• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otulina

  Przeczytaj także...
  Otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych), zabezpieczający go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (definicja według Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formą ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego.
 • otulina – warstwa betonu od krawędzi elementu żelbetowego bądź sprężonego do krawędzi zbrojenia
 • otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.678 sek.