• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Państwo florystyczne

  Przeczytaj także...
  Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.Państwo neotropikalne - państwo roślinne, teren występowania charakterystycznej roślinności, który obejmuje Amerykę Środkową i Południową, oprócz części najdalej wysuniętej na południe oraz sąsiednie wyspy.
  Fitogeografia (geografia roślin) – dział biogeografii i botaniki (dokładniej geobotaniki) zajmujący się badaniem rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej i jego przyczynami.

  Państwo florystyczne, roślinne – najwyższa rangą jednostka podziału fitogeograficznego o swoistej florze, która powiązane jest pochodzeniem i historią. Charakterystyczną cechą państwa roślinnego jest endemizm na poziomie rodzin i rodzajów. Granice państwa mogą obejmować różne formacje roślinne.

  Meksyk (Meksykańskie Stany Zjednoczone, hiszp. México, Estados Unidos Mexicanos, Méjico, nah. Mēxihco) – kraj w Ameryce Północnej. Sąsiaduje ze Stanami Zjednoczonymi (na północy), z Oceanem Spokojnym (na zachodzie i południu), Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim (na wschodzie) oraz z Gwatemalą i Belize (na południu i południowym wschodzie).Państwo paleotropikalne – drugie co do wielkości państwo roślinne. Flora jest bardzo bogata i silnie zróżnicowana – pod tym względem jest to najbogatsze państwo roślinne świata. Ponad 65 tys. gatunków okrytonasiennych. 50 rodzin endemicznych. Palaeotropis jest ojczyzną licznych roślin użytkowych. Z Afryki pochodzi kawa, sorgo, arbuz, z Azji – ryż, bawełna, ogórek, banan, trzcina cukrowa, palma kokosowa, herbata, cynamonowiec, pieprz, goździkowiec korzenny, muszkatołowiec, bakłażan, rącznik, mandarynka.

  W praktyce szata roślinna na pograniczach różnych terytoriów (fitochorionów) wykazuje cechy obojga terytoriów, przez co granice są nieostre lub umowne. Terytoria takie mogą być rozległe i obejmować cały obszar florystyczny (np. Obszar Saharo-Sindyjski wykazujący cechy pozwalające go zaliczyć zarówno do Państwa Holarktycznego, jak i Paleotropikalnego). Podobne terytoria znajdują się na większości pograniczy państw (Patagonia, Wyspy Juan Fernandez, Meksyk, Nowa Gwinea, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Syczuan) i mniejszych jednostek.

  Endemit – takson (najczęściej gatunek) unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.Państwo australijskie – państwo roślinne obejmujące obszar Australii oraz Tasmanii. Jego długotrwała izolacja geograficzna wywarła ogromne piętno na florze, która przeszła swoistą ewolucję. Dlatego zachowało się tu wiele reliktów, a całe państwo jest zdominowane przez wiele gatunków, a nawet rodzajów roślin endemicznych. We florze australijskiej jest 13 endemicznych rodzin, około 570 endemicznych rodzajów. Endemity stanowią 90% flory, której szczególną cechą jest obecność rodzaju eukaliptusa i akacji, która ma tu swe centrum występowania.
  Państwa florystyczne

  Wyróżnia się następujące państwa florystyczne:

 • Państwo Holarktyczne (Holoarctis)
 • Podpaństwo Borealne
 • Obszar Cyrkumborealny (15 prowincji)
 • Obszar Wschodnioazjatycki (12 prowincji)
 • Obszar Ameryki Atlantyckiej (3 prowincje)
 • Obszar Ameryki Pacyficznej (2 prowincji)
 • Podpaństwo Starośródziemnomorskie (Tetydzkie)
 • Obszar Makaronezyjski (4 prowincje)
 • Obszar Śródziemnomorski (9 prowincji)
 • Obszar Saharo-Sindyjski (2 prowincje)
 • Obszar Irańsko-Turański (12 prowincji)
 • Podpaństwo Madreńskie (Sonorskie)
 • Obszar Madreński (4 prowincje)
 • Państwo Australijskie (Australis)
 • Obszar Australii Północno-Wschodniej (3 prowincje)
 • Obszar Australii Południowo-Wschodniej (1 prowincja)
 • Obszar Australii Środkowej (1 prowincja)
 • Państwo Neotropikalne (Neotropis)
 • Obszar Karaibski (3 prowincje)
 • Obszar Wyżyny Gujańskiej (1 prowincja)
 • Obszar Amazoński (2 prowincje)
 • Obszar Środkowobrazylijski (5 prowincji)
 • Obszar Andyjski (2 prowincje)
 • Państwo Paleotropikalne (Palaeotropis)
 • Podpaństwo Afrykańskie
 • Obszar Gwinejsko-Kongijski (2 prowincje)
 • Obszar Sudańsko-Zambezyjski (8 prowincji)
 • Obszar Karru i Namibii (3 prowincje)
 • Obszar Wysp w. Heleny i Wniebowstąpienia (2 prowincje)
 • Podpaństwo Madagaskarskie
 • Obszar Madagaskarski (8 prowincji)
 • Podpaństwo Indomalajskie
 • Obszar Indyjski (4 prowincje)
 • Obszar Indochiński (6 prowincji)
 • Obszar Malazyjski (9 prowincji)
 • Obszar Wysp Fidżi (2 prowincje)
 • Obszar Polinezyjski (2 prowincje)
 • Obszar Hawajski (1 prowincja)
 • Podpaństwo Nowokaledońskie
 • Obszar Nowokaledoński (1 prowincja)
 • Państwo Holantarktyczne (Holantarctis)
 • Obszar Wysp Juan Fernández (1 prowincja)
 • Obszar Chilijsko-Patagoński (5 prowincji)
 • Obszar Wysp Subantarktycznych (2 prowincje)
 • Obszar Nowozelandzki (8 prowincji)
 • Obszar Antarktyczny (2 prowincje)
 • Państwo Przylądkowe (Capensis)
 • Obszar Przylądkowy (1 prowincja)
 • Do sześciu państw dodaje się niekiedy także Państwo Oceaniczne obejmujące morza i oceany.

