• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Północna grań Siwego Zwornika

  Przeczytaj także...
  Przednia Kopka (1113 m n.p.m.) – wzniesienie reglowe pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Lejową w Tatrach Zachodnich. Należy do grupy trzech Kościeliskich Kopek – pozostałe to Zadnia Kopka (1333 m) i Pośrednia Kopka (1305 m). Przednia Kopka jest najniższa z nich (1113 m n.p.m.) i najdalej wysunięta na północ. Od Zadniej Kopki oddzielona jest na południowej stronie Wściekłym Żlebem. Jej północne stoki opadają do Kiry Leśnickiej i polany Biały Potok, zachodnie do żlebu Jaroniec oddzielającego ją od Pośredniej Kopki, a wschodnie do polany Wyżnia Kira Miętusia. Kościeliski Potok wyżłobił w nich stromą ścianę, tzw. Niżnią Kościeliską Bramę. Jest to pierwsze od dołu zwężenie w Dolinie Kościeliskiej. Przednia Kopka jest cała zalesiona i należy do Wspólnoty Leśnej Uprawionych Ośmiu Wsi. Prowadzona jest w niej normalna gospodarka leśna.Lejowe Siodło lub po prostu Siodło – położona na wysokości około 1245 m n.p.m. mało wybitna przełęcz pomiędzy Zadnią Rosochą (1271 m) a Wierchem Kuca (1305 m) w polskich Tatrach Zachodnich. Wschodnie jej stoki opadają do Doliny Lejowej, zachodnie do Wielkiej Suchej Doliny (odnoga Doliny Chochołowskiej). Na wschodnich stokach poniżej Lejowego Siodła znajduje się Polana Kuca.
  Wyżnie Dudowe Siodło – położona na wysokości około 1460 m płytka przełęcz w północnej grani Siwego Zwornika w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się pomiędzy Wierchem Świerkule (ok. 1490 m) a Wielkim Opalonym Wierchem (1485 m). Stoki południowo-zachodnie opadają do Doliny Dudowej (odnoga Doliny Chochołowskiej), północno-wschodnie do bezimiennego żlebu mającego wylot po zachodniej stronie Niżniej Polany Kominiarskiej w Dolinie Lejowej.
  Grań Ornaku
  Kominiarski Wierch i jego granie
  Kościeliskie Kopki

  Północna grań Siwego Zwornika – długa, boczna grań w Tatrach. Odgałęzia się od Siwego Zwornika (1965 m) znajdującego się w grani głównej Tatr w północnym kierunku i opada do Rowu Kościeliskiego. Grań ta znajduje się całkowicie na obszarze polskich Tatr Zachodnich i oddziela od siebie dwie doliny walne: Kościeliską (po wschodniej stronie grani) i Chochołowską (po zachodniej stronie). W środkowej części (na Kominiarskim Wierchu) rozgałęzia się na dwie odnogi, pomiędzy którymi znajduje się Dolina Lejowa. Oprócz tego tworzy kilka bocznych grani i grzęd, pomiędzy którymi znajduje się kilka bocznych odgałęzień Doliny Kościeliskiej (Dolinka Iwanowska, żleb Żeleźniak, Dolina Smytnia, Zastolański Żleb, Wściekły Żleb) i Chochołowskiej (Dolina Iwaniacka, Dolina Dudowa, Wielka Sucha Dolina i Mała Sucha Dolina).

  Wierch Świerkule (ok. 1485 m) – zupełnie niewybitny szczyt znajdujący się pomiędzy Przełączką pod Kufą (ok. 1480 m) a Wyżnim Dudowym Siodłem (ok. 1460 m) w północnym grzbiecie Kominiarskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich. Zachodnie stoki Wierchu Świerkule opadają do górnej części Doliny Dudowej, wschodnie do Tylkowego Żlebu w górnej części Doliny Lejowej. Są w nich wapienne skałki.Zadnia Rosocha (1271 m) – szczyt w grzbiecie wznoszącym się pomiędzy Doliną Lejową i Doliną Chochołowską w polskich Tatrach Zachodnich. Od znajdującego się wyżej Wierchu Kuca (1305 m) oddziela go przełęcz Lejowe Siodło. Wschodnie stoki Zadniej Rosochy opadają do Doliny Lejowej. W północno-zachodnim kierunku od jej wierzchołka odchodzi grzęda. Po południowej stronie tej grzędy znajduje się Wielka Sucha Dolina (odnoga Doliny Chochołowskiej), po północnej Rosochowaty Żleb opadający do Wielkiej Suchej Doliny.

