• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pęcherzyk żółtkowy

  Przeczytaj także...
  Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.Ikra – komórki jajowe ryb. W budowie i funkcji zasadniczo nie odbiega od jaj innych zwierząt – najważniejsza różnica to znacznie większa ilość żółtka w ikrze, porównując z typowymi przedstawicielami innych grup. Pojęcie to bywa także używane do określania jaj części wodnych stawonogów, mięczaków i szkarłupni.
  Narybek, zarybek – młode, małe ryby (do ukończenia pierwszego roku życia), które po zużyciu zawartości woreczka żółtkowego rozpoczęły samodzielne zdobywanie pokarmu. W rozwoju narybku wyróżniane są dwa stadia: letnie (lipcówka) i wiosenne. W pierwszym stadium – od ukończenia stadium larwalnego do połowy pierwszego sezonu wegetacyjnego – narybek ma całkiem inny wygląd niż dorosłe ryby. Nie można rozróżnić płci u tak młodych ryb. W drugim stadium ryby stają się w pełni ukształtowane.
  Postać larwalna z woreczkiem żółtkowym tuż po wykluciu z jaja.

  Pęcherzyk żółtkowy, woreczek żółtkowybłona płodowa otaczająca żółtko zarodka. Podczas rozwoju zarodek zużywa żółtko, więc pęcherzyk zmniejsza się i zostaje wcielony do pępowiny.

  U świeżo wylęgniętego narybku widoczny po stronie brzusznej w postaci zwisającego woreczka.

  Błony płodowe (łac.membranae fetales) – błony otaczające zarodek gadów, ptaków, ssaków, w tym człowieka (owodnia, omocznia, kosmówka, pęcherzyk żółtkowy). Kosmówka kosmata może z doczesną podstawną tworzyć łożysko. Błony powstają z zygoty, ale nie stanowią części składowych zarodka.Pępowina stanowi rurkę (długość ok. 60 cm) łączący płód z łożyskiem. Znajdujące się w pępowinie naczynia krwionośne zespalają krążenie zarodka z krążeniem błon śluzowych matki. Pępowina występuje tylko u ssaków łożyskowych. U człowieka po porodzie odcina się pępowinę, która specjalnie podwiązana tworzy pępek. W pępowinie znajduje się tak zwana galareta Whartona, która nadaje sprężystość i nie pozwala na zawiązanie się pępowiny na szyi bądź rączce płodu.

  U człowieka w rozwoju pęcherzyka żótkowego wyróżnia się 3 stadia:

  1. Pęcherzyk pierwotny – powstaje około 7.-8. dnia rozwojowego. Wysłany jest błoną Hausera powstającą z hipoblastu, do której przylegają komórki cytotrofoblastu.
  2. Pęcherzyk wtórny – powstaje około 9. dnia, w momencie wyścielenia przez endodermę powierzchni błony Hausera.
  3. Pęcherzyk ostateczny – powstaje w wyniku wytworzenia fałdów zarodka (głowowego oraz ogonowego), kiedy prajelito łączy się przewodem żółtkowo-jelitowym z pęcherzykiem żółtkowym.

  Zobacz też[]

 • ludzki zarodek
 • Bibliografia[]

 • Hieronim Bartel: Embriologia, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, wyd. 4, ISBN 978-83-200-4574-1
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Żółtko (deutoplazma) – substancja zapasowa w komórce jajowej, stanowiąca materiał budulcowy i odżywczy dla przyszłego zarodka. Żółtko powstaje w procesie witelogenezy. W skład deutoplazmy wchodzą białka, tłuszcze, oraz węglowodany. Głównym składnikiem żółtek jest lecytyna należąca do fosfolipidów. Organizmy zasobne w żółtko zwane są polilecytalnymi. Są to głównie owady, gady, ptaki. Ssaki łożyskowe są oligolecytalne. Ilość żółtka i sposób jego rozmieszczenia w komórce ma wpływ na bruzdkowanie. Żółtko u ptaków to produkt odżywczy (bogaty w tłuszcze). Zawieszone ono jest w jaju za pomocą chalaz stanowiących elastyczne, białkowe skrętki. Na kulce żółtka rozwija się zarodek. Embrion po spożytkowaniu całego pokarmu zawartego w żółtku wypełnia całe wnętrze jaja.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama