• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Płyta fotograficzna

  Przeczytaj także...
  Antoine Henri Becquerel (ur. 15 grudnia 1852 w Paryżu, zm. 25 sierpnia 1908 w Croisic) – francuski chemik i fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1903 za odkrycie promieniotwórczości.Detekcja promieniowania jądrowego – metody i przyrządy do detekcji promieniowania jądrowego i innych rodzajów promieniowania jonizującego, jak promieniowanie X, γ, neutrony, protony itp. W detektorach wykorzystujących oddziaływanie danego rodzaju promieniowania z materią.
  Promieniowanie jądrowe – emisja cząstek lub promieniowania elektromagnetycznego (promieniowanie gamma) przez jądra atomów. Promieniowanie zachodzi podczas przemiany promieniotwórczej lub w wyniku przejścia wzbudzonego jądra do stanu o niższej energii. Rodzaj wysyłanego promieniowania oraz jego energia zależy od rodzaju przemiany jądrowej.
  Zeskanowany negatyw płyty fotograficznej
  Nadruk na opakowaniu płyt fotograficznych AGFA z 1880 roku

  Płyta fotograficzna – w fotografii, płyta szklana z naniesioną emulsją światłoczułą, rodzaj kliszy, poprzednik błony fotograficznej.

  Istnieje grupa detektorów działających na zasadzie chemicznych zmian wywołanych promieniowaniem. Historycznie był to pierwszy użyty detektor promieniowania jądrowego, gdyż Henri Becquerel zauważył właśnie na płycie fotograficznej skutki takiego promieniowania.

  Do dzisiejszego dnia znajduje ona wiele ważnych zastosowań, szczególnie gdy zamiarem jest zsumowanie efektów promieniowania emitowanego przez długi czas lub sporządzenie realnego obrazu, jak np. przy fotografii rentgenowskiej.

  Emulsja światłoczuła – zwykle zawiesina drobnokrystalicznych światłoczułych soli srebra - halogenków - w żelatynie.Błona fotograficzna, film fotograficzny lub tylko film (potocznie: taśma filmowa, klisza) – jeden z podstawowych rodzajów materiałów światłoczułych. Błona fotograficzna jest materiałem płaskim, przezroczystym i elastycznym.

  Zobacz też[]

 • detekcja promieniowania jądrowego
 • materiał światłoczuły
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Materiał światłoczuły – ogólne pojęcie oznaczające wszystkie wyroby wykazujące wrażliwość na światło, które są wykorzystywane w różnorodnych procesach fotograficznych. Należą do nich zarówno materiały wrażliwe na światło widzialne, jak również na bliską podczerwień i ultrafiolet.
  Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne – fotografia otworkowa, rayografia.
  Zdjęcie rentgenowskie - jedno z podstawowych badań diagnostycznych w medycynie polegające na rejestracji obrazu powstającego podczas przenikania wiązką promieniowania rentgenowskiego organów badanego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.