• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwór owalny

  Przeczytaj także...
  Przegroda międzyprzedsionkowa (łac. septum interatriale) − ściana serca oddzielająca prawy przedsionek od lewego. Od strony przedsionka prawego ma zagłębienie, dół owalny, którego dno stanowi zastawka otworu owalnego.Krew (łac. sanguis, stgr. αἷμα, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Dziedzina medycyny zajmująca się krwią to hematologia.
  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:
  Serce miesięcznego płodu otwarte od strony prawej komory serca. W centrum widoczny otwór owalny.

  Otwór owalny (łac. foramen ovale) to otwór znajdujący się w sercu podczas życia płodowego. Znajduje się on w przegrodzie międzyprzedsionkowej (łac. septum interatriale). Umożliwia przepływ krwi z przedsionka prawego do lewego - zgodnie z gradientem ciśnień. Wyposażony jest w zastawkę.

  Serce (łac. cor, gr. kardia) – centralny narząd układu krwionośnego strunowców i niektórych bezkręgowców. Zbudowany jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu sercowego. Zazwyczaj narząd ten otoczony jest osierdziem (pericardium).Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Zamknięcie[]

  Po porodzie zwiększające się ciśnienie w przedsionku lewym zamyka go. Zazwyczaj zarasta on w ciągu pierwszego roku życia, aczkolwiek nawet niezarośnięty zwykle (pod warunkiem ścisłego przylegania zastawki) nie stwarza on zagrożenia zdrowia, gdyż domyka go ciśnienie krwi lewego przedsionka. Niebezpieczeństwo pojawia się dopiero wtedy, gdy nie został on całkowicie zamknięty i - zgodnie z nową różnicą ciśnień - krew przepływa z lewego przedsionka do prawego, co skutkuje przeciążeniem obiegu płucnego i mniejszą ilością krwi w obiegu wielkim. Zwykle jednak pozostaje po nim jedynie widoczny od strony prawego przedsionka dół owalny (łac. fossa ovalis) otoczony przez rąbek (łac. limbus fossae ovalis).
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.