• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • PLOS ONE

  Przeczytaj także...
  PubMed – angielskojęzyczna internetowa baza danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National Institutes of Health.Maiacetus (łac. „wieloryb matka”) – rodzaj wczesnego walenia ze środkowego eocenu, żyjącego około 47,5 mln lat temu na terenach dzisiejszego Pakistanu. Wyróżnia się w nim jeden gatunek: M. inuus opisany w roku 2009 na podstawie skamieniałości dwóch osobników – ciężarnej samicy i płodu. Jest to pierwszy opis szkieletu płodu u prawalenia. Główkowe położenie młodego wskazuje na odbywanie się porodu na lądzie.
  Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.

  PLOS ONE (do 2012 „PLoS ONE”) – recenzowane internetowe czasopismo naukowe wydawane przez Public Library of Science na zasadach otwartego dostępu. Publikowane w nim prace dotyczą niemal wszystkich dziedzin nauki. Wszystkie treści umieszczone w „PLOS ONE” publikowane są na wolnej licencji Creative Commons z uznaniem autorstwa (CC-BY). Teksty indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed i MEDLINE.

  Scopus to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Została ona utworzona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect.Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.
  Strona główna PLOS ONE w styczniu 2012; na zdjęciu Paedophryne amauensis

  Kolegium redakcyjne składa się z ponad 3000 edytorów – na łamach czasopisma publikowanych jest średnio około 69% przesłanych tekstów. W celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem od autorów artykułów pobierane są opłaty. Z opłat tych zwolnieni są autorzy związani z instytucjami należącymi do grupy Public Library of Science.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Google Scholar (GS) – darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych zawierającej różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy.

  „PLoS ONE” zostało uruchomione w grudniu 2006 roku, by „rzucić wyzwanie akademickiej obsesji na punkcie statusu czasopisma oraz impact factor”. „PLOS ONE” nie wykorzystuje potencjalnej małej wagi artykułu jako kryterium do jego odrzucenia, sprawdzając jedynie, czy praca spełnia warunki artykułu naukowego, pozostawiając zarejestrowanym użytkownikom serwisu PLoS ONE ocenę znaczenia publikacji. Impact factor czasopisma za rok 2017 wyniósł 2,766. W 2010 roku w „PLOS ONE” opublikowano 6749 artykułów (najwięcej spośród wszystkich recenzowanych czasopism naukowych).

  Indeksowanie (ang. indexing) – proces tworzenia i utrzymywania indeksu umożliwiającego skrócenie czasu dostępu do danych.Copyleft – rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalający na modyfikację pracy i jej dalszą redystrybucję na identycznych warunkach.

  Na łamach „PLOS ONE” od września 2008 roku do maja 2009 opublikowano opisy kilku nowych taksonów (Aerosteon riocoloradensis, Panphagia protos, Maiacetus inuus, Darwinius masillae), jednak jako opublikowane wyłącznie w internecie nie spełniały one zasad Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej, który wymaga, aby opis taksonu ukazał się w formie drukowanej. Warunek ten został spełniony 21 maja 2009.