  W północnej grani Siwego Zwornika kolejno (od południa na północ) wyróżnia się następujące grzbiety, szczyty i przełęcze:

 • Siwe Turnie,
 • Siwa Przełęcz (1812 m),
 • Ornak:
 • Kotłowa Czuba (1840 m),
 • Kotłowe Siodło,
 • Zadni Ornak (1867 m),
 • Ornaczańska Przełęcz,
 • Ornak (1854 m),
 • Wyżnia Ornaczańska Przełęcz,
 • Suchy Wierch Ornaczański (1824 m),
 • Iwaniacka Przełęcz (1459 m),
 • Kominiarski Wierch (1829 m). Zwornik dla kilku grzbietów:
 • Smytniańska Grań,
 • Raptawicka Grań,
 • grań północno-zachodnia:
 • Przełęcz ku Stawku (1382 m),
 • Suchy Wierch (1429 m),
 • Przysłop Kominiarski (1128 m),
 • Kościeliskie Kopki:
 • Zadnia Kopka (1333 m),
 • Pośrednia Kopka (1305 m),
 • Przednia Kopka (1113 m),
 • grań północno-wschodnia:
 • Kufa,
 • Przełączka pod Kufą,
 • Wierch Świerkule,
 • Wyżnie Dudowe Siodło,
 • Wielki Opalony Wierch (1485 m),
 • Niżnie Dudowe Siodło,
 • Mały Opalony Wierch (1445 m),
 • Kominiarska Przełęcz (1307 m),
 • Wierch Spalenisko (1324 m),
 • Huciańskie Siodło,
 • Wierch Kuca (1305 m),
 • Lejowe Siodło (1245 m),
 • Zadnia Rosocha (1271 m),
 • Rosochowate Siodło,
 • Skrajna Rosocha,
 • Cisowa Turnia.
 • Górna część północnej grani Siwego Zwornika (po Iwaniacką Przełęcz) zbudowana jest ze skał krystalicznych, dolna (od Kominiarskiego Wierchu) z osadowych, głównie węglanowych (wapienie i dolomity).

  Dolina Dudowa – jedno z orograficznie prawych odgałęzień Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Nazwa pochodzi od góralskiego nazwiska Duda. Wylot znajduje się na wysokości 995 m n.p.m., w pobliżu Polany pod Jaworki. Dolina wznosi się w kierunku południowo-wschodnim, podchodząc pod Przełączkę pod Kufą (1476 m). Od południa wznosi się nad nią masyw Kominiarskiego Wierchu (1829 m), opadający wysokimi wapiennymi urwiskami Dudowych Spadów (pomiędzy Kościołem na zachodzie a Kufą na wschodzie). Północne ograniczenie stanowi lesisty grzbiet z Wielkim (1485 m) i Małym Opalonym Wierchem (1448 m), Spaloną Czubą (1257 m) i Jamską Czubą (1108 m).Dolina Lejowa – dolina reglowa w polskich Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Chochołowską. Jest środkową odnogą doliny Czarnego Dunajca.

