• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • PIN

  Przeczytaj także...
  PUK (ang. Personal Unblocking Key) – ośmiocyfrowy kod umożliwiający odblokowanie karty SIM używanej w telefonie komórkowym. PUK jest przechowywany w systemie komputerowym operatora sieci i jest przydzielany do konkretnej karty SIM w momencie wydania jej abonentowi.MasterCard – firma i organizacja członkowska zrzeszająca ponad 25 000 instytucji finansowych wydających karty płatnicze sygnowane marką i logo MasterCard oraz Maestro i Cirrus. Notowana na giełdzie nowojorskiej.
  Karta SIM (ang. Subscriber Identity Module: moduł identyfikacji abonenta) – plastikowa karta elektroniczna wielkości karty kredytowej (85 × 54 mm, Full size), wielkości paznokcia (25 × 15 mm, Mini-sim), mniejsza (15 × 12 mm, Micro-sim) lub najmniejsza (12,3 × 8,8 mm, Nano-sim) z wbudowaną pamięcią i mikroprocesorem.

  PIN (ang. Personal Identification Number) – osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji. Używany jest on najczęściej do:

 • wypłaty gotówki w bankomacie lub dokonania płatności w placówce handlowej/usługowej za pomocą magnetycznej lub mikroprocesorowej karty płatniczej,
 • umożliwienia dostępu do terminalu telefonii komórkowej (GSM, 3G, 4G itd.).
 • Typowy PIN składa się z czterech cyfr z zakresu 0000–9999. Według normy ISO 9564 długość kodu PIN powinna mieścić się między 4 a 12 znakami, jednak jednocześnie nie zaleca użycia kodów dłuższych niż 6 znaków, ze względu na zbyt dużą trudność w ich zapamiętaniu.

  American Express, Amex – przedsiębiorstwo finansowe założone w 1850 roku w Buffalo przez Henry’ego Wellsa, Williama Fargo i Johna Butterfielda. Firma jest znana dzięki swoim kartom płatniczym. Na całym świecie karty zaliczane są do prestiżowych i są szeroko akceptowane. Czarna karta American Express Centurion to jedna z najbardziej ekskluzywnych kart kredytowych na świecie. Jednym z głównych udziałowców American Express jest Warren Buffett. Siedziba firmy znajduje się w Nowym Jorku. Firma ta jest notowana na NYSE.PIN2 (ang. Personal Identification Number 2) – specjalny kod zabezpieczający dostęp do zaawansowanych funkcji telefonu komórkowego przypisany do danej karty SIM. Podobnie jak kod PIN składa się z czterech cyfr (zakres 0000-9999). Podanie jego jest wymagane przy m. in. zerowaniu licznika kosztów połączeń czy uaktywnianiu trybu wybierania ustalonego (FDN).

  Zwykle przyjmuje się, że trzecia błędna próba wprowadzenia kodu PIN przy uwierzytelnianiu powoduje zablokowanie nośnika, uniemożliwiając wykonanie jakiejkolwiek operacji. W przypadku telefonu komórkowego blokowana jest kartę SIM, jednak można ją łatwo odblokować poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu PUK. Jeśli jednak kod PUK zostanie wprowadzony dziesięć razy błędnie, karta SIM zostaje trwale zablokowana (unieważniona).

  Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Spotykane są niepoprawne warianty: autentykacja, autentyfikacja.Terminal POS (ang. point of sale - punkt handlowy) – urządzenie instalowane w punktach handlowo-usługowych. Używane do kontaktu z bankiem za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego (acquirer) w sytuacji, gdy klient za nabywany towar lub usługę płaci kartą płatniczą w celu rozliczenia transakcji. W Polsce działa sześć spółek uwierzytelniających płatności kartami. Są to: Bank Pekao S.A., Elavon, eService, Polbank, First Data Polcard, SIX Payment Services..

