• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Przeczytaj także...
  Jerzy Mellibruda (ur. 22 lipca 1938) - profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, doktor habilitowany, psycholog, specjalizujący się w problematyce uzależnień, autor licznych prac z dziedziny psychologii, w tym szczególnie problemów alkoholowych.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - stowarzyszenie działające w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
  Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) – społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – agencja rządowa powołana na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 29 czerwca 1993 roku. Od 1996 roku działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz zwalczania alkoholizmowi.

  Jej wieloletnim dyrektorem był znany psycholog i działacz społeczny Jerzy Mellibruda, a następnie psycholog – Joanna Mikuła, szeroko znana w kręgach pracowników lecznictwa odwykowego (wcześniej kierowała działem lecznictwa odwykowego w PARPA). Aktualnie dyrektorem PARPA jest Krzysztof Brzózka.

  Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstała w 1996 pierwsza ogólnopolska placówka zajmująca się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie, Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", prowadząca pierwszy ogólnopolski darmowy telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia.

  PARPA sprawuje też merytoryczny nadzór nad pracą gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona agencji • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.