• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pływak szerokobrzeżek

  Przeczytaj także...
  Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.
  Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.

  Pływak szerokobrzeżek (Dytiscus latissimus) – gatunek dużego chrząszcza wodnego z rodziny pływakowatych.

  Wygląd[edytuj kod]

  Pływak szerokobrzeżek to jeden z największych europejskich chrząszczy wodnych. Osiąga 40 mm długości. Gatunek ten łatwo rozpoznać. Jego pancerz jest czarny z pomarańczowawym obrzeżeniem. Jak jego nazwa wskazuje ma szerokie pokrywy skrzydeł, co odróżnia go od pływaka żółtobrzeżka. Ma opływowy kształt ciała i długie tylne odnóża. Bardzo szybko pływa. Samca łatwo rozpoznać po gładkich pokrywach skrzydeł i przyssawkach na przednich odnóżach. Samice nie mają przyssawek ale posiadają "rowkowate" pokrywy skrzydeł.

  Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.

  Występowanie i biotop[edytuj kod]

  Gatunek występuje w Europie, głównie środkowej i północnej. Jest bardzo rzadki. Zamieszkuje duże i czyste zbiorniki wodne takie jak jeziora, stawy rybne, rozlewiska rzek.

  Pożywienie[edytuj kod]

  Jak wszystkie pływakowate pływak szerokobrzeżek jest drapieżnikiem, poluje na owady wodne, skorupiaki, mięczaki, narybek, słabe ryby, kijanki i małe żabki.

  Rozmnażanie[edytuj kod]

  Gatunek ten rozmnaża się podobnie jak inne pływaki. Po kopulacji z samcem samica składa jaja do tkanek roślin wodnych. Jaja przez mniej więcej tydzień przebywają w roślinach. Później wylęgają się małe larwy. Rosną i zmieniają wygląd. Dojrzałe larwy osiągają nawet 8 cm długości i posiadają duże żuwaczki. Ofiary rozpuszczają sokami trawiennymi. Larwy oddychają wystawiając odwłok na powierzchnię wody. Po około 4–6 miesiącach, duża larwa wychodzi na brzeg zbiornika i zakopuje się w ziemi, by następnie przepoczwarzyć się. Dorosły osobnik wyłania się z ziemi po kilku dniach.

  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.Narybek, zarybek – młode, małe ryby (do ukończenia pierwszego roku życia), które po zużyciu zawartości woreczka żółtkowego rozpoczęły samodzielne zdobywanie pokarmu. W rozwoju narybku wyróżniane są dwa stadia: letnie (lipcówka) i wiosenne. W pierwszym stadium – od ukończenia stadium larwalnego do połowy pierwszego sezonu wegetacyjnego – narybek ma całkiem inny wygląd niż dorosłe ryby. Nie można rozróżnić płci u tak młodych ryb. W drugim stadium ryby stają się w pełni ukształtowane.

  Ochrona i zasięg występowania w Polsce[edytuj kod]

  Zagrożenia dla gatunku[edytuj kod]

  Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest zanieczyszczanie czystych wód w których on występuje. Jest bardzo rzadki i wymierający, ściśle chroniony.

  Ochrona[edytuj kod]

  Gatunek w Polsce znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi zwierząt z kategorią VU.

  Zasięg występowania[edytuj kod]

  W Polsce gatunek ten występuje na nizinach, nie spotykany w górach. Spotykany był w zachodnich Sudetach, na Mazurach, w Pomorzu, Wielkopolsce, Puszczy Białowieskiej, Mazowszu, Górnym i Dolnym Śląsku, Wzgórzach Trzebnickich i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Może występować w całej Polsce, oprócz gór.

  Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Populacja[edytuj kod]

  Populacja jest trudna do oznaczenia, jest to bardzo rzadki chrząszcz, bliski wymarcia.

  Przypisy

  1. Dytiscus latissimus, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Dytiscus latissimus. Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych (IUCN Red List of Threatened Species) (ang.).
  3. Dz.U. 2014 poz. 1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. [dostęp 2014-10-08].
  Pływak żółtobrzeżek (Dytiscus marginalis) – duży, drapieżny gatunek chrząszcza przystosowany do życia w środowisku wodnym. Larwy osiągają rozmiar do 7 cm, postać dorosła do 3,5 cm. Spośród ponad 150 gatunków chrząszczy wodnych występujących w Polsce, jedynymi osiągającymi większe rozmiary osobnikami dorosłymi jest kałużnica czarnozielona i pływak szerokobrzeżek .Wzgórza Trzebnickie (318.44; potocznie Kocie Góry od niemieckiego: Katzengebirge) - to środkowa część wału Trzebnickiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
  Kijanka – postać larwalna płazów. Po pewnym czasie przekształca się w dorosłego płaza, jednak przed całkowitym przeobrażeniem fizycznym, prezentuje wiele cech typowych dla ryb – prowadzi wodny tryb życia, porusza się, odżywia i wygląda podobnie do ryby, oddycha skrzelami, ma ogon pionowo otoczony płetwą, stanowiący główną siłę napędową. Po wylęgu są one zaopatrzone w specjalne narządy, które służą im do przymocowywania się do różnych przedmiotów, co ma je zabezpieczyć przed upadkiem na dno. U płazów ogoniastych jest to narząd balansyjny zwany narządem Rusconiego, a u płazów bezogonowych jest to podkowiasta przylga.
  Mazury (dawn. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.
  Sudety (332) – łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i północnych Czech, stosunkowo niewielki skrawek znajduje się w Niemczech; najwyższy szczyt Śnieżka, 1602 m n.p.m.; są najwyższą częścią Masywu Czeskiego oraz najwyższymi górami Czech. Ciągną się od Doliny Łaby po Bramę Morawską. Od północnego wschodu obcięte są wyraźnym uskokiem – uskokiem sudeckim brzeżnym od Przedgórza Sudeckiego. Północna granica z Niziną Śląsko-Łużycką na linii Złotoryja – Bolesławiec – Zgorzelec jest umowna. Również południowa granica na obszarze Czech i Moraw jest dość zawikłana.
  Drapieżnictwo – sposób odżywiania się organizmów, polegający na wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia i w odróżnieniu od pasożytnictwa prowadzący do śmierci ofiary. Jest jedną z form oddziaływań antagonistycznych, korzystną dla drapieżnika, a niekorzystną dla ofiary; może mieć charakter międzygatunkowy lub wewnątrzgatunkowy (kanibalizm).
  Dolny Śląsk (niem. Niederschlesien, śl-niem. Niederschläsing, czes. Dolní Slezsko, śl. Dolny Ślůnsk, łac. Silesia Inferior) – część historycznej krainy Śląska, położona w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą oraz w północnej części Czech.
  Chrząszcze, tęgopokrywe (Coleoptera) – jeden z najliczniejszych rzędów owadów (Insecta). Obejmuje 400–450 tys. znanych nauce gatunków. W Polsce stwierdzono około 6200 gatunków. Szacuje się, że liczba nieopisanych gatunków może sięgać kilku milionów. Chrząszcze to zwierzęta kosmopolityczne, zamieszkujące najrozmaitsze środowiska i strefy klimatyczne. Mogą być roślinożerne, drapieżne, padlinożerne, wszystkożerne, mogą zamieszkiwać zarówno ląd jak i wody słodkie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.093 sek.