• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Owady Polski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
  Przeczytaj także...
  Tetrix jarockii – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny skakunowatych (Tetrigidae) opisany z Polski i Rumunii. Jest klasyfikowany w randze gatunku lub jako podgatunek Tetrix ceperoi. W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadkim, występującym lokalnie w środowiskach wilgotnych. Jest zagrożony wyginięciem z powodu osuszania i zagospodarowywania typowych dla tego owada środowisk. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce klasyfikowany jest w kategorii EN (zagrożony).Modliszkowate (Mantidae) – największa rodzina z rzędu modliszek. Większość gatunków jest tropikalna lub subtropikalna. W Polsce występuje tylko jeden gatunek – modliszka zwyczajna (Mantis religiosa).
   Główny artykuł: Fauna Polski.

  Liczba gatunków owadów (Insecta) występujących w Polsce nie jest dokładnie poznana. Na podstawie dotychczasowych opublikowanych danych można ją szacować na około 28–34 tysięcy gatunków. Dokładna liczba nie jest znana, ze względu na brak wystarczających badań faunistycznych w wielu grupach owadów. W najnowszym, całościowym zestawieniu Andrzejewskiego i Weiglego (Różnorodność biologiczna Polski) wymieniana jest liczba 26 579 zarejestrowanych gatunków. Jednakże w niektórych grupach szacuje się większą liczbę gatunków, przykładowo wśród Hymenoptera opisano z Polski 6 tys., a szacuje się, że występuje 9 tys. Każdego roku opisywane są kolejne, nowe dla fauny Polski gatunki owadów. Liczba gatunków owadów występujących w Polsce zmienia się z trzech powodów:

  Czworogratka dwupasek, czworogratka sadówka (Amphigerontia bifasciata) – gatunek owada z rzędu psotników i rodziny psotnikowatych. Miecznik łąkowy (Conocephalus dorsalis) – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae), blisko spokrewniony z miecznikiem ciemnym, od którego różni się krótszymi skrzydłami. Występuje na podmokłych łąkach, torfowiskach i bagnach. W Polsce spotykany na terenie całego kraju z wyjątkiem gór.
 • postępów badań (wykazywanie nowych gatunków, które na terenie Polski występowały już od dawna, ale nie było o nich informacji),
 • wymierania gatunków – na skutek antropogenicznego przekształcenia środowiska niektóre gatunki wymierają na terenie Polski (mogą w przyszłości być reintrodukowane lub rekolonizować w sposób naturalny),
 • pojawiania się nowych gatunków (gatunki obce) z innych regionów geograficznych (przykładem jest stonka ziemniaczana).
 • Spis treści

 • 1 Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
 • 2 Chruściki (Trichoptera)
 • 3 Chrząszcze (Coleoptera)
 • 4 Jętki (Ephemeroptera)
 • 4.1 Ameletidae
 • 4.2 Skandynawkowate (Ametropodidae)
 • 4.3 Arthropleidae
 • 4.4 Wołżankowate (Behningiidae)
 • 4.5 Jęteczkowate (Ephemerellidae)
 • 4.6 Jętkowate (Ephemeridae)
 • 4.7 Kłomałkowate, zmarwlocikowate (Heptageniidae)
 • 4.8 Murzyłkowate (Baetidae)
 • 4.9 Neoephemeridae
 • 4.10 Nibochotkowate (Caenidae)
 • 4.11 Nieszczeblowate (Oligoneuriidae)
 • 4.12 Odródkowate (Palingeniidae)
 • 4.13 Ryboradkowate (Polymitarcidae)
 • 4.14 Szczątkówkowate (Siphlonuridae)
 • 4.15 Sześcielowate (Leptophlebiidae)
 • 4.16 Wyskórowate (Potamanthidae)
 • 5 Karaczany (Blattodea)
 • 6 Modliszki (Mantodea)
 • 7 Motyle (Lepidoptera)
 • 8 Muchówki (Diptera)
 • 9 Pchły (Siphonaptera)
 • 10 Pluskwiaki (Hemiptera)
 • 11 Prostoskrzydłe (Orthoptera)
 • 11.1 Prostoskrzydłe długoczułkowe (Ensifera)
 • 11.1.1 Mrowiszczakowate (Myrmecophilidae)
 • 11.1.2 Pasikonikowate (Tettigoniidae)
 • 11.1.3 Śpieszkowate (Rhaphidophoridae)
 • 11.1.4 Świerszczowate (Gryllidae)
 • 11.1.5 Turkuciowate (Gryllotalpidae)
 • 11.2 Prostoskrzydłe krótkoczułkowe (Caelifera)
 • 11.2.1 Szarańczowate (Acrididae)
 • 11.2.2 Skakunowate (Tetrigidae)
 • 12 Przerzutki (Archeognatha)
 • 13 Psotniki, gryzki (Psocoptera)
 • 14 Rybiki (Zygentoma)
 • 15 Sieciarki (Neuroptera)
 • 15.1 Bielotkowate (Coniopterygidae)
 • 15.2 Mrówkolwowate (Myrmeleontidae) – 8 gatunków
 • 15.3 Okudlicowate (Sisyridae)
 • 15.4 Strumycznikowate (Osmylidae)
 • 15.5 Złotookowate (Chrysopidae)
 • 15.6 Żupałkowate (Ascalaphidae)
 • 15.7 Życiorkowate (Hemerobiidae)
 • 16 Skorki (Dermaptera)
 • 17 Wachlarzoskrzydłe (Strepsiptera)
 • 18 Ważki (Odonata)
 • 19 Wciornastki (Thysanoptera)
 • 19.1 Dziewięciorkowate (Aelothripidae)
 • 19.2 Melanthripidae
 • 19.3 Wciornastkowate (Thripidae)
 • 19.4 Kwietniczkowate (Phlaeothripidae)
 • 20 Widelnice (Plecoptera)
 • 20.1 Kusałkowate (Capniidae)
 • 20.2 Kusoszczetkowate (Taeniopterygidae)
 • 20.3 Nieszczetowate (Nemouridae)
 • 20.4 Sfałdkowate (Leuctridae)
 • 20.5 Szczetnicowate (Chloroperlidae)
 • 20.6 Widelinicowate (Perlidae)
 • 20.7 Widłogonowate (Perlodidae)
 • 21 Wielbłądki (Raphidioptera)
 • 22 Wielkoskrzydłe (Megaloptera)
 • 23 Wojsiłki (Mecoptera)
 • 24 Wszy i wszoły (Phthiraptera)
 • 24.1 Wszoły głaszczkowe (Amblycera)
 • 24.1.1 Gliricolidae
 • 24.1.2 Gyropidae
 • 24.1.3 Laemobothriidae
 • 24.1.4 Menoponidae
 • 24.1.5 Ricinidae
 • 24.1.6 Trimenoponidae
 • 24.2 Wszoły bezgłaszczkowe (Ischnocera)
 • 24.2.1 Acidoproctidae
 • 24.2.2 Bovicolidae
 • 24.2.3 Degeeriellidae
 • 24.2.4 Estchipteridae
 • 24.2.5 Goniodidae
 • 24.2.6 Lipeuridae
 • 24.2.7 Meinertzhageniellidae
 • 24.2.8 Philopteridae
 • 24.2.9 Pseudonirmidae
 • 24.2.10 Rallicolidae
 • 24.2.11 Trichodectidae
 • 24.3 Wszy (Anoplura)
 • 24.3.1 Haematopinidae
 • 24.3.2 Echinophthiriidae
 • 24.3.3 Enderleinellidae
 • 24.3.4 Hoplopleuridae
 • 24.3.5 Linognathidae
 • 24.3.6 Pediculidae
 • 24.3.7 Phthiridae
 • 24.3.8 Polyplacidae
 • 24.4 Wszy słoniowe (Rhynchophthirina)
 • 25 Zobacz też
 • 26 Uwagi
 • 27 Przypisy
 • | edytuj kod]