  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.Wskaźnik cytowań, indeks cytowań, IF (od ang. impact factor) – miernik siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych. W literaturze popularnonaukowej pojawiło się obrazowe tłumaczenie nazwy jako „siła przebicia”.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. PLOS appoints Dr. Joerg Heber Editor-in-Chief of PLOS ONE, The Official PLOS Blog, 16 września 2016 [dostęp 2019-03-13] (ang.).
  2. Open-Access License, PLOS [dostęp 2019-03-13] (ang.).
  3. Publishing Information, PLOS [dostęp 2019-03-13] (ang.).
  4. Jim Giles, Open-access journal will publish first, judge later, „Nature”, 445 (7123), 2007, s. 9, DOI10.1038/445009a (ang.).c?
  5. Catriona J MacCallum, ONE for All: The Next Step for PLoS, „PLoS Biology”, 4 (11), 2006, art. nr e401, DOI10.1371/journal.pbio.0040401, PMID17523266, PMCIDPMC1637059 (ang.).
  6. PLOS ONE w InCites Journal Citation Reports, Thomson Reuters [dostęp 2019-03-13] (ang.).
  7. PLOS, Welcome, Nature. Seriously [dostęp 2019-03-13] (ang.).
  8. PLOS ONE Group, Steps taken to meet the requirements of the ICZN to make new taxonomic names nomenclaturally available, www.plosone.org [dostęp 2019-03-13] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona główna czasopisma
 • Czasopismo w katalogu NLM
 • Czasopismo w bazie PubMed
 • Aerosteon – rodzaj teropoda z rodziny Neovenatoridae żyjącego 84 mln lat temu na terenie współczesnej Argentyny. Szczątki jego przedstawicieli odnaleziono po raz pierwszy w 1996 w prowincji Mendoza. Cechą charakterystyczną dinozaurów należących do tego rodzaju był układ oddechowy bardzo podobny do ptasiego. Jego nazwa oznacza „powietrzna kość” – pochodzi od greckich słów aeros („powietrze”) i osteon („kość”). Obejmuje jeden gatunek – Aerosteon riocoloradensis.PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Public Library of Science (PLoS) – projekt non-profit rozwijania zbioru czasopism naukowych i innej literatury naukowej, dostępnego na licencjach wolnej dokumentacji. W 2006 r. w ramach tego projektu publikowane były następujące czasopisma: PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Computational Biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens i PLoS Clinical Trials.
  Institute of Scientific Information (ISI) zwany popularnie Instytutem Filadelfijskim - to komercyjna instytucja naukowa, będąca częścią Thomson Reuters Corporation, z siedzibą w Filadelfii (USA), która zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem różnego rodzaju naukowych baz danych tworzonych na podstawie ogólnodostępnych danych, takich jak czasopisma naukowe, książki, patenty i wydawnictwa konferencyjne.
  Redaktor – osoba dokonująca redakcji tekstu (książki, artykułów w czasopismach, encyklopediach i na stronach WWW, jak również w programach radiowych i telewizyjnych). Często ma znaczny wpływ na ostateczną postać publikacji – a czasami decyduje też o tym, czy daną publikację odrzucić, czy przyjąć do druku. Najważniejszą pozycję wśród redaktorów zajmuje redaktor naczelny, podejmujący strategiczne decyzje w sprawach danego pisma.
  Panphagia – rodzaj wczesnego dinozaura z grupy zauropodomorfów. Żył w późnym triasie na terenie dzisiejszej Ameryki Południowej. Jego szczątki odnaleziono w karnickich warstwach formacji Ischigualasto w północno-zachodniej Argentynie, w osadach liczących około 228,3 mln lat. Został opisany w 2009 roku przez Ricarda Martíneza i Oscara Alcobera w oparciu o fragment czaszki, kręgi, kości obręczy kończyn górnych i dolnych oraz zęby z kości zębowej (PVSJ 874). Zgodność rozmiarów różnych kości oraz brak dwóch takich samych kości wskazują na fakt, iż pochodzą one od jednego osobnika. Martínez i Alcober wskazują na podobieństwo w rozmiarach szkieletu i proporcjach między Panphagia i eoraptorem, stwierdzają jednak, iż Panphagia była nieco większa, bardziej wydłużona i miała stosunkowo krótsze kończyny przednie. Osobnik, którego kości odkryto mierzył około 130 cm długości.
  Nature – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Ukazuje się jako ilustrowany tygodnik. Zostało założone przez Normana Lockyera. Pierwszy numer ukazał się 4 listopada 1869 roku – poruszone w nim tematy obejmowały m.in. zapylanie kwiatów kwitnących w zimie, spotkanie niemieckich przyrodników i lekarzy w Innsbrucku, stan podróżnika Davida Livingstone’a czy otwarcie Kanału Sueskiego. Aktualnie wydawcą „Nature” jest firma Nature Publishing Group, należąca do brytyjskiego wydawnictwa Macmillan Publishers. Oprócz „Nature” wydaje ona także miesięczniki naukowe, prowadzi serwis internetowy [email protected] oraz serwis rekrutacyjny Nature Jobs.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Paedophryne amauensis – gatunek płaza bezogonowego z rodziny wąskopyskowatych (Microhylidae) występujący na Papui Nowej Gwinei. Został odkryty w sierpniu 2009 i formalnie opisany w styczniu 2012. Mierzący 7,7 mm długości, jest najmniejszym na świecie znanym kręgowcem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.