• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • POL-34

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Infosystem – międzynarodowe targi branży informatyki i telekomunikacji o ponad 20-letniej tradycji, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Od roku 2004 r. organizowane w formule forum zastosowań informatyki w przemyśle, biznesie i administracji. Od stycznia 2009 targi Infosystem nie są już organizowane.
  Synchronous Digital Hierarchy (SDH), czyli Synchroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych, Jest to technologia sieci transportu informacji, charakteryzująca się tym, że wszystkie urządzenia działające w sieci SDH, pracujące w trybie bezawaryjnym, są zsynchronizowane zarówno do nadrzędnego zegara (PRC) jak i do siebie nawzajem (w odróżnieniu od takich technologii jak, np. ATM).

  POL-34 była szerokopasmową siecią naukową łączącą polskie miejskie sieci komputerowe. Została stworzona aby zapewnić szybką komunikację między jednostkami naukowymi w Polsce.

  Powstanie[ | edytuj kod]

  Impulsem do zbudowania tej infrastruktury był eksperyment zaprezentowany przez ATM S.A. i PCSS podczas targów INFOSYTEM 97 w Poznaniu. W środowisku telekomunikacyjnym SDH 622 Mb/s została zbudowana rozległa sieć ATM 34 Mb/s łącząca Poznań, Gdańsk i Łódź. Łącza te należały do operatora TEL-ENERGO (obecnie Exatel). Za zbudowanie warstwy ATM odpowiadała firma ATM S.A. Operatorem nadzorującym działanie sieci zostało Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

  CzestMAN – miejska sieć komputerowa, utworzona w 1994 roku na mocy porozumienia rektorów czterech uczelni wyższych w Częstochowie – Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza (ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej), Akademii Polonijnej (ówczesnej Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii) i Wyższego Seminarium Duchownego.Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) to instytucja, której zadaniem jest udostępnianie wielkich mocy obliczeniowych środowisku naukowemu z całej Polski. Jest to także instytucja spełniająca funkcję głównego, krajowego centrum udostępniania kilkunastu naukowych baz danych.

  Uczestnicy[ | edytuj kod]

  Pod koniec 2000 roku do sieci były podłączone następujące jednostki:

 • TASK (MAN w Gdańsku)
 • Cyfronet (MAN w Krakowie)
 • LODMAN (MAN w Łodzi)
 • POZMAN (MAN w Poznaniu)
 • RSK Śląsk (Obecnie sieć ŚASK)
 • BIAMAN (MAN w Białymstoku)
 • WCSS (MAN we Wrocławiu)
 • ZielMAN (MAN w Zielonej Górze)
 • OLMAN (MAN w Olsztynie)
 • ICM w Warszawie
 • BYDMAN (MAN w Bydgoszczy)
 • CzestMAN (MAN w Częstochowie)
 • TORMAN (MAN w Toruniu)
 • LubMAN (MAN w Lublinie)
 • RMSK (MAN w Rzeszowie)
 • AMSK (MAN w Szczecinie)
 • NASK
 • Rozwój[ | edytuj kod]

  W trakcie początkowego okresu korzystania z sieci prowadzone były różne eksperymenty z nowymi aplikacjami, które mogły znaleźć zastosowanie w MAN-ach w nowej sytuacji. Od samego początku uczestnicy projektu dążyli do stworzenia własnej infrastruktury, by uniezależnić się od komercyjnych operatorów.

  Miejska sieć komputerowa, MAN (ang. Metropolitan Area Network) – duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN.ATM S.A. – przedsiębiorstwo teleinformatyczne wywodzące się z założonej w 1987 r., firmy TTM Sp. z o.o.produkującej rejestratory lotnicze.

  Z czasem prędkość połączeń wzrosła do 155 Mb/s i sieć uzyskała nazwę POL-34/155. Stale rozbudowywana infrastruktura i połączenia międzynarodowe umożliwiły w marcu 1999 podłączenie sieci POL-34/155 do europejskiej naukowej sieci TEN-155. Już wtedy pojawiły się śmiałe plany rozszerzenia przepustowości polskiej sieci do rzędu kilku Gb/s i pierwsze dyskusje na temat projektu PIONIER. Później przepustowość niektórych połączeń wzrosła do 622 Mb/s i sieć po raz kolejny zmieniła nazwę, tym razem na POL-34/622. Były to ostatnie zwiększenia przepustowości, gdyż od listopada 2001 trwała budowa sieci PIONIER.

  PIONIER – ogólnopolska sieć optyczna, następca sieci POL-34, służąca głównie ośrodkom akademickim do celów naukowych oraz do wytworzenia i testowania pilotowych usług społeczeństwa informacyjnego. Do jej stworzenia powołano konsorcjum PIONIER.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

  W związku z zakończeniem pierwszych etapów jej budowy i zakończeniu testów, 1 stycznia 2004 sieć POL-34/622 zakończyła swoje działanie, a jej rolę przejęła sieć PIONIER.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • PIONIER • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) jest środowiskowym centrum świadczącym usługi informatyczne dla regionu dolnośląskiego. WCSS powstało w 1995 roku i jest zlokalizowane przy Politechnice Wrocławskiej. Do głównych zadań WCSS należy eksploatacja i rozbudowa sieci rozległej Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK), komputerów dużej mocy oraz rozwój sieciowych usług informacyjnych.
  Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa, TASK - rozległa sieć łącząca ośrodki naukowe, oświatowe i administracji publicznej Trójmiasta i Pomorza. TASK spina kilkadziesiąt sieci LAN oraz posiada łącza do głównych operatorów Internetu w Polsce. Z sieci TASK korzysta bezpośrednio lub pośrednio kilkadziesiąt tysięcy osób.
  TORMAN, Akademicko-naukowa sieć komputerowa TORMAN – sieć komputerowa typu MAN, działająca na obszarze Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
  Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH – wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka podległa Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Cyfronet jest najstarszym z pięciu polskich centrów Komputerów Dużej Mocy, obok ICM w Warszawie, PCSS w Poznaniu, WCSS we Wrocławiu i TASK w Gdańsku oraz ustanowioną przez Komitet Badań Naukowych jednostką wiodącą w zakresie eksploatacji i rozbudowy Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie.
  Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN - działająca na obszarze Białegostoku i województwa podlaskiego sieć komputerowa typu MAN. Powstała 20 grudnia 1994 roku w wyniku podpisania porozumienia środowiskowego dotyczącego budowy sieci komputerowej przez władze sześciu wyższych uczelni na terenie Białegostoku i trzech jednostek naukowych na terenie Białowieży:
  LODMAN – miejska sieć komputerowa w Łodzi. Jest to szkieletowa sieć dalekiego zasięgu, łącząca sieci lokalne większości łódzkich uczelni, instytutów naukowych i ważniejszych urzędów, realizująca dostęp do Internetu dla tych instytucji. LODMAN jest także instytucją rejestrującą dla domen lodz.pl, sieradz.pl, plock.pl, zgierz.pl, pabianice.pl, skierniewice.pl, oraz zajmuje się eksploatacją systemu rozproszonej bazy danych Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, która m.in. udostępnia w internecie zasoby katalogowe 10 największych bibliotek naukowych w Łodzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.