• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otyń

  Przeczytaj także...
  Gmina Otyń – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Otyń (niem. Deutsch-Wartenberg, Wartenberg) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Otyń, nad rzeką Śląska Ochla.

  W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie zielonogórskim.

  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.Śląska Ochla – niewielka rzeka w województwie lubuskim, lewy dopływ Odry, płynie przez pradolinę Barucko-Głogowską, lewe dopływy silniej rozwinięte, rzeka odwadnia południowe zbocza Wału Zielonogórskiego (przyjmuje kilka potoków odwadniających południową część Zielonej Góry). Uchodzi do Odry koło miejscowości Bobrowniki w sąsiedztwie rezerwatu Bukowa Góra.

  Historia[]

  Otyń posiadał prawa miejskie w latach 1329–1945. Obecnie (2004) wieś licząca około 1300 mieszkańców. Dla porównania, w 1970 Otyń zamieszkiwało blisko 1100 osób.

  Pierwsze wzmianki o Otyniu pochodzą z roku 1322, gdzie występuje pod nazwą Wartinberg. Było to miasto otwarte bez obwarowań należące do księstwa żagańskiego. Od połowy XV wieku staje się własnością rycerską, kiedy to bracia Hans i Nikiel von Rechenberg kupują majątek otyński od króla czeskiego Władysława. W latach 1649–1776 miasto należy do zakonu Jezuitów. W 1702 roku w mieście wybucha pożar niszczący jego znaczną część.

  Zamek w Otyniu – powstał w formie gotyckiej, prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku. W wieku XVI doszło do pierwszej przebudowy, w duchu renesansowym. Sto lat później czeska prowincja jezuitów przebudowała go na klasztor, który funkcjonował tu do 1776 roku.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  W roku 1945, 14 lutego Otyń został bez walk zajęty przez armie radziecką. Podczas zajmowania miasta Rosjanie spalili fabrykę rowerów i zrabowali klasztor. Odebranie po wojnie Otyniowi tytułu miasta znacznie zmniejszyło jego rolę w okolicy. W okresie PRL największym zakładem produkcyjnym był PGR. W latach 90. Otyń rozpoczął intensywny rozwój gospodarczy.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim (województwo lubuskie) to kościół parafialny parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w dekanacie Nowa Sól, diecezja zielonogórsko-gorzowska.

  Zabytki[]

  Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

 • historyczny układ urbanistyczny, z XIV-XIX wieku
 • kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, późnogotycki z 1585 roku, przebudowany w 1607 roku, 1704 roku, wieża zrekonstruowana w latach 2013-14 po zawaleniu się 8 sierpnia 2012; obecnie sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, ul. Kościelna
 • zespół klasztorny jezuitów, z XVI-XVII wieku, z lat 1703-1721:
 • kościół
 • ruiny zamku gotyckiego z XV wieku, późniejszego klasztoru jezuitów
 • ratusz, Rynek, późnoklasycystyczny z XVIII wieku,1844 roku, XIX wieku
 • dom, ul. Chrobrego 35, z połowy XIX wieku
 • zespół folwarczny, ul. Lipowa 7, z XVIII wieku:
 • dom mieszkalny
 • chlewnia, obecnie obora
 • spichlerz - magazyn
 • aleja lipowa
 • domy, ul. Mickiewicza 2 (d.1), 4 (d. 2), 5 (d. 9), 6 (d. 3), 8 (d. 4), 9 (d. 11), 10 (d. 5), 19, z XVIII wieku, z połowy XIX wieku
 • dom, ul. Rejtana 9
 • domy, Rynek 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, z XVIII wieku, z połowy XIX wieku, z połowy XX wieku
 • dom, ul. Sienkiewicza 2 (d. Chrobrego 47), z XVIII wieku.
 • Sport[]

  W Otyniu działa Klub Sportowy Orzeł Otyń, który gra obecnie w A-klasie.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Powiat nowosolski – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowa Sól. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Obniżenie Nowosolskie, Pradolina Głogowska, Wzgórza Dalkowskie i Wał Zielonogórski nad Odrą. W 2002 r. ze wschodniej części powiatu utworzono powiat wschowski. Bezrobocie w powiecie wynosi 27,6% (styczeń 2010).

  Zobacz też[]

 • Otyń (przystanek kolejowy), obecnie budynek mieszkalny.
 • Galeria[]

 • Ruiny zamku

 • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

 • Figura św. Jana Nepomucena

 • Stacja kolejowa w Otyniu

 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona parafii w Otyniu
 • Galeria archiwalnych zdjęć
 • Wartenberg 1 Deutsch w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XIII (Warmbrun – Worowo) z 1893 r.
 • Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo zielonogórskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w zachodniej Polsce.
  Księstwo żagańskie – księstwo obejmujące, zachodni obszar księstwa głogowskiego, z którego zostało wydzielone w 1278 roku. Siedzibą książęcą było miasto Żagań. W skład wchodziły także Nowogród Bobrzański i Przewóz.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Państwowe Gospodarstwo Rolne (w skrócie PGR) – forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949–1993; gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.