do uczelni wówczas 150 osób. 9 maja 2002 patronat nad PWSZ w Sanoku objął Uniwersytet Jagielloński. 17 czerwca 2003 rektorem została dr hab. Halina Mieczkowska, kierownik Katedry Filologii Słowackiej UJ. Do roku akademickiego 2003/2004 przystąpiło niespełna 1500 studentów.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Stefan Zbigniew Stefański (ur. 12 lipca 1914 w Sanoku, zm. 2 czerwca 1998 tamże) – polski muzealnik, kustosz, regionalista, bibliofil, numizmatyk, działacz turystyczny, znawca historii Sanoka i ziemi sanockiej.

  Inne obiekty naukowe PWSZ zostały otwarte przy ulicy Władysława Reymonta w dzielnicy Posada w sąsiedztwie fabryki Stomil Sanok: 30 października 2003 Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn w październiku 2009 pod adresem ulicy i numerem 6 Instytut Techniczny.

  W 2015 została ukończona budowa hali sportowej PWSZ. W obiekcie od września 2015 swoje mecze w roli gospodarza rozgrywka męska drużyna piłki siatkowej TSV Sanok.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Maszynoznawstwo - jedna z podstawowych dziedzin wiedzy inżynierii mechanicznej energetycznej i elektrycznej. Maszynoznawstwo obejmuje wiadomości o projektowaniu i eksploatacji:


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – państwowa politechnika, uczelnia techniczna o profilu technicznym w Rzeszowie. Pierwsza samodzielna uczelnia na Rzeszowszczyźnie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 10. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 960. pośród wszystkich typów uczelni.
  Damian Kurasz (12 listopada 1976 w Sanoku) – polski gitarzysta, muzyk sesyjny, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, realizator nagrań, wykładowca.
  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Tomasza Gorzechowskiego - jeden z jedenastu oddziałów Straży Granicznej, powstały 16 maja 1991 z rozwiązania oddziałów Wojsk Ochrony Pogranicza. Siedziba jednostki znajduje się w Przemyślu. Oddział współpracuje również m.in. z: Policją, Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Śledczym, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei. BiOSG ochrania granicę państwową ze Słowacją i granicę Unii Europejskiej z Ukrainą na terenie województwa podkarpackiego.
  Andrzej Artur Olejko (ur. 6 kwietnia 1963 w Brzozowie) – polski historyk, doktor habilitowany, specjalizujący się w historii wojskowości i problematyce lotniczej, wykładowca historii na Uniwersytecie Rzeszowskim.
  Witold Marek Nowak (ur. 1969 r.) - polski filozof, specjalizujący się w antropologii filozoficznej, antropologii kulturowej, filozofii historii oraz filozofii kultury; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Rzeszowie i Sanoku.
  Alicja Barbara Wosik z domu Postrach (ur. 19 września 1969 w Zabrzu) – polska dziennikarka, filmowiec, wykładowca akademicki, działacz społeczny, polityk, urzędnik państwowy. Od 2012 roku wicewojewoda podkarpacki.
  Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.