• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Outbreeding depression

  Przeczytaj także...
  Chów wsobny (ang. inbreeding) – inaczej kojarzenie krewniacze, kojarzenie wsobne, hodowla w pokrewieństwie, inbred, incest. Polega na kojarzeniu osobników spokrewnionych ze sobą w stopniu wyższym niż wartość średniego spokrewnienia populacji. Skutkiem inbredu jest wzrost homozygotyczności potomstwa.Żółw błotny (Emys orbicularis) – gatunek żółwi z rodziny żółwi błotnych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych. Jedyny gatunek żółwia żyjący naturalnie w Polsce. W środowisku naturalnym żyje powyżej 100 lat.
  Depresja inbredowa – jest to obniżenie się wigoru osobników powstałych z kojarzenia krewniaczego. Uwidacznia się szczególnie w fenotypie cech o niskiej wartości wskaźnika odziedziczalności i zdolności do adaptacji w nowych warunkach bytowania i spadku odporności na schorzenia. Depresja inbredowa u zwierząt hodowlanych charakteryzuje się obniżoną plennością i płodnością, mniejszą wydajnością, gorszymi przyrostami dobowymi itp.
  Żółw błotny, występujący w Polsce na rozproszonych i izolowanych stanowiskach, może być narażony na niekorzystne wpływy pochopnych przesiedleń lub introdukcji osobników hodowlanych

  Depresja outbredowa (ang. Outbreeding depression) − zjawisko gwałtownego obniżenia się kondycji i dostosowania potomstwa dwojga odległych genetycznie rodziców, np. pochodzących z różnych, niewielkich i długo izolowanych populacji. W skrajnych przypadkach zanieczyszczenie puli genowej lokalnej populacji obcym materiałem może doprowadzić do jej wyginięcia.

  Pula genowa (ang. gene pool) − suma wszystkich genów obecnych w danej populacji w określonym czasie. Pula genowa powstaje poprzez proces różnicowania populacji. Geny w obrębie jednej populacji mogą się ze sobą mieszać w sposób losowy, w wyniku krzyżowania się osobników o różnych genotypach.

  Zobacz też[]

 • chów wsobny
 • depresja inbredowa
 • Bibliografia[]

 • Leding F. T., 1986, "Heterozygosity, heterozis and fitness in outbreeding plants" w Soule M: Conservation Biology: the science of scarcity and diversity. Sinauer Ass., Sunderland, Mass. (77-104).
 • Maciantowicz M. 2002, "Problem ochrony i zachowania puli genowej izolowanych populacji żółwia błotnego Emys orbicularis", Przegląd Przyrodniczy XIII z. 3 (39-46). • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.