• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Płoniawy-Bramura - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Sypniewo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  Gmina Jednorożec – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Płoniawy-Bramura (daw. gmina Płoniawy) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa ostrołęckiego.

  Siedziba gminy to Płoniawy-Bramura.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5923 osoby.

  Gmina Czerwonka (dawn. gmina Perzanowo) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Gmina Przasnysz (dawn. gmina Karwacz) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Wójtowie (od 1990)[]

 • I - II kadencja (1990–1998) – Kazimierz Adam Białobrzeski
 • III - V kadencja (1998–2010) – Wojciech Gąsiewski
 • VI - VII kadencja (2010–2018) – Włodzimierz Załęski
 • Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Płoniawy-Bramura ma obszar 134,96 km², w tym:

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Powiat makowski - powiat w Polsce, w północnej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Maków Mazowiecki.
 • użytki rolne: 69%
 • użytki leśne: 24%
 • Gmina stanowi 12,68% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Płoniawy-Bramura w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Ploniawy Bramura.png

  Sąsiednie gminy[]

  Gmina Płoniawy-Bramura w powiecie makowskim

  Czerwonka, Jednorożec, Karniewo, Krasne, Krasnosielc, Przasnysz, Sypniewo

  Przypisy

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Krasne (dawn. gmina Zalesie) –gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Płoniawy-Bramura – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura.
  Gmina Karniewo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.
  Województwo ostrołęckie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w połnocno- wschodniej Polsce. Sąsiadowało z województwami: ciechanowskim od zachodu, siedleckim od południa, olsztyńskim od północy, suwalskim od północy, łomżyńskim od wschodu oraz ze stołecznym warszawskim . W nowym podziale administracyjnym, od 1999 r. ziemie dawnego województwa znalazły się w województwie mazowieckim oraz w warmińsko - mazurskim (Gmina Rozogi) .
  Gmina Krasnosielc (do 1868 gmina Sielc II, 1868-70 gmina Biełosielc) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.