• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oznaka

  Przeczytaj także...
  Oznaka (symptom, objaw, wskaźnik) – rzecz lub zjawisko x, dzięki któremu można wnosić o obecności rzeczy lub zjawiska y. Więź między rzeczą lub zjawiskiem x a rzeczą lub zjawiskiem y ma przy tym charakter naturalny, co odróżnia oznaki od znaków, które mają charakter konwencjonalny. Tak np. dym jest (na mocy związku naturalnego) oznaką ognia, znaki dymne są natomiast znakami, jako że przypisane jest im pewne konwencjonalne znaczenie.Odznaka - graficzny symbol lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź innych.
 • oznaka – symptom; taki przedmiot, że z jego obecności dowiedzieć można się o obecności innego przedmiotu na podstawie więzi naturalnej
 • oznaka – pojęcie zbliżone do pojęcia odznaki
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.58 sek.