• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Płatnik - program

  Przeczytaj także...
  Transmisja – proces przesyłania dowolnej wiadomości lub ogólnie danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem) zapisanej określonym, zrozumiałym dla obu stron kodem i po określonej drodze. Do transmisji mogą być wykorzystane media transmisyjne przewodowe lub bezprzewodowe.Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
  Płatnik składek – w prawie ubezpieczeń społecznych jednostki organizacyjne bądź też osoby zobligowane z jakiegokolwiek tytułu do obliczenia należnych składek, pobrania ich oraz przekazania tych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Płatnikprogram komputerowy, tworzony przez Asseco Poland SA, umożliwiający wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w formie elektronicznej przez osoby i firmy, na których ciąży taki obowiązek. Program jest bezpłatny, działa jednak wyłącznie pod systemem MS Windows.

  Karta graficzna – karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.Media cyfrowe to dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane przy użyciu urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym.

  Płatnik posiada m.in. funkcję: przygotowywania dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich weryfikacji, a także wydruku dokumentów. Po uzyskaniu certyfikatu klucza publicznego istnieje możliwość przekazywania w formie elektronicznej do ZUS dokumentów drogą teletransmisji lub na nośnikach (płytach CD). Oprócz tego Płatnik zapewnia import danych z systemu kadrowo-płacowego, utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych, drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty, przygotowywanie przelewów bankowych w formie pliku tekstowego.

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Asseco Poland SA – przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Rzeszowie, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, od 25 marca 2008 w ramach indeksu WIG20. Jednostka dominująca międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco.

  Od 1999 roku rozwijana jest również bezpłatna i wolna alternatywa dla Płatnika w postaci programu Janosik, która nie osiągnęła jednak stadium produkcyjnego. Program pracuje na systemie Microsoft Windows. Od stycznia 2012 roku istnieje możliwość wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy pomocy oprogramowania Bukigo 1.0 firmy Forca sp z o.o.

  Kryptografia klucza publicznego (nazywana również kryptografią asymetryczną) to rodzaj kryptografii, w którym używa się zestawów dwu lub więcej powiązanych ze sobą kluczy, umożliwiających wykonywanie różnych czynności kryptograficznych. Jeden z kluczy może być udostępniony publicznie bez utraty bezpieczeństwa danych zabezpieczanych tym kryptosystemem.Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.

  Od 2007 roku dostępna jest oficjalna specyfikacja interfejsu systemu KSI udostępniona przez ZUS.

  Alternatywą dla programu Płatnik jest aplikacja ePłatnik, która możliwia tworzenie i przesyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych w poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

  Wymagania systemowe dla wersji 10.01.001[]

  Minimalne
 • procesor Pentium II
 • 512 MB pamięci RAM
 • około 1 GB przestrzeni na dysku twardym (zależy od konfiguracji systemu przed instalacją)
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości min. 800x600 i wyświetlająca min. 256 kolorów
 • drukarka atramentowa lub laserowa
 • dowolne połączenie z internetem (przy przesyłaniu dokumentów drogą elektroniczną)
 • Internet Explorer min. 5.5 SP2 dla systemu Windows 2000 i starszych oraz 6.0 SP2 dla systemu Windows XP i nowszych.
 • Zalecane
 • procesor Pentium IV (albo odpowiednik) lub szybszy
 • 1 GB pamięci RAM lub więcej
 • 1 - 2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym lub więcej (w zależności od przewidywanej wielkości bazy danych oraz zakresu instalowanych komponentów)
 • karta graficzna SVGA pracująca w rozdzielczości 1024x768 i wyświetlająca 16 milionów kolorów (TRUE COLOR)
 • drukarka atramentowa lub laserowa drukująca z rozdzielczością przynajmniej 300 dpi
 • karta sieciowa z dostępem do szerokopasmowego internetu
 • Internet Explorer min. 5.5 SP2 dla systemu Windows 2000 i starszych oraz 6.0 SP2 dla systemu Windows XP i nowszych
 • czytnik kart kryptograficznych.
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona programu Płatnik
 • Instrukcja obsługi na pl.wikibooks.org
 • Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) — poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej jak na swoje czasy pojemności, niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się popularnym medium do zapisywania danych.Janosik - projekt otwartego (Open Source) i darmowego odpowiednika programu Płatnik, wymaganego do elektronicznego przekazu dokumentów do ZUS. Pozostaje w fazie rozwojowej, od 2007 roku projekt jest praktycznie martwy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dysk twardy, napęd dysku twardego (ang. hard disk drive) – rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.