  Szata roślinna – określenie oznaczające roślinność (czyli ogół zbiorowisk roślinnych) oraz florę (czyli ogół gatunków roślin) jakiegoś obszaru lub okresu geologicznego. Może być rozumiana ogólnie jako „pokrywa roślinna” lub „zieleń”.Formacja roślinna - najbardziej ogólnie ujmowany typ zbiorowiska roślinnego, typowy dla danego regionu świata, o przewadze form roślinnych o tym samym typie wzrostu. Rośliny wchodzące w jego skład mają podobne wymagania w stosunku do gleby, klimatu i czynników abiotycznych. Przykładami formacji roślinnych są: tundra, bór, las liściasty strefy umiarkowanej, las deszczowy, step, sawanna.
 • Państwo Oceaniczne (Morskie)
 • obszary przybrzeżne
 • Borealny (Północny)
 • Zwrotnikowy Atlantycki
 • Zwrotnikowy Indyjsko-Pacyficzny
 • Australny (Południowy)
 • Antarktyczny
 • obszary pelagiczne
 • Arktyczno-Borealny
 • Zwrotnikowy Atlantycki
 • Indyjsko-Pacyficzny
 • Antarktyczny
 • Powyższy podział bywa inaczej ujmowany przez niektórych badaczy. Przykładowo – Władysław Szafer wyodrębnił Państwo Śródziemnomorskie.

  Władysław Szafer (ur. 23 lipca 1886 w Sosnowcu, zm. 16 listopada 1970 w Krakowie) – polski botanik, profesor UJ (w latach 1936-1938 rektor), dyrektor krakowskiego Ogrodu Botanicznego, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki UJ.Państwo antarktyczne, państwo holantarktyczne, Holantarctis – państwo roślinne obejmujące większość obszarów na południe od równoleżnika 40°S (w tym Antarktykę), którego flora na znacznych przestrzeniach jest skrajnie uboga i odznacza się wysokim stopniem endemizmu. Poniżej 10 tys. gatunków roślin okrytonasiennych. 8 rodzin endemicznych.

  Przypisy

  1. Kornaś Jan, Medwecka-Kornaś Anna: Geografia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2002, s. 564-580. ISBN 8301137827.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Patagonia (dawna nazwa Patagonica) – kraina geograficzna w południowej części Ameryki Południowej, położona na terenie Argentyny i Chile. Znajduje się między Oceanami: Atlantyckim a Spokojnym, sięga na płn. po rzekę Rio Negro, obejmująca około 900 000 km², z czego 670 000 km² na wsch. należy do Argentyny a reszta na zach. do Chile.
  Państwo holoarktyczne, holoarktyka, wokółbiegunowe państwo północne (Holarctis) – państwo roślinne zajmujące największy obszar kuli ziemskiej, całą północną strefę umiarkowaną i zimną. W jego granicach znajduje się Europa, północna część Afryki, Azja z wyjątkiem jej części południowej oraz prawie cała Ameryka Północna. Sięga ono od bieguna północnego poza zwrotnik Raka.
  Nowa Kaledonia (Nouvelle-Calédonie) – francuskie terytorium zamorskie o statusie wspólnoty „sui generis” w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Melanezji, około 1400 km na wschód od Australii i 1500 km na północny zachód od Nowej Zelandii.
  Nowa Gwinea (ang. New Guinea, indonez. Irian) – wyspa w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Melanezji. Druga, po Grenlandii, pod względem wielkości wyspa świata. Od zachodu przylega do niej Archipelag Malajski, od wschodu – Archipelag Bismarcka i Wyspy Salomona, a od południa – Australia oddzielona od niej Cieśniną Torresa. Wnętrze wyspy zajmują potężne, pokryte lodowcami, wznoszące się na blisko 5000 m n.p.m. Góry Śnieżne.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
  Państwo Przylądkowe (Capensis) – najmniejsze państwo florystyczne na świecie. Obejmuje terytorium o powierzchni ok. 85000 km na południowym krańcu Afryki (RPA). Mimo małego terytorium, to miejsce charakteryzuje się nadzwyczaj bogatą florą, liczącą ponad 8500 gatunków. 6 rodzin endemicznych. Bardzo licznie reprezentowane są m.in. rodzaje: pelargonia (2300 gatunków) i przypołudnik (2500 gatunków). Te ostatnie zwane są "żywymi kamieniami". Owocem tych roślin jest torebka, która otwiera się podczas deszczu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.