  Liczba gatunków błonkoskrzydłych (błonkówek) występujących w Polsce szacowana jest na znacznie ponad 8000. Do 2007 roku zarejestrowano blisko 6000 gatunków

  Raphidia ophiopsis – pospolity w Europie gatunek wielbłądki (Raphidioptera) z rodziny wielbłądkowatych (Raphidiidae), podobny do wielbłądki pospolitej (Phaeostigma notata), stąd czasami określany taką samą nazwą zwyczajową. Obydwa gatunki były dawniej zaliczane do rodzaju Raphidia.Skakun dwuplamek (Tetrix bipunctata) – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny skakunowatych (Tetrigidae). Osiąga długość do około 10 mm. W Polsce jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym, występującym na obszarze całego kraju, poza Beskidem Wschodnim.
   Osobny artykuł: Błonkoskrzydłe Polski.

  | edytuj kod]

  W Polsce występuje blisko 300 gatunków chruścików, w Europie ponad 920, zaś na całym świecie opisano ok. 14 tysięcy gatunków.

   Osobny artykuł: Chruściki Polski.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kleszczankowate (Labiidae) – rodzina owadów uskrzydlonych zaliczanych do rzędu skorków (Dermaptera) z podrzędu Forficulina. Przedstawiciele tej kosmopolitycznej rodziny charakteryzują się obecnością pojedynczego aparatu kopulacyjnego oraz pojedynczego prącia u samców.
  Złotawek nieparek (Chrysochraon dispar) – euroazjatycki gatunek higrofilnego owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae) związany z bagnami, torfowiskami i wilgotnymi łąkami.
  Turkuciowate, turkucie (Gryllotalpidae) – rodzina owadów z rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera) obejmująca około 70 gatunków współcześnie żyjących oraz kilka wymarłych. Występują w strefie umiarkowanej i tropikalnej całego świata. Są przystosowane do życia pod ziemią. Typem nomenklatorycznym rodziny jest Gryllotalpa.
  Żagnica zielona (Aeshna viridis) – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae), w Polsce pospolity na terenie całego kraju, ale najrzadszy przedstawiciel rodziny, objęty ścisłą ochroną gatunkową. Jedna z największych polskich ważek. Samica składa jaja do wnętrza częściowo zanurzonych liści osoki aloesowatej (Stratiotes aloides). Stadium larwalne spędzają w wodach stojących. Po kilku latach larwa wychodzi z wody i przeobraża się w postać dorosłą.
  Chrysoperla carnea – w szerokim znaczeniu (sensu lato, s. l.) grupa gatunków kryptycznych, a w wąskim znaczeniu (sensu stricte, s. s.) gatunek owada z rodziny złotookowatych (Chrysopidae). W języku polskim był opisywany w literaturze pod zwyczajową nazwą złotook zwyczajny lub złotook drapieżny.
  Pośnieżek zimowy (Boreus hyemalis) – europejski gatunek wojsiłki z rodziny pośnieżkowatych (Boreidae). Osiąga długość 3–4 mm. Stanowiska występowania tego gatunku w Polsce są słabo znane. Wykazywano go z gór oraz z wyżyn południowej i południowo-wschodniej części kraju.
  Okudlicowate (Sisyridae) – nieliczna w gatunki rodzina małych owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera). Obejmuje około 50 współcześnie żyjących gatunków rozprzestrzenionych po całym świecie, związanych ze środowiskiem wodnym. Jest taksonem siostrzanym dla bielotkowatych (Coniopterygidae). Typem nomenklatorycznym rodziny jest rodzaj Sisyra.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.973 sek.