POP3

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Post Office Protocol (POP) – protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP.

Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Webmail – aplikacja internetowa pozwalająca użytkownikom korzystać z usług poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej w roli klienta poczty elektronicznej.

Wcześniejsze wersje protokołu POP, czyli POP (czasami nazywany POP1) i POP2, zostały całkowicie zastąpione przez POP3.

Kiedy użytkownik połączy się z siecią, to korzystając z POP3 może pobrać czekające na niego listy do lokalnego komputera. Jednak protokół ten ma wiele ograniczeń:

 • połączenie jest realizowane tylko wtedy, gdy użytkownik pobiera pocztę; nie może zostać uśpione;
 • każdy list musi być pobierany razem z załącznikami i żadnej jego części nie można w łatwy sposób pominąć; istnieje komenda top, ale pozwala ona jedynie określić przesyłaną liczbę linii od początku wiadomości;
 • wszystkie odbierane listy trafiają do jednej skrzynki i nie da się utworzyć ich kilku;
 • serwer POP3 nie potrafi sam przeszukiwać czekających w kolejce listów.
 • Istnieje bardziej zaawansowany protokół IMAP, który pozwala na przeglądanie czekających listów nie po kolei (na podobieństwo plików w katalogach) i posiada niektóre funkcje pominięte w POP3.

  RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321

  Programy odbierające pocztę najczęściej obsługują oba protokoły, ale POP3 jest bardziej popularny. Wysyłanie listów zawsze opiera się na protokole SMTP. Komunikacja POP3 może zostać zaszyfrowana z wykorzystaniem protokołu SSL. Jest to o tyle istotne, że w POP3 hasło przesyłane jest otwartym tekstem, o ile nie korzysta się z opcjonalnej komendy protokołu POP3, APOP.

  Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Spotykane są niepoprawne warianty: autentykacja, autentyfikacja.Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.

  Protokół POP, podobnie jak inne protokoły internetowe (np. SMTP, HTTP), jest protokołem tekstowym, czyli w odróżnieniu od protokołu binarnego czytelnym dla człowieka. Komunikacja między klientem pocztowym a serwerem odbywa się za pomocą czteroliterowych poleceń.

  Przykład sesji POP3[ | edytuj kod]

  Poniżej przedstawiona jest przykładowa sesja POP3 (z serwerem cucipop), w której klient kolejno:

  Port protokołu – pojęcie związane z protokołami używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach. Jest to jeden z parametrów gniazda.Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.
 • podaje identyfikator użytkownika, którego poczta będzie ściągana (polecenie user),
 • podaje hasło (polecenie pass),
 • prosi o listę wiadomości oczekujących na ściągnięcie (polecenie list),
 • ściąga pierwszą (i akurat w tym przypadku ostatnią) z wiadomości (polecenie retr),
 • kasuje wiadomość po jej ściągnięciu (polecenie dele),
 • kończy sesję (polecenie quit).
 • +OK Cubic Circle's v1.31 1998/05/13 POP3 ready <[email protected]>
  user uzytkownik
  +OK uzytkownik selected
  pass Haslo
  +OK Congratulations!
  list
  +OK 1 messages (627 octets)
  1 627
  .
  retr 1
  +OK 627 octets
  Received: by pop3serwer (mbox uzytkownik)
  (with Cubic Circle's cucipop (v1.31 1998/05/13) Mon Nov 1 23:04:26 2004)
  X-From_: [email protected] Mon Nov 01 23:04:07 2004
  Return-path: <[email protected]>
  Envelope-to: [email protected]
  Received: from uzytkownik by pop3serwer.adres.email.com with local (Exim 3.35 #1 (Debian))
      id 1COkHX-0002DO-00
      for <[email protected]>; Mon, 01 Nov 2004 23:04:07 +0100
  To: [email protected]
  Subject: test
  Message-Id: <[email protected]>
  From: Uzytkownik <[email protected]>
  Date: Mon, 01 Nov 2004 23:04:07 +0100
  
  
  
  .
  dele 1
  +OK Message 1 deleted
  quit
  +OK Was it as good for you, as it was for me? (clean as a baby)
  
  
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.TLS (ang. Transport Layer Security) – przyjęte jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), zaprojektowanego pierwotnie przez Netscape Communications. TLS zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.
  Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

  Reklama