• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • P2P

  Przeczytaj także...
  Fenyloaceton (fenylopropanon, P2P, benzylometyloketon, BMK) – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów. Fenyloaceton jest półproduktem w syntezie amfetaminy.P2P (ang.) Peer-to-Peer – model komunikacji w sieci komputerowej, zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia, w odróżnieniu od architektury klient-serwer.
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
 • Peer-to-peer – model komunikacji w sieci komputerowej
 • P2P – Fenyloaceton, organiczny związek chemiczny z grupy ketonów
 • p2p – person-to-person – płatności e-mailowe
 • Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj. grupę karbonylową (C=O) połączoną z dwoma atomami węgla. Proste ketony, będące monokarbonylowymi pochodnymi alkanów, noszą nazwę alkanonów i mają wzór ogólny CnH2n+2CO. Pokrewne związki, w których przy grupie karbonylowej znajduje się jeden lub dwa atomy wodoru, to aldehydy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Płatności P2P (płatności e-mailowe) – usługa, która wyewoluowała z internetowych aukcji; jej konstrukcja jest podobna do wirtualnego portfela i polega na stworzeniu konta pośredniczącego w transferze środków między stronami. Płatności te są dostępne (oprócz aukcji internetowych) dzięki specjalnie do tego skonstruowanym portalom (np. PayPal). Ten rodzaj płatności charakteryzuje niski koszt transferu środków (niektóre serwisy całkowicie rezygnują z pobierania prowizji, zarabiając na obrocie zgromadzonymi przez klientów środkami). Aby móc dokonać takiej płatności nie potrzeba ani rachunku bankowego, ani karty płatniczej, wystarczy adres e-mail.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.