• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • POP3

  Przeczytaj także...
  Alternatywna metoda uwierzytelniania zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie przed przesyłaniem hasła jawnym tekstem podczas sesji POP3. Wykorzystuje w tym celu tzw. znacznik czasowy będący częścią składową bannera powitalnego przekazywanego przez serwer POP3 po podłączeniu się klienta. Oprogramowanie klienckie skleja ten znacznik z hasłem użytkownika i oblicza sumę kontrolną algorytmem MD5. W przypadku gdy połączenie POP3 jest szyfrowane np. poprzez tunel SSL, metoda ta nie zwiększa bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, gdyż serwer w celu sprawdzenia wyliczonej wartości musi mieć dostęp do bazy zawierającej hasła zapisane jawnie, a nie jako wynik dowolnej funkcji mieszającej.Port protokołu – pojęcie związane z protokołami używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach. Jest to jeden z parametrów gniazda.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Post Office Protocol (POP) – protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.

  Wcześniejsze wersje protokołu POP, czyli POP (czasami nazywany POP1), POP2 zostały całkowicie zastąpione przez POP3.

  Webmail – aplikacja internetowa pozwalająca użytkownikom korzystać z usług poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej w roli klienta poczty elektronicznej.RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.

  Kiedy użytkownik połączy się z siecią, to korzystając z POP3 może pobrać czekające na niego listy do lokalnego komputera. Jednak protokół ten ma wiele ograniczeń:

 • połączenie jest realizowane tylko na czas kiedy użytkownik pobiera pocztę, nie może zostać uśpione,
 • każdy list musi być pobierany razem z załącznikami i żadnej jego części nie można w łatwy sposób pominąć - istnieje co prawda komenda top, ale pozwala ona jedynie określić przesyłaną liczbę linii od początku wiadomości,
 • wszystkie odbierane listy trafiają do jednej skrzynki, nie da się utworzyć ich kilku,
 • serwer POP3 nie potrafi sam przeszukiwać czekających w kolejce listów.
 • Istnieje bardziej zaawansowany protokół IMAP, który pozwala na przeglądanie czekających listów nie po kolei na podobieństwo plików w katalogach i posiada niektóre funkcje pominięte w POP3.

  SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Spotykane są niepoprawne warianty: autentykacja, autentyfikacja.

  Programy odbierające pocztę najczęściej obsługują oba protokoły, ale POP3 jest bardziej popularny. Wysyłanie listów zawsze opiera się na protokole SMTP. Komunikacja POP3 może zostać zaszyfrowana z wykorzystaniem protokołu SSL. Jest to o tyle istotne, że w POP3 hasło przesyłane jest otwartym tekstem, o ile nie korzysta się z opcjonalnej komendy protokołu POP3, APOP.

  Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321

  Protokół POP, podobnie, jak inne protokoły internetowe (np. SMTP, HTTP) jest protokołem tekstowym, czyli w odróżnieniu od protokołu binarnego, czytelnym dla człowieka. Komunikacja między klientem pocztowym a serwerem odbywa się za pomocą czteroliterowych poleceń.

  Przykład sesji POP3[]

  Poniżej przedstawiona jest przykładowa sesja POP3 (z serwerem cucipop), w której klient kolejno:

  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.
 • podaje identyfikator użytkownika, którego poczta będzie ściągana (polecenie user),
 • podaje hasło (polecenie pass),
 • prosi o listę wiadomości oczekujących na ściągnięcie (polecenie list),
 • ściąga pierwszą (i akurat w tym przypadku ostatnią) z wiadomości (polecenie retr),
 • kasuje wiadomość po jej ściągnięciu (polecenie dele),
 • kończy sesję (polecenie quit).
 • +OK Cubic Circle's v1.31 1998/05/13 POP3 ready <4c210000ddb28641@pop3serwer>
  user uzytkownik
  +OK uzytkownik selected
  pass Haslo
  +OK Congratulations!
  list
  +OK 1 messages (627 octets)
  1 627
  .
  retr 1
  +OK 627 octets
  Received: by pop3serwer (mbox uzytkownik)
  (with Cubic Circle's cucipop (v1.31 1998/05/13) Mon Nov 1 23:04:26 2004)
  X-From_: uzytkownik@adres.email.com Mon Nov 01 23:04:07 2004
  Return-path: <uzytkownik@adres.email.com>
  Envelope-to: uzytkownik@adres.email.com
  Received: from uzytkownik by pop3serwer.adres.email.com with local (Exim 3.35 #1 (Debian))
      id 1COkHX-0002DO-00
      for <uzytkownik@adres.email.com>; Mon, 01 Nov 2004 23:04:07 +0100
  To: uzytkownik@adres.email.com
  Subject: test
  Message-Id: <E1COkHX-0002DO-00@pop3serwer.adres.email.com>
  From: Uzytkownik <uzytkownik@adres.email.com>
  Date: Mon, 01 Nov 2004 23:04:07 +0100
  
  
  
  .
  dele 1
  +OK Message 1 deleted
  quit
  +OK Was it as good for you, as it was for me? (clean as a baby)
  
  

  Standardy dotyczące POP3[]

  Dokumenty RFC opisujące mechanizmy związane z POP3:

  TLS (ang. Transport Layer Security) – przyjęte jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), zaprojektowanego pierwotnie przez Netscape Communications. TLS zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509.HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.
 • RFC 1939 - Post Office Protocol - Version 3,
 • RFC 2449 - POP3 Mechanizm Rozszerzania,
 • RFC 1734 - Polecenia uwierzytelniania POP3 AUTH,
 • RFC 2222 - Uwierzytelnianie SASL,
 • RFC 3206 - Kody błędów SYS oraz AUTH POP.
 • POP3 korzysta z portu nr 110. W przypadku użycia SSL (POP3S) - z portu nr 995.

  Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

  Zobacz też[]

 • IMAP
 • Klient poczty elektronicznej
 • APOP
 • SMTP
 • webmail • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.