• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Owady Polski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Metrioptera brachyptera – eurosyberyjski, wilgociolubny gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) zaliczany do rodzaju Metrioptera, określanego w języku polskim zwyczajową nazwą podłatczyn.Tetrix jarockii – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny skakunowatych (Tetrigidae) opisany z Polski i Rumunii. Jest klasyfikowany w randze gatunku lub jako podgatunek Tetrix ceperoi. W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadkim, występującym lokalnie w środowiskach wilgotnych. Jest zagrożony wyginięciem z powodu osuszania i zagospodarowywania typowych dla tego owada środowisk. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce klasyfikowany jest w kategorii EN (zagrożony).
   Główny artykuł: Fauna Polski.

  Liczba gatunków owadów (Insecta) występujących w Polsce nie jest dokładnie poznana. Na podstawie dotychczasowych opublikowanych danych można ją szacować na około 28–34 tysięcy gatunków. Dokładna liczba nie jest znana, ze względu na brak wystarczających badań faunistycznych w wielu grupach owadów. W najnowszym, całościowym zestawieniu Andrzejewskiego i Weiglego (Różnorodność biologiczna Polski) wymieniana jest liczba 26 579 zarejestrowanych gatunków. Jednakże w niektórych grupach szacuje się większą liczbę gatunków, przykładowo wśród Hymenoptera opisano z Polski 6 tys., a szacuje się, że występuje 9 tys. Każdego roku opisywane są kolejne, nowe dla fauny Polski gatunki owadów. Liczba gatunków owadów występujących w Polsce zmienia się z trzech powodów:

  Modliszkowate (Mantidae) – największa rodzina z rzędu modliszek. Większość gatunków jest tropikalna lub subtropikalna. W Polsce występuje tylko jeden gatunek – modliszka zwyczajna (Mantis religiosa).Miecznik łąkowy (Conocephalus dorsalis) – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae), blisko spokrewniony z miecznikiem ciemnym, od którego różni się krótszymi skrzydłami. Występuje na podmokłych łąkach, torfowiskach i bagnach. W Polsce spotykany na terenie całego kraju z wyjątkiem gór.
 • postępów badań (wykazywanie nowych gatunków, które na terenie Polski występowały już od dawna, ale nie było o nich informacji),
 • wymierania gatunków – na skutek antropogenicznego przekształcenia środowiska niektóre gatunki wymierają na terenie Polski (mogą w przyszłości być reintrodukowane lub rekolonizować w sposób naturalny),
 • pojawiania się nowych gatunków (gatunki obce) z innych regionów geograficznych (przykładem jest stonka ziemniaczana).
 • Raphidia ophiopsis – pospolity w Europie gatunek wielbłądki (Raphidioptera) z rodziny wielbłądkowatych (Raphidiidae), podobny do wielbłądki pospolitej (Phaeostigma notata), stąd czasami określany taką samą nazwą zwyczajową. Obydwa gatunki były dawniej zaliczane do rodzaju Raphidia.Złotawek nieparek (Chrysochraon dispar) – euroazjatycki gatunek higrofilnego owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae) związany z bagnami, torfowiskami i wilgotnymi łąkami.

  Spis treści

 • 1 Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
 • 2 Chruściki (Trichoptera)
 • 3 Chrząszcze (Coleoptera)
 • 4 Karaczany (Blattodea)
 • 5 Modliszki (Mantodea)
 • 6 Motyle (Lepidoptera)
 • 7 Muchówki (Diptera)
 • 8 Pluskwiaki (Hemiptera)
 • 9 Prostoskrzydłe (Orthoptera)
 • 9.1 Ensifera
 • 9.2 Caelifera
 • 10 wielkoskrzydłe (Megaloptera)
 • 11 sieciarki (Neuroptera)
 • 12 Skorki (Dermaptera)
 • 13 Ważki (Odonata)
 • 14 Wielbłądki (Raphidioptera)
 • 15 Wojsiłki (Mecoptera)
 • 16 Zobacz też
 • 17 Uwagi
 • 18 Przypisy
 • Komar brzęczący, komar pospolity (Culex pipiens) – występujący w krajach klimatu tropikalnego i subtropikalnego, także w klimacie umiarkowanym, gatunek owada z rodziny komarowatych (Culicidae), rzędu muchówek. Obok komara widliszka najbardziej rozpowszechniony komar na terenie Polski.Chorthippus montanus – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae) blisko spokrewniony z Ch. parallelus, z którym jest mylony. W Europie Środkowej jest związany z wilgotnymi środowiskami. W Polsce jest szeroko rozprzestrzeniony.

  ]

  Liczba gatunków błonkoskrzydłych (błonkówek) występujących w Polsce szacowana jest na znacznie ponad 8000. Do 2007 roku zarejestrowano blisko 6000 gatunków

   Osobny artykuł: Błonkoskrzydłe Polski.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Turkuciowate, turkucie (Gryllotalpidae) – rodzina owadów z rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera) obejmująca około 70 gatunków współcześnie żyjących oraz kilka wymarłych. Występują w strefie umiarkowanej i tropikalnej całego świata. Są przystosowane do życia pod ziemią. Typem nomenklatorycznym rodziny jest Gryllotalpa.
  Żagnica zielona (Aeshna viridis) – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae), w Polsce pospolity na terenie całego kraju, ale najrzadszy przedstawiciel rodziny, objęty ścisłą ochroną gatunkową. Jedna z największych polskich ważek. Samica składa jaja do wnętrza częściowo zanurzonych liści osoki aloesowatej (Stratiotes aloides). Stadium larwalne spędzają w wodach stojących. Po kilku latach larwa wychodzi z wody i przeobraża się w postać dorosłą.
  Bujankowate (Bombyliidae) – rodzina owadów z rzędu muchówek licząca około 3000 gatunków. Owady z tej rodziny mają od 1 do 25 mm długości, krępe, pokryte włoskami ciało. Imagines żywią się nektarem pobieranym za pomocą ssawki, larwy są pasożytami innych owadów.
  Chrysoperla carnea – w szerokim znaczeniu (sensu lato, s. l.) grupa gatunków kryptycznych, a w wąskim znaczeniu (sensu stricte, s. s.) gatunek owada z rodziny złotookowatych (Chrysopidae). W języku polskim był opisywany w literaturze pod zwyczajową nazwą złotook zwyczajny lub złotook drapieżny.
  Pośnieżek zimowy (Boreus hyemalis) – europejski gatunek wojsiłki z rodziny pośnieżkowatych (Boreidae). Osiąga długość 3–4 mm. Stanowiska występowania tego gatunku w Polsce są słabo znane. Wykazywano go z gór oraz z wyżyn południowej i południowo-wschodniej części kraju.
  Okudlicowate (Sisyridae) – nieliczna w gatunki rodzina małych owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera). Obejmuje około 50 współcześnie żyjących gatunków rozprzestrzenionych po całym świecie, związanych ze środowiskiem wodnym. Jest taksonem siostrzanym dla bielotkowatych (Coniopterygidae). Typem nomenklatorycznym rodziny jest rodzaj Sisyra.
  Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum) – gatunek ważki z rodziny ważkowatych (Libellulidae). Występuje od Europy środkowej i południowej po Chiny i Japonię. W Polsce zasięg jej występowania sięga do wybrzeży Bałtyku, ale częściej spotykana jest na południu kraju. Zasiedla ciepłe, otwarte zbiorniki z wodą stojącą, w tym również antropogeniczne. Długość ciała 50 mm, rozpiętość skrzydeł 78 mm. Imagines latają od końca maja do sierpnia.

  Reklama