• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pałecznica - gmina

  Przeczytaj także...
  Pałecznica – wieś w południowej Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, siedziba gminy Pałecznica.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Pałecznicagmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. Gmina powstała 1 kwietnia 1991 z podziału gminy Racławice-Pałecznica. Siedzibą władz gminy jest Pałecznica.

  W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.

  Gmina Skalbmierz – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Gmina Kazimierza Wielka – – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.

  Historia[]

  Badania archeologiczne dowodzą, że tereny gminy Pałecznica były zamieszkane już około 600 lat temu. W pierwszych przekazach historycznych pojawiła się jako Pałesnica, Pałęsnica, Pałesznica, u Jana Długosza – Palcznycza. Wieś, w powiecie miechowskim, w dokumentach z 1337 wspomniana została jako własność Mszczuja – wojewody sandomierskiego. Większość miejscowości wchodzących w skład dzisiejszej gminy ma średniowieczny rodowód. Świadczy o tym fakt, iż są one wymieniane przez Jana Długosza w dziele „Liber Beneficjorum”.

  Gmina Racławice (powstała 1 kwietnia 1991 z podziału gminy Racławice-Pałecznica) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Małopolska Droga św. Jakuba – odtworzony w Polsce fragment Drogi św. Jakuba – europejskiej sieci średniowiecznych szlaków pielgrzymich prowadzących do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Odcinek Małopolskiej Drogi prowadzi z Sandomierza, przez Kraków do Oświęcimia i jest jedną z odnóg Via Regia. W przyszłości Małopolska Droga św. Jakuba ma się połączyć z projektowanymi górnośląskimi szlakami prowadzącymi do Góry św. Anny i stamtąd do Niemiec, lub do Raciborza i Cieszyna a stamtąd na Morawy i Czechy. Sandomierz w przyszłości będzie też ostatnim etapem projektowanej trasy prowadzącej z Lublina i łączącej się z małopolskim szlakiem. Długość trasy Sandomierz – Santiago de Compostela wynosi: 3242 km (przez Pragę) lub 3909 km (przez Wrocław).

  Rozwojowi osadnictwa sprzyjały dobre warunki klimatyczne i glebowe. Przez wiele wieków stanowiły one własność rodów rycerskich, a później szlacheckich. W średniowieczu przebiegał tędy szlak handlowy prowadzący z Krakowa, przez Proszowice do Wiślicy i Sandomierza. W wyniku rozbiorów teren gminy i całej ziemi proszowickiej znalazł się pod panowaniem austriackim. W latach 1809–1814 wieś wchodziła w skład Księstwa Warszawskiego, w latach 1815–1831, Królestwa Polskiego, a następnie (do 1914) znalazła się w zaborze rosyjskim. W czasie insurekcji kościuszkowskiej zatrzymał się tu wraz ze swymi oddziałami Tadeusz Kościuszko przed bitwą pod Racławicami (według szacunków niektórych historyków w insurekcji brało udział ponad 100 chłopów z rejonu Pałecznicy).

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Lelowice-Kolonia – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Pałecznica.

  Pod koniec XIX wieku Pałecznica stała się siedzibą gminy, zachowując ten status w okresie międzywojennym. W 1975 straciła status gminy i połączona została z Racławicami, co w znacznym stopniu wpłynęło na osłabienie jej znaczenia.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 3732 osoby.

  25 października 2008 roku odbyło się otwarcie odcinka Małopolskiej Drogi św. Jakuba prowadzącego z Pałecznicy przez Więcławice Stare do Krakowa. Był to pierwszy odcinek tego szlaku w województwie małopolskim.

  Wiślica – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim. Siedziba gminy Wiślica. Do 1869 roku miasto. Była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Jan Długosz herbu Wieniawa (łac. Ioannes Dlugossius, Longinus; ur. 1 grudnia 1415 w Brzeźnicy, zm. 19 maja 1480 w Krakowie) – kronikarz, polski historyk, twórca jednego z najwybitniejszych dzieł średniowiecznej historiografii europejskiej, duchowny, geograf, dyplomata; wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.

  Gmina bierze udział w projekcie "Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach (GREEN TWINNING), którego celem jest podnoszenie efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Pałecznica ma obszar 47,95 km², w tym:

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Powiat proszowicki – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Proszowice.
 • użytki rolne: 93%
 • użytki leśne: 6%
 • Gmina stanowi 11,57% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Pałecznica w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Palecznica.png

  Sołectwa[]

  Bolów, Czuszów, Gruszów, Ibramowice, Lelowice-Kolonia, Łaszów, Nadzów, Niezwojowice, Pałecznica, Pamięcice, Pieczonogi, Solcza, Sudołek, Winiary.

  Sąsiednie gminy[]

  Kazimierza Wielka, Proszowice, Racławice, Radziemice, Skalbmierz

  Sudołek – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Pałecznica. Pierwsze gospodarstwa powstały na przełomnie XIX i XX wieku po rozsprzedaniu Dworu Sudołek, przez Koszuckich. Osadnicy przybywali z różnych okolic.Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 8 (data ogłoszenia: 22 grudnia 1990 r., data wejścia w życie: 2 kwietnia 1991 r.)
 • Małopolska droga św. Jakuba. [dostęp 03.01.2013].
 • Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 w Solurze) – polski i amerykański generał, inżynier fortyfikator, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), przywódca powstania przeciw Rosji i Prusom w Rzeczypospolitej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794.Gmina Radziemice (do 1954 gmina Łętkowice) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim. Gmina obejmuje następujące wsie:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Zielone partnerstwo miast (en. Green Twinning) – partnerstwo miast w Unii Europejskiej, którego celem jest niwelowanie zróżnicowania kompetencji energetycznych pomiędzy poszczególnymi miastami w danych krajach Europy poprzez promocję efektywnej i odnawialnej energetyki rozproszonej. Ideą projektu zielonych gmin bliźniaczych jest, aby gminy z krajów o niskim poziomie rozwoju zrównoważonej energetyki, m.in. w Polsce, Bułgarii, Słowenii czy Rumunii – zacieśniały współpracę z gminami w krajach mających już doświadczenia na tym polu. Z Polski w projekcie uczestniczą m.in. gminy: Pałecznica (woj. małopolskie), Lubin, Śrem, Lublin i Kościerzyna.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Gmina Proszowice – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.
  Gmina Racławice-Pałecznica – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1976-1991 w woj. kieleckim (dzisiejsze woj. świętokrzyskie). Siedzibą gminy były Racławice.
  Województwo kieleckie – województwo powołane do życia w myśl reformy administracyjnej wprowadzonej 1 czerwca 1975. W czasie reformy administracyjnej w 1999 zostało zlikwidowane. Po reformie większa część jego obszaru znalazła się w województwie świętokrzyskim ze stolicą w Kielcach, a reszta w województwie małopolskim.
  Winiary – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Pałecznica. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa kieleckiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.191 sek.