  Przy transakcjach kartami płatniczymi „podpisanie” transakcji PIN-em jest traktowane przez instytucje finansowe na równi z podpisem własnoręcznym. Wbrew powszechnemu mniemaniu, PIN nie jest zapisany nigdzie na karcie z paskiem magnetycznym, lecz może być zapisany na karcie mikroprocesorowej. W takim przypadku sam chip weryfikuje czy podany kod jest prawidłowy – jest to tzw. offline PIN verification. Ta opcja jest stosowana w sytuacjach, gdy w danej chwili nie można bezpośrednio sprawdzić prawidłowości PIN-u, czyli terminal POS nie może połączyć się z serwerem banku, który wydał kartę. Taka sytuacja ma miejsce np. przy płatnościach kartą w samolocie.

  Telefonia komórkowa czwartej generacji (4G) - standard telefonii komórkowej, następca 3G. Polega na przesyłaniu dźwięku i danych za pomocą komutacji pakietów opartej na IP. Posiada uproszczoną architekturę sieci szkieletowej oraz polepszoną przepływność w sieci radiowej w stosunku do poprzednich standardów.Visa – marka kart płatniczych należąca do Visa Inc., spółki giełdowej notowanej na giełdzie nowojorskiej jako NYSE: V z siedzibą w Foster City w USA.

  Przy podawaniu PIN-u obecnie wprowadzone regulacje nakazują operatorom korzystanie z bezpiecznego i certyfikowanego środowiska, jakim są klawiatury szyfrujące (PIN pad) bankomatów i niektórych terminali płatniczych. Sieci kart płatniczych, takie jak Visa i American Express, dopuszczają jednak używanie przy transakcjach, zamiast PIN-u, tradycyjnego podpisu. Mimo tego, w przypadku niektórych kart, jak np. Maestro (MasterCard), uwierzytelnianie transakcji PIN-em jest obligatoryjne.

  GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.Bankomat – automatyczne urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za pomocą magnetycznej lub inteligentnej (mikroprocesorowej, chipowej) karty płatniczej. Obecnie bankomaty służą także do drukowania potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie konta, przyjmowania wpłat na konto itp. operacji.

  Zobacz też[]

 • kod PIN2, PUK, PUK2 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Telefonia komórkowa - infrastruktura telekomunikacyjna (oraz procesy związane z jej budową i eksploatacją), umożliwiająca abonentom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek (ang. cells), obszarów kontrolowanych przez poszczególne anteny stacji bazowych. Charakterystyczną cechą tego typu telefonii jest zapewnienie użytkownikowi mobilności, może on zestawiać połączenia (oraz połączenia mogą być zostawione do niego) na terenie pokrytym zasięgiem radiowym związanym ze wszystkimi stacjami bazowymi w danej sieci.
  Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) – telefoniczna sieć cyfrowa telefonii komórkowej bazująca na rozwiniętych w stosunku do 2.5G standardach i trzeciej generacji rodziny standardów IMT-2000. Dzięki poszerzonej pojemności sieci umożliwia ona wprowadzenie dodatkowych usług wykorzystujących transmisję wideo oraz transmisję pakietową (komutacje pakietów).
  PUK2 (ang. Personal Unblocking Key 2) – ośmiocyfrowy kod służący do odblokowania kodu PIN2. Jest przypisany do danej karty SIM i przechowywany w bazie danych operatora sieci od chwili wydania jej abonentowi. Dzięki niemu można ustalić nowy kod PIN2 chroniący dostęp do zaawansowanych funkcji telefonu komórkowego, np. wybierania ustalonego (FDN).
  Karta płatnicza, karta bankowa – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez bank lub instytucję finansową, stanowiący jedno z narzędzi zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym.
  PIN Pad - urządzenie przeznaczone do sprawdzenia poprawności kodu PIN. Posiada specyficzne zabezpieczenia. Jest to klawiatura, która jednocześnie ma funkcje związane z szyfrowaniem kodu PIN i eliminacją przekazywania go dalej w formie niezaszyfrowanej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.