• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Roman Henryk Kurzbauer (ur. 25 września 1941 w Warszawie) – polski polityk mniejszości niemieckiej, lekarz, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm II kadencji.Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.

  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (PMWSZ) – państwowa uczelnia medyczna w Opolu, utworzona 1 maja 2003 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 roku. W jej ramach powołano wówczas trzy instytuty: Fizjoterapii, Pielęgniarstwa i Położnictwa. Jest jedyną w kraju wyższą szkołą zawodową o profilu wyłącznie medycznym i pierwszą uczelnią medyczną w historii Opolszczyzny. Szkoła prowadzi ścisłą współpracę w obszarze naukowo-dydaktycznym z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz z Uniwersytetem Opolskim.

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Państwowe wyższe szkoły zawodowe – zawodowe szkoły wyższe powstałe na mocy ustawy o wyższych szkołach zawodowych z 1997. Są uczelniami nowego typu, które kształcą na poziomie zawodowym licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim.

  Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. W jej ramach znajdują się 4 instytuty oraz biblioteka.

  Według stanu na 2011 rok na uczelni studiuje łącznie 1068 studentów, zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.Jerzy Rudnicki – dr hab. n. med., profesor nadzw., polski chirurg, prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik Kliniki Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

  Spis treści

 • 1 Władze (2012-2016)
 • 1.1 Władze rektorskie
 • 1.2 Władze kanclerskie
 • 2 Poczet rektorów
 • 3 Struktura organizacyjna
 • 3.1 Instytut Pielęgniarstwa
 • 3.2 Instytut Położnictwa
 • 3.3 Instytut Fizjoterapii
 • 3.4 Instytut Kosmetologii
 • 4 Kierunki kształcenia
 • 5 Baza lokalowa
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Kanclerz – w szkołach wyższych wyznaczony przez rektora urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni. W Polsce powoływany jest głównie w uczelniach niepublicznych.Pielęgniarstwo – termin używany do różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz nauki, wiedzy, techniki i sztuki z tymi czynnościami związanymi.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne.
  Śródmieście Opola stanowi centralną dzielnicę miasta i zwyczajowo wyznaczane jest przez Odrę, starą obwodnicę (ulice: Nysy Łużyckiej, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytową i Fabryczną) oraz ul. Armii Krajowej.
  Kosmetologia, kosmetyka lekarska – dział dermatologii zajmujący się leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną.
  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – szkoła wyższa o profilu medycznym z siedzibą we Wrocławiu, zajmująca się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną.
  Piotr Hańczyc (ur. 15 kwietnia 1924 w Pieszczanach, zm. 24 listopada 2002 we Wrocławiu) – polski okulista, profesor medycyny.
  Audytorium (gr. auditorium) – sala wykładowa, odczytowa z zasady o amfiteatralnym układzie miejsc dla słuchaczy lub ogół słuchaczy zgromadzonych na wykładzie, odczycie, koncercie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.