• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • PAU  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Unia Akademicka (fr. Union Académique Internationale; ang. International Academic Union) – stowarzyszenie narodowych akademii naukowych z różnych krajów świata. Organizacja powstała w 1919 roku z inicjatywy Académie des inscriptions et belles-lettres i ma na celu nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy jej członkami, którymi są akademii. Zadaniem tej współpracy jest prowadzenie zbiorowych badań w zakresie nauk humanistycznych, filologii, archeologii, historii i politologii.Józef Skąpski (ur. 15 czerwca 1921 w Sance, zm. 1 maja 1998 w Krakowie) – polski prawnik, cywilista, profesor nauk prawnych, adwokat. Był synem adwokata Józefa Skąpskiego seniora.

  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Prezesi PAU
 • 1.2 Sekretarze generalni PAU
 • 1.3 Członkowie honorowi PAU
 • 2 Struktura PAU
 • 2.1 Biuro PAU
 • 2.2 Wydział I Filologiczny
 • 2.3 Wydział II Historyczno-Filozoficzny
 • 2.4 Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
 • 2.5 Wydział IV Przyrodniczy
 • 2.6 Wydział V Lekarski
 • 2.7 Wydział VI Twórczości Artystycznej
 • 2.8 Komisje Międzywydziałowe PAU o Charakterze Interdyscyplinarnym
 • 3 Współczesna działalność
 • 3.1 Seminarium PAU
 • 3.2 Kawiarnia Naukowa
 • 3.3 Tygodnik "PAUza Akademicka"
 • 3.4 Młodzi uczeni i adepci nauki
 • 3.5 Biblioteka Naukowa PAU i PAN
 • 3.6 Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
 • 3.7 Biblioteka Polska w Paryżu
 • 3.8 Polski słownik biograficzny
 • 3.9 Stypendia Naukowe
 • 3.10 Współpraca zagraniczna
 • 3.11 Nagrody
 • 4 Przypisy
 • 5 Linki zewnętrzne
 • Ryżanówka – miejscowość na Ukrainie, położona 150 km na południe od Kijowa i 18 km na zachód od Zwinogródka (stolicy obwodu). Miejsce usytuowania licznych kurhanów scytyjskich, z których najsłynniejszym jest tzw. Wielki Kurhan Ryżanowski, znajdujący się ok. 6 km na południe od miejscowości.Węgierska Akademia Nauk (WAN) węg: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) – jej inicjatorem i założycielem był hrabia István Széchenyi, który w roku 1825 na założenie towarzystwa naukowego przeznaczył roczny dochód swoich dóbr. Za jego przykładem poszli liczni inni węgierscy arystokraci i posłowie. Celem towarzystwa było krzewienie nauki, kultury i sztuki w języku węgierskim. Obecna nazwa (Węgierska Akademia Nauk) pochodzi z 1845, a neorenesansowy gmach obecnej siedziby głównej z 1865 roku. Jednym z priorytetowych celów wydziału lingwistycznego akademii jest regulowanie języka węgierskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Henryk Józef Muszyński (ur. 20 marca 1933 w Kościerzynie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy chełmiński w latach 1985–1987, biskup diecezjalny włocławski w latach 1987–1992, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1992–2010, prymas Polski w latach 2009–2010, od 2010 arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej.
  Jan Nowak-Jeziorański, właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański pseud. „Janek”, „Jan Zych” (ur. 2 października 1914 w Berlinie, zm. 20 stycznia 2005 w Warszawie) – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 29/31, w tzw. kamienicy książąt mazowieckich. Instytut powstał w roku 1953 jako placówka PAN i jego twórcą oraz pierwszym dyrektorem był historyk średniowiecza prof. dr Tadeusz Manteuffel.
  Władysław Łuszczkiewicz (ur. 3 września 1828 w Krakowie, zm. 23 maja 1900 w Krakowie) – polski malarz, pedagog, historyk sztuki, muzeolog i konserwator zabytków.
  Berlińsko-Brandenburska Akademia Nauk (dawniej: Pruska Akademia Nauk, niem. Preußische Akademie der Wissenschaften) – akademia założona w Berlinie 11 lipca 1700.
  Adam Bielański (herbu Lewart; ur. 14 grudnia 1912 w Krakowie) – polski chemik, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny PAU, przewodniczący honorowy Komitetu Chemii PAN. Od roku 1983 pracuje w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, gdzie jest kierownikiem grupy badawczej "Chemiczne i katalityczne własności stałych heteropolikwasów".
  Marek Stanisław Nawara (ur. 18 kwietnia 1956 w Krakowie, zm. 25 maja 2011 w Batowicach) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji, marszałek województwa małopolskiego w latach 1998–2002 i ponownie od 2006 do 2010.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.