• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • PIONIER

  Przeczytaj także...
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka. Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.
  Konsorcjum PIONIER to organizacja, której celem jest stworzenie i rozwój polskiej akademickiej sieci komputerowej PIONIER o wysokiej przepustowości, zdolnej do łączenia ośrodków obliczeniowych rozrzuconych po całej Polsce w celu przetwarzania dużych ilości danych oraz udostępnienia ośrodkom akademickim biorącym udział w projekcie szybkiej komunikacji z zagranicznymi sieciami naukowymi i komercyjnymi.
  Schemat sieci PIONIER (2011)
  Schemat sieci PIONIER (2014)

  PIONIER – ogólnopolska sieć światłowodowa, następca sieci POL-34, służąca głównie ośrodkom akademickim do celów naukowych oraz do wytworzenia i testowania pilotowych usług społeczeństwa informacyjnego. Do jej stworzenia powołano konsorcjum Pionier.

  CzestMAN – miejska sieć komputerowa, utworzona w 1994 roku na mocy porozumienia rektorów czterech uczelni wyższych w Częstochowie – Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza (ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej), Akademii Polonijnej (ówczesnej Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii) i Wyższego Seminarium Duchownego.Miejska sieć komputerowa, MAN (ang. Metropolitan Area Network) – duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN.

  Pierwotnie 4000 km światłowodów połączyło 22 większe miejskie sieci komputerowe: Białegostoku, Bielska-Białej, Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Gliwic, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Puław, Radomia, Rzeszowa, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Planowane na rok 2008 wybudowanie kolejnych 1200 km linii optycznych, w celu połączenia własnymi światłowodami wszystkich sieci miejskich i zamknięcia pętli optycznych, zostało osiągnięte 6 września 2010 roku. Zostało wówczas również uzyskane połączenie z siecią naukową obwodu kaliningradzkiego. Wcześniej, 17 grudnia 2010 do PIONIER przyłączono sieć białoruską (BASNET), po wcześniejszym przyłączeniu czeskiej (CESNET), niemieckiej (DFN), słowackiej (SANET) i ukraińskiej (UARNET i URAN). Po odbiorze prac wykończeniowych powyższych odcinków sieć PIONIER liczyła 5738,86 km.

  POL-34 była szerokopasmową siecią naukową łączącą polskie miejskie sieci komputerowe. Została stworzona aby zapewnić szybką komunikację między jednostkami naukowymi w Polsce.ResMAN – bezprzewodowa sieć szerokopasmowa działająca w Rzeszowie. Przed rozszerzeniem granic sieć pokrywała zasięgiem około 60% powierzchni miasta.

  Operatorem sieci PIONIER jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

  Zobacz też[]

 • Konsorcjum PIONIER
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
 • POL-34
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • PIONIER – Polski Internet Optyczny
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) jest środowiskowym centrum świadczącym usługi informatyczne dla regionu dolnośląskiego. WCSS powstało w 1995 roku i jest zlokalizowane przy Politechnice Wrocławskiej. Do głównych zadań WCSS należy eksploatacja i rozbudowa sieci rozległej Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK), komputerów dużej mocy oraz rozwój sieciowych usług informacyjnych.
  TORMAN, Akademicko-naukowa sieć komputerowa TORMAN – sieć komputerowa typu MAN, działająca na obszarze Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.
  Konsorcjum PIONIER to organizacja, której celem jest stworzenie i rozwój polskiej akademickiej sieci komputerowej PIONIER o wysokiej przepustowości, zdolnej do łączenia ośrodków obliczeniowych rozrzuconych po całej Polsce w celu przetwarzania dużych ilości danych oraz udostępnienia ośrodkom akademickim biorącym udział w projekcie szybkiej komunikacji z zagranicznymi sieciami naukowymi i komercyjnymi.
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
  Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH – wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka podległa Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Cyfronet jest najstarszym z pięciu polskich centrów Komputerów Dużej Mocy, obok ICM w Warszawie, PCSS w Poznaniu, WCSS we Wrocławiu i TASK w Gdańsku oraz ustanowioną przez Komitet Badań Naukowych jednostką wiodącą w zakresie eksploatacji i rozbudowy Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie.
  Społeczeństwo informacyjne – terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji).
  Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN - działająca na obszarze Białegostoku i województwa podlaskiego sieć komputerowa typu MAN. Powstała 20 grudnia 1994 roku w wyniku podpisania porozumienia środowiskowego dotyczącego budowy sieci komputerowej przez władze sześciu wyższych uczelni na terenie Białegostoku i trzech jednostek naukowych na terenie Białowieży:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.