  Przypisy

  1. Tatry polskie. Mapa turystyczna 1:20 000. Piwniczna: Agencja Wyd. „WiT” s.c., 2006. ISBN 83-89580-00-4.
  2. Władysław Szafer: Tatrzański Park Narodowy. Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1962.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pośrednia Kopka (1305 m n.p.m.) – reglowe wzniesienie pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Lejową w Tatrach Zachodnich. Jest to jeden ze szczytów Kościeliskich Kopek, pozostałe to Przednia Kopka (1113 m) i Zadnia Kopka (1333 m). Zachodnie stoki Pośredniej Kopki opadają do Doliny Lejowej (u ich podnóża leży polana Huty Lejowe), północne do polany Biały Potok, wschodnie do Wściekłego Żlebu, północne sąsiadują z Zadnią Kopką. Głębokim żlebem Jaroniec pomiędzy Pośrednią i Przednią Kopką spływa potok Jaroniec. Na północno-wschodnim grzbiecie leży niewielka polana Kopka, dawniej wchodziła ona w skład Hali Kopka położonej na grzbiecie pomiędzy Pośrednią i Przednią Kopką.
  Raptawicka Grań – zbudowana z wapieni i dolomitów grań w Tatrach Zachodnich odbiegająca w północno-wschodnim kierunku od masywu Kominiarskiego Wierchu i oddzielająca żleb Żeleźniak od Doliny Smytniej. Od Żeleźniakowego Wierchu oddzielona jest położoną na wysokości ok. 1515 m przełęczą Żeleźniakowe Siodło.
  Dolina Iwaniacka – dolina w Tatrach Zachodnich pomiędzy stokami Kominiarskiego Wierchu i Ornaku, zbiegająca spod Iwaniackiej Przełęczy (1459 m n.p.m.) do Doliny Starorobociańskiej. Jej wylot znajduje się na wysokości ok. 1085 m. Nazwa doliny pochodzi od polany Iwanówka, znajdującej przy wylocie doliny, na jej północnym stoku. Dawniej dolina była wypasana, wchodziła w skład Hali Iwanówka.
  Ornaczańska Przełęcz – znajdująca się na wysokości 1795 m n.p.m. przełęcz w grzbiecie Ornaku pomiędzy jego wierzchołkami: Ornakiem (1854 m n.p.m.) i Zadnim Ornakiem (1867 m n.p.m.). Są to dwa środkowe z czterech niewybitnych wierzchołków Ornaku. Ornaczańska Przełęcz to szerokie, trawiaste siodło, stopniowo zarastające kosodrzewiną. Jest najgłębszą z trzech niewielkich przełęczy Ornaku (pozostałe to Wyżnia Ornaczańska Przełęcz i Kotłowe Siodło). Jej zachodnie zbocza opadają Żlebem na Przełęcz do Doliny Starorobociańskiej (odgałęzienie Doliny Chochołowskiej). Zbocza wschodnie opadają do wielkiego Ornaczańskiego Żlebu w Dolinie Pyszniańskiej, będącej górną częścią Doliny Kościeliskiej. Dawniej cały rejon przełęczy i jej strome zbocza były wypasane, stanowiły teren pastwiskowy Hali Ornak (zbocza wschodnie) i Hali Stara Robota (zbocza zachodnie).
  Dolina Smytnia – boczna, zachodnia odnoga walnej Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Tylko w dolnej części jest stosunkowo płaska. Górna część doliny jest bardzo stroma – wcina się w masyw Kominiarskiego Wierchu, podchodząc pod sam wierzchołek, pomiędzy dwie jego prawie równoległe granie zbiegające do Doliny Kościeliskiej. Od strony północnej ograniczona jest stromymi, wznoszącymi się ponad lasem ścianami Raptawickiej Grani, od strony południowej drugiej grani Kominiarskiego Wierchu, zakończonej Smytniańskimi Turniami. W północnej ścianie doliny znajdują się żleby: Spadzisty Żleb, Czarny Żleb i Gładki Żleb. Dawniej dolina była wypasana, znajdowała się na niej Hala Smytnia, obejmująca m.in. Starą Polanę. U wylotu doliny, nieco poniżej Starej Polany, przy drodze, znajduje się tzw. Krzyż Pola.
  Wielki Opalony Wierch – reglowy szczyt w północnej grani Siwego Zwornika w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w długim grzbiecie odchodzącym od Kominiarskiego Wierchu poprzez Kufę na północny wschód. Od znajdującego się poniżej w tym grzbiecie Małego Opalonego Wierchu (1445 m) oddziela go Niżnie Dudowe Siodło, od znajdującego się wyżej Wierchu Świerkule przełęcz Wyżnie Dudowe Siodło. Zachodnie stoki Wielkiego Opalonego Wierchu opadają do górnej części Doliny Dudowej, wschodnie do górnej części Doliny Lejowej (do Tylkowego Żlebu).
  Skrajna Rosocha (1262 m) – wierzchołek w grzbiecie wznoszącym się pomiędzy Doliną Lejową i Doliną Chochołowską w polskich Tatrach Zachodnich. Wschodnie stoki Skrajnej Rosochy opadają do Doliny Lejowej, zachodnie do Małej Suchej Doliny (odnoga Doliny Chochołowskiej). Skrajna Rosocha od znajdującej się powyżej Zadniej Rosochy (1271 m) oddzielona jest płytką przełęczą Rosochowate Siodło, spod której opada na zachodnią stronę Rosochowaty Żleb.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.