• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • PAN  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Janusz Groszkowski (ur. 21 marca 1898 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, inżynier, prezes Polskiej Akademii Nauk, polityk, poseł na Sejm, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i zastępca przewodniczącego Rady Państwa.Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Paryżu, franc. Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris – instytucja naukowa istniejąca od 1893.
  Dom Pracy Twórczej PAN w Świnoujściu

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Akademia realizuje swoje cele w ramach korporacji uczonych oraz poprzez sieć instytutów i jednostek naukowych, prowadzących badania na możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Witold Rużyłło (ur. 3 marca 1939) – polski lekarz, kardiolog, profesor nauk medycznych, pionier kardiologii inwazyjnej w Polsce.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:

  Historia PAN[ | edytuj kod]

  Utworzenie Polskiej Akademii Nauk było związane z postanowieniami, które zapadły na I Kongresie Nauki Polskiej w roku 1951 i połączone było z likwidacją Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Stworzenie tego rodzaju instytucji miało ułatwić władzom politycznym kontakt ze środowiskiem naukowym oraz zapewniać sobie jego wsparcie, przy jednoczesnej kontroli tego środowiska. Miało ponadto ułatwić finansowanie badań naukowych i koncentrowanie ich wokół problemów uznanych za najważniejsze dla państwa, w czym istotną rolę odgrywały zmiany zachodzące w organizacji nauki w krajach zachodnich w związku z powojenną rewolucją naukowo-techniczną. Polska Akademia Nauk została powołana ustawą o PAN z 30 października 1951 roku. Początkowo była tylko korporacją uczonych, jednak w 1960 roku została przekształcona w rządową instytucję centralną, sprawującą ogólną pieczę nad nauką w Polsce i zarządzającą siecią instytutów. W 1990 roku PAN straciła status instytucji rządowej, stając się ponownie zarówno korporacją uczonych, jak i siecią instytutów.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

  Struktura Polskiej Akademii Nauk[ | edytuj kod]

  Polska Akademia Nauk jako korporacja uczonych i jako sieć instytutów naukowych zorganizowana jest w strukturę:

 • wydziałów grupujących poszczególne dyscypliny nauki
 • oddziałów regionalnych (główna siedziba PAN mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie)
 • komitetów naukowych, problemowych i narodowych – powiązanych tematycznie z wydziałami
 • sieć jednostek naukowych – działających w ramach wydziałów, pozawydziałowych i pomocniczych
 • instytutów międzynarodowych oraz stacji naukowych za granicą
 • kancelarii PAN oraz innych jednostek organizacyjnych.
 • Organy naczelne PAN[ | edytuj kod]

  Organami naczelnymi Akademii są kolegialnie Zgromadzenie Ogólne i Prezydium Akademii oraz jednoosobowo Prezes oraz Kanclerz.

  Andrzej Bogusław Legocki (ur. 21 października 1939 w Rychwale) – polski naukowiec, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, w latach 2003–2006 prezes Polskiej Akademii Nauk; kolekcjoner sztuki.Bruksela (fr. Bruxelles, nid. Brussel, niem. Brüssel) – miasto i stolica Belgii oraz Unii Europejskiej, położone w środkowej części kraju nad rzeką Senne.

  Najwyższym organem Akademii jest jej Zgromadzenie Ogólne, które tworzą wszyscy członkowie krajowi (członkowie rzeczywiści i członkowie korespondenci). Zgromadzenie Ogólne wyznacza główne kierunki działań Akademii oraz sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności. Zgromadzenie Ogólne decyduje między innymi o przyjmowaniu nowych członków. Uchwały Zgromadzenia są wiążące dla innych organów Akademii. Sesje Zgromadzenia Ogólnego odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

  Włodzimierz Trzebiatowski (ur. 25 lutego 1906 w Grodzisku Wielkopolskim, zm. 13 listopada 1982) – polski chemik, profesor uniwersytetów we Lwowie, a następnie Wrocławiu, autor szeregu prac monograficznych oraz podręczników, w tym obszernego, wielokrotnie wznawianego i uzupełnianego podręcznika akademickiego do chemii nieorganicznej, zwanego potocznie Chemią Trzebiatowskiego.Aleksander Welfe (ur. 5 sierpnia 1960 roku w Łodzi) − polski ekonometryk, makroekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w metodach analizy szeregów czasowych i makromodelowaniu.

  Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczy Prezes Akademii. Jest on wybierany spośród członków Akademii przez Zgromadzenie Ogólne na czteroletnie kadencje (nie więcej niż dwie). Zgromadzenie Ogólne wybiera również wiceprezesów, w liczbie od trzech do pięciu, których kandydatury zgłasza Prezes.

  Prezydium Akademii stanowią: Prezes, Wiceprezesi, przedstawiciele Wydziałów, prezesi Oddziałów regionalnych, przewodniczący rad kuratorów działających w ramach Wydziałów, przedstawiciel dyrektorów Jednostek naukowych oraz Kanclerz.

  Bartosz Karaszewski (ur. 1977 w Grudziądzu) – polski neurolog, dr hab. nauk medycznych, profesor i kierownik Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jakub Fichna – polski farmaceuta i biochemik, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalizuje się w chemii biomolekularnej i gastroenterologii, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  Władze PAN[ | edytuj kod]

  Skład Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019–2022:

 • Prezes: prof. Jerzy Duszyński (ponownie w kadencji 2019–2022)
 • Wiceprezesi: prof. Stanisław Czuczwar, prof. Stanisław Filipowicz, prof. Paweł Rowiński, prof. Roman Słowiński, prof. Romuald Zabielski
 • Kanclerz: mgr inż. Tadeusz Latała
 • Przedstawiciele (dziekani) wydziałów: prof. Andrzej Buko, prof. Katarzyna Turnau, prof. Roman Micnas, prof. Antoni Rogalski, prof. Witold Rużyłło
 • Przedstawiciele oddziałów regionalnych: prof. Grzegorz Węgrzyn (Gdańsk), prof. Andrzej Więcek (Katowice), prof. Andrzej Jajszczyk (Kraków), vacat (Lublin), prof. Aleksander Welfe (Łódź), prof. Mariusz Piskuła (Olsztyn-Białystok), prof. Marek Świtoński (Poznań), prof. Lechosław Latos-Grażyński (Wrocław)
 • Przewodniczący rad kuratorów:
 • Przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN
 • Byli prezesi PAN[ | edytuj kod]

  1. Jan Bohdan Dembowski (1952–1956)
  2. Tadeusz Kotarbiński (1957–1962)
  3. Janusz Groszkowski (1962–1971)
  4. Włodzimierz Trzebiatowski (1971–1977)
  5. Witold Nowacki (1977–1980)
  6. Aleksander Gieysztor (1980–1983)
  7. Jan Karol Kostrzewski (1984–1990)
  8. Aleksander Gieysztor (1990–1992)
  9. Leszek Kuźnicki (1993–1998)
  10. Mirosław Mossakowski (1999–2001)
  11. p.o. prezesa Jerzy Kołodziejczak (2002–2003)
  12. Andrzej Legocki (2003–2006)
  13. Michał Kleiber (2007–2014)
  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.Aleksander Gieysztor ps. „Borodzicz”, „Lissowski”, „Olicki”, „Walda” (ur. 17 lipca 1916 w Moskwie, zm. 9 lutego 1999 w Warszawie) – polski historyk mediewista. Kawaler Orderu Orła Białego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Centrum Badań Historycznych w Berlinie (niem. Zentrum für Historische Forschung Berlin) – pierwsza placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk za granicą. Działa od 11 października 2006. Mieści się przy Majakowskiring 47 w dzielnicy Pankow, w dawnym w osiedlu rządowym NRD. Centrum zajmuje się badaniem historycznych i współczesnych aspektów stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim, z naciskiem na historię w jej powiązaniu z innymi naukami humanistycznymi.
  Kolegium Artes Liberales – jednostka naukowo-dydaktyczna, będąca częścią Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząca unikatowe w skali Polski studia na kierunku artes liberales (pierwszego i drugiego stopnia). KAL odwołuje się do starożytnej i średniowiecznej tradycji sztuk wyzwolonych i korzysta z wzorców amerykańskich colleges of liberal arts and sciences.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Cyryl Lechosław Latos-Grażyński (ur. 7 kwietnia 1951 w Szczecinie) – polski naukowiec, profesor nauk chemicznych, wykładowca akademicki.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Jerzy Duszyński (ur. 6 marca 1949 w Warszawie) – polski biochemik, profesor nauk biologicznych, w latach 2008–2009 wiceminister nauki, dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, a od 2015 prezes PAN.
  Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Moskwie (ros. Польская академия наук – Научный центр в Москве) – instytucja naukowa istniejąca od 1995.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.