• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Płocińska Mielizna

  Przeczytaj także...
  Mielizna – piaszczyste lub żwirowe płytkie miejsce w rzece lub obszarach szelfowych morza. Przyczyną jej powstania jest osadzanie materiału przenoszonego przez wodę przy miejscowym zmniejszeniu szybkości jej płynięcia. W morzach występuje w miejscach dochodzenia wzniesienia szelfu blisko powierzchni morza.Zalew Szczeciński (niem. Stettiner Haff, Oderhaff, Pommersches Haff) – zalew, laguna przybrzeżna, zatoka Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Akwen obejmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km², na terytorium Polski i Niemiec. Uchodzi do niego rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego.
  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
  Północna część zalewu i wyspa Wolin

  Płocińska Mieliznamielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północno-wschodniej części, przy wyspie Wolin. Mielizna znajduje się między północną częścią półwyspu Rów, a wsią Sułomino. Nad Płocińską Mielizną leży wieś Płocin.

  Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).Wolin (niem. Wollin) – przybrzeżna wyspa należąca do Polski (powiat kamieński oraz Świnoujście), stanowiąca południowy brzeg Zatoki Pomorskiej. Od stałego lądu oddzielona jest cieśniną Dziwną, Zalewem Kamieńskim i Zalewem Szczecińskim, a od wyspy Uznam – Świną. Powierzchnia wyspy wynosi ok. 265 km².

  Wody Płocińskiej Mielizny są głębsze niż na Wolińskiej Mieliźnie, która znajduje się bardziej na zachód.

  Nazwę Płocińska Mielizna wprowadzono urzędowo rozporządzeniem w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Mittel Tief.

  Przypisy

  1. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 83-239-9607-5.
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 lutego 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości (M.P. z 1949 r. Nr 17, poz. 225, s. 6)


  Rów – półwysep stanowiący część wyspy Wolin, pomiędzy Zalewem Szczecińskim a cieśniną Głęboki Nurt. Obejmuje płaski obszar zbudowany z osadów organogenicznych i mineralnych. Półwysep zajmują łąki i pastwiska. Stanowi mikroregion obszaru Uznam i Wolin. Ma 3 km długości i 1 km szerokości. Stanowi najbardziej wysuniętą na południe część wyspy. Przy północno-zachodniej części półwyspu znajduje się zatoka Boleń. Na południe od półwyspu rozciąga się Zatoka Skoszewska.Sułomino (niem. Soldemin) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Wolin.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Płocin (do 1945 niem. Plötzin) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie WolinWolińska Mielizna – mielizna Zalewu Szczecińskiego w jego północno-wschodniej części. Mielizna znajduje się w północnej części zalewu, która ma najbardziej zróżnicowane dno. Wolińska Mielizna ma od 1 do 2,5 km szerokości. Płycizna odchodzi od południowego brzegu środkowej części wyspy Wolin i przebiega łukiem w kierunku Pomorskiej Mielizny na południu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama